FPU Romania indgår overenskomst med Malta Air i Rumænien

Det var et historisk dokument, der blev sat underskrifter på i slutningen af sidste uge, da FPU Romania og Ryanair-datterselskabet Malta Air skrev under på en overenskomst for både piloter og kabineansatte i Rumænien. Overenskomsten er den første private overenskomst i rumænsk luftfart.

FPU Romania har indgået en 2-årig overenskomst med Malta Air i Rumænien. Overenskomsten kan forlænges med et ekstra år, og den dækker både piloter og kabineansatte, der er ansat på luftfartsselskabets rumænske base. Aftalen er den første af sin slags i Rumænien, da der aldrig tidligere har været indgået overenskomster for privatansatte i luftfart.

Forhandlingerne mellem FPU Romania og Ryanair-datterselskabet Malta Air har stået på længe, og parterne fandt en aftale for begge medarbejdergrupper i sidste uge. Parterne oplyser, at forhandlingerne er foregået i en god og konstruktiv tone, og at de ser frem til det fortsatte samarbejde.

Den nye overenskomst kommer til at hæve lønningerne for alle ansatte, ligesom der er indskrevet klare regler for eksempelvis ferie og feriepenge, sygdom, barsel og pension. En del af aftalen mellem FPU Romania og Malta Air indebærer også, at en større andel af lønnen konverteres til faste lønkroner, så de ansatte får en større økonomisk tryghed.

“Medlemmerne er meget glade for lønstigningerne, som har været efterspurgt længe. Det er også en stor forbedring, at lønsedlerne fremover bliver lettere at tyde, da vi er kommet igennem med krav om udpensling af de enkelte elementer. Flere lønelementer er blevet til faste tillæg, så der er rigtig god grund til at fejre,” siger Mircea Constantin, generalsekretær i FPU Romania.

Stor opbakning fra medlemmerne

Medlemmerne i FPU Romania – både piloter og kabineansatte – har haft mulighed for at stemme om den nye overenskomst. Begge grupper har i dag vedtaget overenskomsten med overvældende flertal.

”Jeg sætter stor pris på opbakningen fra alle medlemmerne, og jeg var rigtig glad for at se resultatet. Det er første gang, vi prøver sådan noget her, så jeg vil gerne sige tak til alle, der har stemt, og sende en særlig tak til de tillidsvalgte, der har spillet en stor rolle i udformningen af overenskomsten. De og hele FPU Romania kan være stolte af deres arbejde,” siger Mircea Constantin.

Overenskomsten er dermed klar til at blive implementeret. Ifølge Mircea Constantin fra FPU Romania vil aftalen gavne de ansatte med det samme:

”Med den her overenskomst får medlemmerne en højere grad af sikkerhed. Særligt efter rumænske forhold. Aftalen giver også selskabet ro til at planlægge og udleve sine langsigtede ambitioner i landet, hvilket også kommer medlemmerne til gode,” siger Mircea Constantin.

Den danske modul på arbejde i Rumænien

FPU har siden 2020 organiseret piloter og kabineansatte i den rumænske søster-afdeling, men det er altså først nu, at organisationen kan sætte sin signatur på sin egen overenskomst med et luftfartsselskab.

At overenskomstdække de rumænske piloter og kabineansatte har fra starten af været en af de langsigtede målsætninger med FPU Romania.

Den nye overenskomst er ifølge Mircea Constantin et banebrydende eksempel på, at arbejdsmarkedets parter kan finde hinanden og indgå gode aftaler, på trods af at der ikke er tradition for det i Rumænien.

”Vi er stadigvæk en meget ung fagforening, og vi er det ovenikøbet i et land, hvor fagforeninger som vores ikke nødvendigvis bliver taget med på hør. Vi har kæmpet længe for bare at få muligheden for at forhandle med Malta Air, og det er en kæmpe bedrift, at vi nu reelt kan lukke aftalen og derfor gøre en stor og konkret forskel for medlemmerne,” siger Mircea Constantin.

Det har været vigtigt for FPU Romania, at der i overenskomsten er indgået aftale om faste møder mellem selskabets ledelse og fagforeningens tillidsrepræsentanter. Disse møder skal og kan handle om alt fra faglige uoverensstemmelser, roster-planlægning, medarbejdertilfredshed og sociale tiltag på arbejdspladsen.

Den mere direkte involvering af medarbejderne var ifølge Mircea Constantin et af de mange delelementer i overenskomsten, som er inspireret af den danske model, hvor parterne netop kan samarbejde i fredstid:

”Vi har lært af FPU og Danmark, og vi har vægtet det kommende samarbejde om den daglige drift højt. Man kan ikke tage det for givet i Rumænien, at ledelsen lytter til eller mødes med tillidsrepræsentanter, og jeg er derfor meget glad for, at Malta Air har indvilliget i dette ønske fra vores side.”

Til gavn for Rumænien og Danmark

Overenskomsten mellem FPU Romania og Malta Air i Rumænien kommer i hus få måneder efter, at FPU Romania blev optaget som medlem i ECA, European Cockpit Association. Tilsammen betyder det, at FPU Romania og alle de lokale medlemmer i Rumænien nu for alvor stempler ind på den internationale fagforeningsscene.

Den nye virkelighed for FPU Romania har også stor betydning for de danske FPU-medlemmer, påpeger næstformand i FPU og bestyrelsesformand i FPU Romania Anders Mark Jensen:

”Det er en kæmpe sejr for FPU, medlemmerne og europæisk luftfart generelt. Jeg tror slet ikke, at man kan overvurdere, hvor stor betydning det egentlig får for branchen, at der nu begynder at blive skrevet overenskomster i Rumænien og resten af Østeuropa. Vores ambition med arbejdet i Rumænien har hele tiden været at komme hertil, og nu er vi der. Det er sådan, vi kan tage hånd om ondets rod og reelt gøre op med social dumping. For alle FPU-medlemmers skyld,” siger Anders Mark Jensen og fortsætter:

”FPU-medlemmerne i Danmark kan være stolte af, at de er med til at tage ansvar. Når vi ansatte arbejder sammen mod et fælles mål, kan vi virkelig udrette store ting. Den nye overenskomst og optagelsen i ECA viser, hvor langt vi er nået med FPU Romania allerede.”

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev