EU indrømmer: Flyansatte har betalt prisen for unfair konkurrence

Lige siden EU i 1990’erne satte konkurrencen i europæisk luftfart fri, er flere og flere luftfartsselskaber gået langt for at udnytte forskellene i de enkelte EU-landes lovgivning.

Visse selskaber har således opnået store besparelser på personalesiden gennem ansættelser i eksempelvis Irland eller kreativ udstationering, der udnytter luftfartens hypermobile natur til ekstremerne.

Det klareste eksempel er Ryanair, der konsekvent har snydt på vægtskålen. Blandt andet, når selskabet insisterer på at ansatte skal følge irsk lov, selvom de bor og arbejder ud af et andet EU-land. Men også danske selskaber såsom det hedengangne Primera har udnyttet elastikken i den europæiske lovgivning. De værste eksempler er måske de selskaber, som har taget sig godt betalt for at unge piloter kan få erfaring – kaldet “pay2fly”.

Udviklingen har givet billige billetter til de rejsende, imens personalet har sukket efter handling fra EU. For trods nationale fagforeningers brave kamp, har EU-Kommisionens manglende indsats mod såkaldt regelshopping ofte ført til, at de ansatte løber panden mod en mur.

Men nu ser det imidlertid tid ud til, at piloter, kabineansatte og jordpersonalets bønner er blevet hørt:

Fredag har EU-Kommission offentliggjort en rapport, der grundlæggende erkender, at der er problemer i luftfarten med social dumping og unfair konkurrence.

»Udviklingen i flyvebranchen – øget konkurrence, automatisering og digitalisering – har også berørt arbejdsstyrken i betydelig grad gennem udviklingen af atypiske ansættelsesformer,« skriver EU-Kommissionen om rapportens resultater. Der peges endvidere på, at udviklingen har ført til retlig usikkerhed og en risiko at udfordre en fair konkurrence mellem luftfartsselskaberne.

Erkendelse følges op med handling

Som en del af rapportens vidensindsamling er 9000 piloter og 2000 kabineansatte blevet spurgt til deres arbejdsvilkår.

Her svarende hver tiende pilot, at de i dag er ansat som selvstændige. Heraf svarende 75 procent, at de arbejder for et lavprisselskab. Førnævnte Primera Air var et godt eksempel på, hvor falske selvstændige blev brugt til at lægge et røgslør over virksomhedens ansvar som arbejdsgiver.

Erkendelsen fra EU Kommissionen følges op af en række indsatsområder:

Et af dem er en ekspertgruppe, der på arbejdsmarkedsområdet skal undersøge alle de potentielle problemer, der kan være i forhold til unfair konkurrence.

Et andet er en særlig indsats mod brugen af falske selvstændige. Der skal således også skabes vished omkring, at luftfartsselskaberne tager højde for de sikkerhedsmæssige konsekvenser, der er ved alle typer af ansættelser. Dette gælder også for personale ansat som selvstændige eller via et bureau, påpeger EU-Kommissionen.

Dansk EU-politiker: Lang og sej kamp

Luftfarten er som bekendt international af natur. EU-Kommissionen har således også taget initiativ til at promovere bedre arbejdsvilkår for international luftfart ved forslag om ambitiøse klausuler om arbejdsvilkår i EU-luftfartsaftaler med tredjelande.

»Europa Parlamentet, medlemsstaterne, luftfartsindustrien og de sociale partnere har bedt Kommissionen tackle de udfordringer som flypersonale i Europa møder i dag. Jeg er glad over, at vi leverer på denne efterspørgsel ved at præsentere en rapport, der identificerer konkrete handlinger, der skal fastholde og forbedre sociale standarder i luftfarten,« siger Violeta Bulc, EU-Kommissær for transport, i en kommentar til rapporten.

Blandt aktørerne, der har presset på for handling, er det danske EU-parlamentsmedlem Ole Christensen (S), der tilbage i 2017 var spydspids for Europa-Parlamentets kradse kritik af manglende initiativer fra EU-Kommissionens side:

»Det har været en lang, sej kamp at få kommissionen til at være lydhør over for problemerne. Men nu er den endelig sivet ind. Og det er godt at se, at EU-Kommissionen giver udtryk for, at nogle af de unfair metoder skal til livs,« siger Ole Christensen til Luftfart.nu.

Berører to millioner flyansatte

I Danmark har også Flyvebranchens Personale Union kæmpet mod den negative udvikling i europæisk luftfart. Dels ved at overenskomstdække de mange underleverandører, der sammen med lavprisselskaberne er fostret af EU’s liberalisering. Og dels ved at lobbye for forsvar og forbedring af hele branchens arbejdsvilkår på både Christiansborg og i Bruxelles:

»Det tager tid at skabe forandring i EU-systemet. Da vi begyndte arbejdet tilbage i 2012, var vi nogle af de allerførste til at råbe vagt i gevær. Nu er vi der, hvor vi har opnået fælles fodslag med danske arbejdsgivere i denne sag og politikerne kender til problemerne. Det har aktivt præget EU-Kommissionens arbejde,« siger Anders Mark Jensen, næstformand i FPU og tilføjer:

»Vi har lagt så mange beviser på bordet, at vi har fået et resultat, som kommer ikke bare vores egne medlemmer, men alle piloter og kabineansatte i både Danmark og resten af EU til gavn.«

Den europæiske luftfartsindustri beskæftiger to millioner mennesker og støtter overordnet 9,4 millioner arbejdspladser og bidrager med 110 milliarder euro til den europæiske økonomi hvert år. Branchen er således central for skabelsen af job og vækst i den europæiske union, oplyser EU-kommissionen.

Siden 1992 er antallet af flyvninger steget fra 10.000 til omkring 25.000 i 2017 samtidig med at de rejsende har fået tre gange så mange ruter at vælge mellem.

Skriv en kommentar

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev