Fire ønsker fra de flyvende til Danmarks nye transportminister

Danmark har fået en ny transportminister, Benny Engelbrecht (S). Meget tyder på, at ministeren får bedre tid til at arbejde for transportsektoren, da Transportministeriet skilles ad fra Bolig- og Byggeriministeriet. Men der er også nok at tage fat på.

Spørger man blandt piloterne og de kabineansatte i dansk luftfart, er der fire helt konkrete ønsker til den nye socialdemokratiske minister.

Ønskerne er formuleret af flyvepersonalets fagforening, FPU, der repræsenterer branchen på tværs af selskaber og udfordringer i både Danmark, Grønland og Færøerne. Foruden piloter og kabineansatte, organiserer fagforeningen også HEMS-reddere og AFIS-operatører.

Dampen skal holdes oppe i kamp mod social dumping

Det første ønske handler om den fortsatte kamp for fair konkurrence. EU har i de sidste 20 år været garanti for at luftfartsselskaberne har kunnet opnå en enorm vækst. Dereguleringen har givet øget konkurrence, men den hårde konkurrence har også ført til en social slagside.

Nogle aktører i branchen bruger således det indre marked i EU til at »shoppe« rundt mellem de billigste vilkår.

»De sidste fem år er der sket fornuftige fremskridt i branchen. I EU har man erkendt problemerne, og vi er nået dertil, hvor løsningerne skal formuleres. Her skal vi bestemt ikke underkende Danmarks rolle,« siger Thilde Waast og tilføjer:

»Men vi savner en minister, der tør formulere indsatsen for fair konkurrence som en politisk topprioritet.«

Klimaindsats skal gøre en reel forskel

For det andet håber de flyvende på, at Benny Engelbrecht vil bane vejen for løsninger, der rent faktisk bidrager til reduktion af flytrafikkens CO2-udledning og hjælper dansk luftfart til at være klimafrontløbere i EU.

»Vi oplever arbejdsgivere, der tager problemet meget seriøst, også langt mere seriøst end andre europæiske luftfartsselskaber,« siger Thilde Waast, formand i FPU på vegne foreningens 2.000 medlemmer.

Branchen i Danmark har ambitiøse målsætninger om 100 procent CO2-kompensation for indenrigstrafikken allerede i 2020 og komplet CO2-neutralitet i 2050. Disse ambitioner bør støttes, og ikke straffes med ufornuftige afgifter, påpeger FPU-formanden:

»En afgift med det ene formål at begrænse luftfart vil betyde, at tæppet trækkes væk under de selskaber, der lige nu satser på den nødvendige omstilling,« siger Thilde Waast, der dog ikke er afvisende overfor politiske tiltag, der kan øge branchens incitament til den helt nødvendige omstilling.

Men de danske selskabers ambitioner om omstilling skal have de rigtige rammer at gro indenfor.

Løsning på manglende arbejdsmiljøtilsyn

Det er dog ikke kun klodens klima, der nærer et ønske om forandringer til det bedre. Også klimaet ombord på flyene i form af arbejdsmiljøet savner politisk handling.

For halvandet år siden kunne redaktionen fortælle om, hvordan udflagningen af danske luftfartøjer skaber alvorlige udfordringer for de flyansattes arbejdsmiljø. Med fly og dermed arbejdspladser på irsk, estisk eller litauisk register, ophører nemlig også reglerne for arbejdsmiljø.

»Trafikstyrelsen har undersøgt sagen og er nået frem til samme konklusion: Danske medarbejdere får ikke ført tilsyn med deres arbejdsmiljø, når flyet er udflaget. Der foreligger ikke nogen enkel løsning, men det forklejner ikke nødvendigheden af at finde en løsning,« siger Thilde Waast.

Hun sidder selv med i Arbejdsgruppen for fair konkurrence i regi af Trafikstyrelsen, hvor også ministeriet er repræsenteret. Her har problemstillingen om det manglende tilsyn været drøftet ad flere omgange.

Offentlig erhvervsrettede uddannelser

For det fjerde, men mindst ligeså vigtige punkt på ønskelisten handler om uddannelse for piloter og kabineansatte.

Lige nu er det private uddannelser, der for piloternes vedkomne koster kassen, og samtidig udelukker mange fra at blive pilot. Samtidig er udfordringen for de kabineansatte, at den enkelte stewardesse ikke står med en egentlig kompetencegivende uddannelse-

»Vi opfordrer til, at der oprettes en offentlig erhvervsrettet uddannelse til kabinepersonale. Alt forarbejdet er lavet af arbejdsmarkedets parter. Uddannelsen mangler dog en politisk godkendelse,« siger Thilde Waast. Som uddannelserne er i dag betaler piloter op mod en million kroner, før de sidder i cockpittet på et trafikfly, imens kabinepersonalet skal gennemgå ny uddannelse for hver gang de måtte skifte job.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev