Håndbagage er blandt de hyppigste årsager til arbejdsskader

Håndbagagen. Den tro følgesvend på flyrejsen for langt de fleste passagerer, ofte i form af en mindre kuffert. Men desværre er den også en kilde til arbejdsskader for personalet.

I en opgørelse fra Trafikstyrelsen indtager håndbagage en kedelig femteplads på listen over årsager til arbejdsskader, der tæller 29 forskellige kategorier.

Trafikstyrelsen er myndighed for arbejdsmiljøet ombord på fly, og statistikken omfatter således kun dette arbejdsområde. Over fem år har styrelsen modtaget mindst 17 rapporter på arbejdsskader, hvor håndbagage var angivet som årsag.

Det svarer til syv procent af alle arbejdsskader registreret hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Styrelsen, som hvert år udarbejder en statistik over arbejdsulykker på baggrund af de indrapporterede arbejdsskader.

Fald i antal registrerede skader

Det positive er dog, at der i de seneste to års registreringer er noteret et fald i antallet af registrerede skader fra håndbagage.

Ifølge den nyest tilgængelige rapport om arbejdsmiljøet i den danske flyvebranche kan det dog ikke afvises, at der sker en underrapportering blandt flybesætninger, når det drejer sig om arbejdsskader, hvorfor tallet muligvis er større.

Det er især ryg og rygrad, der lider under, at personalet håndterer håndbagage.

Flere vælger håndbagage

Håndbagagen er kommet i fokus i takt med at luftfartsselskaberne i stigende grad lægger gebyr på den ind tjekkede bagage.

Det får flere passagerer til at tage mere bagage med ombord i flyet, lyder erfaringerne fra blandt andet personalet i sikkerhedskontrollen, ved gaten og ombord på flyene.

Læs artikel: Fly- og lufthavnsansatte oplever øget pres på arbejdsmiljøet

Håndbagage ikke personalets opgave

Særligt for de ansatte ombord på flyene har Arbejdsmiljørådet for Luftfart også omtalt en langt højere grad af selvbetjening som en kilde til mere håndbagage i flyene:

»Branchen oplever øget grad af selvbetjening i forbindelse med passagerernes ”check-in” af bagage. Dette kan medføre mindre kontrol med størrelse og vægt på mængden af håndbagage ombord,« skrev Arbejdsmiljørådet i forbindelse med den seneste rapport omhandlede arbejdsmiljøet ombord på fly.

Her minder man imidlertid om, at generelt ikke er kabinepersonalets opgave at håndtere passagerernes håndbagage om bord:

»I praksis er det imidlertid ofte kabinepersonalet, som må håndtere overskydende håndbagage, når overhead bins er fyldt op. Også ældre og fysisk svage passagerer kan få brug for hjælp fra kabinepersonalet til placering af deres håndbagage ombord.«

Manglende tid presser ansatte

Situationen bliver genkendt af Marian Assiego, som er kabineansat og tillidsrepræsentant i FPU:

»Forsikringen dækker ikke, hvis vi begynder at løfte på passagernes bagage – men omvendt skal vi også have flyet afsted til tiden, og så sker det, man går ind og hjælper med at få en kuffert op på hylden,« siger hun.

I forebyggelsen af arbejdsulykker ombord på både fly og i de øvrige dele af lufthavnen, er det vigtigt, at arbejdsgiverne får anmeldt arbejdsskader:

»Den største begrænsning for grundig analyse med henblik på forebyggelse af arbejdsulykker, er mangel på detaljerede data. Det ses jævnligt, at anmeldelsesblanketten ikke udfyldes fyldestgørende af anmelderen. Det antages desuden, at der forekommer underrapportering, specielt af mindre alvorlige skader,« hedder det fra Arbejdsmiljørådet for Luftfart.

Bagagens vej gennem lufthavnen og ud på flyet

  • Se hvordan håndbagagen kommer gennem lufthavnen og ud på flyet. Billederne viser helt normale dagligdagssituationer, hvor de ansatte i luftfart oplever presset.
  • Security-ansatte udsættes for mange akavede løft og må også tage diskussioner med folk springer over check-in og tager alt deres bagage med igennem sikkerhedskontrollen.
  • Personalet ved gaten skal forklare de intetanende og skuffede passagerer, at de ikke må boarde med et kamera, en taske og en trolley.
  • Bagageportørerne bliver udsat for et enormt ekstra løftearbejde, når de skal håndtere den store mængde bagage, der ikke kan være inde i selve kabinen.
  • De flyvende må også tage en tørn med bagage, og i sidste ende er det piloten, der står i dilemmaet mellem at komme af sted til tiden og have styr på sikkerheden.
  • Det er mekanikernes ansvar at overhead-compartments (bagagerummet over passagerernes hoveder) er sat tilstrækkeligt fast af mekanikerne, så der opstår uheldige episoder, når de belastes af store mængder håndbagage

Skriv en kommentar

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev