Guide: Sådan bruger du Jobcenter CPH som opsagt medarbejder

Det nyoprettede Rådgivnings- og Jobcenter CPH skal hjælpe de mange opsagte medarbejdere, der har været tilknyttet Københavns Lufthavn, med at finde vej tilbage til arbejdsmarkedet. Flyvebranchens Personale Union (FPU) har talt med Jobcenter CPH om, hvad de kan gøre for opsagte og konkursramte piloter og kabinepersonale.

Hvem kan gøre brug af Jobcenter CPH?

Det kan opsagte medarbejdere, som har været del af en større afskedigelse i en virksomhed, som har adresse i Tårnby Kommune. Jobcenter CPH søger midler fra varslingspuljen på vegne af virksomhederne.

Hvad er varslingspuljen?

Formålet med varslingspuljen er at yde tilskud til initiativer, som kan sikre en hurtig og aktiv indsats for opsagte medarbejdere.

Hvad kan midlerne bruges til?

Midlerne kan bruges til et jobsøgningsforløb hos Rådgivnings- og Jobcenter CPH på to uger og til op til otte ugers opkvalificering (efter- og videreuddannelse). Det er betinget af, at der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft. Desuden kan man bruge midlerne til opkvalificering, hvis der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at den afskedigede ansættes efter endt uddannelse eller kursus.

Hvorfor skal du ansætte en pilot?

Hvad skal man gøre for at få hjælp af Jobcenter CPH?

Jobcenter CPH har brug for et samtykke, hvor den opsagte medarbejder giver tilladelse til at dele data. Som udgangspunkt har Jobcenter CPH kun navnet på den opsagte medarbejder og kan derfor kun kontakte vedkommende, hvis han/hun har udfyldt en samtykkeerklæring, hvor man giver CPR-nummer og telefonnummer. Nogle virksomheder har valgt at sende samtykkeerklæring ud til medarbejdere ved opsigelse, og andre har valgt at holde informationsmøder, hvor man kan udfylde den. Man kan også selv udfylde samtykket på Jobcenter CPHs hjemmeside. Så skal samtykket enten afleveres personligt, eller man skal sende det til Jobcenter CPH via sin E-boks.

Hvad sker der, når man har udfyldt samtykket?  

Jobcenter CPH kontakter den opsagte medarbejder, så snart de har fået tilsagn om, at jobcenterets ansøgning om varslingspuljemidler er gået igennem. Det sker via en besked i E-boks. Derefter får den opsagte medarbejder et opkald fra en karriererådgiver. Her aftaler konsulenten og den opsagte medarbejder et møde. Det vil som regel foregå i Københavns Lufthavn på Pedersdalvej 13, 2. sal, men man kan også aftale et telefonmøde eller et møde på Teams eller Skype.

Mødet med karriererådgiveren er begyndelsen på et to ugers forløb. Forløbet inkluderer karriererådgivning, sparring på sporskifte, og en-til-en-tid med karriererådgiveren, som hjælper med at afklare situationen, og hvad man vil på den korte og den lange bane. Karriererådgiveren kan også give råd og vejledning til uddannelsesveje. I løbet af de to uger finder man også ud af, hvilke kurser man vil på i de otte uger.

Hvilke kurser kan man komme på i de otte uger?

Jobcenter CPH har søgt kursusmidler fra varslingspuljen, og opsagte medarbejdere har mulighed for max. 40 dages uddannelse. Kurset skal føre borgeren tættere på arbejdsmarkedet i et mangelområde, som er defineret ud fra den såkaldte positivliste.

FPU efter Norwegian-møde: Vi arbejder på en hensigtserklæring

Kan piloter via Jobcenter CPH få økonomisk hjælp til vedligeholdelse af certifikater som LPC?

Som udgangspunkt er svaret fra Jobcenter CPH nej. Det skyldes en vurdering af, at der ikke er mangel på arbejdskraft i flybranchen, og de kurser, som finansieres af varslingspuljemidlerne, skal lede henimod jobmuligheder. (Det er dog noget, som FPU vil arbejde politisk for at præge)

Hvordan er piloter og kabinepersonale fra Jet Time stillet, når de både er opsagte og konkursramte?

Jobcenter CPH ansøgte om varslingspuljemidler, da Jet Time masseafskedigede sine medarbejdere. Derfor kan opsagte medarbejdere fra Jet Time gøre brug af Jobcenter CPHs tilbud.

Hvordan er de konkursramte medarbejdere fra Norwegian stillet?

Jobcenter CPH har sendt en ansøgning for varslingspuljemidler til de konkursramte medarbejdere fra Norwegian, men jobcenteret har endnu ikke fået svar på, om de kan få midlerne. De venter på svar fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Jobcenter CPH vil tage fat i de konkursramte medarbejdere fra Norwegian, så snart de ved noget. I mellemtiden kan de tidligere Norwegian-ansatte søge hjælp hos bopælskommunen.

Hvad hvis man hellere vil benytte Jobcenter Billund?

I udgangspunktet er man knyttet til Jobcenter Billund, hvis ens virksomhed har/havde adresse i Billund Kommune, mens man er tilknyttet Jobcenter CPH, hvis ens virksomhed har/havde adresse i Tårnby Kommune. De to jobcentre har et samarbejde, så de piloter og det kabinepersonale, som kunne have en interesse i at være i Billund, kan godt få hjælp fra Billund og omvendt.

Hvordan kontakter man Jobcenter CPH?

Jobcenter CPH kan kontaktes telefonisk på 24 28 41 03 og på skrift via E-boks.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev