Efter fyringer af fastansatte: Nu ansætter Atlantic Airways piloter på dårligere vilkår

Efter at have fyret 19 ud af 30 piloter er Atlantic Airways nu begyndt at ansætte de opsagte piloter på kontrakter med dårligere vilkår. Piloterne frygter, at selskabet undergraver deres overenskomst.

Tilbage i juni fyrede det færøske nationalselskab, Atlantic Airways, 19 piloter uden opsigelsesvarsel og uden at give dem mulighed for at foreslå andre løsninger. 

”Der kom et meget kort fyringsvarsel, uden at der havde været nogen forhandlinger mellem selskabet og pilotgruppen. Vi informerede ledelsen om, at piloterne var villige til at søge deltid eller orlov, og vi tilbød at gå ned i løn i et forsøg på at spare opsigelser. Men selskabet var ikke interesseret,” siger Rúni Højgaard, formand for pilotforeningen i Atlantic Airways (FAPA).

”Vores opfattelse var, at selskabet foretrak at fyre så mange som muligt. Fyringerne har også ramt piloter med op til 15 års anciennitet i selskabet, flere i pilotforeningens bestyrelse og medarbejderrepræsentanten i Atlantic Airways’ bestyrelse.”

Atlantic Airways går Østeuropas Ryanair i bedene: Fyrer talspersonerne for personalets fagforening

Atlantic Airways ansætter igen

Nu har Atlantic Airways genansat seks af de fyrede piloter. To er genansat på fast kontrakt med base i København og fire på tidsbegrænsede 0-timerskontrakter. Det er væsentligt dårligere vilkår, end hvis man er ansat på en fuldtidskontrakt på overenskomst, og piloternes indkomst som freelanceansatte modregnes i opsigelseslønnen, forklarer Rúni Højgaard.

”Det kan se ud, som om selskabet vil undgå fagforeninger, da det giver mange bindinger. De opnår en form for fleksibilitet ved at fyre piloter på faste kontrakter og ansætte dem igen på en freelancekontrakt,” siger Rúni Højgaard.

”På en freelancekontrakt får man kun løn for det, man flyver, og kontrakten følger ikke en normal overenskomst. Selskabet kan komme af med piloterne på kort tid, og det behøver ikke at forholde sig til dem på samme måde som til fastansatte.”

Tidligere Atlantic Airways-medarbejdere står frem: Flere er blevet fyret uden varsel

Mediebevågenhed på Færøerne

Fire ud af fem medlemmer af den lokale pilotforening var blandt de fyrede piloter, og det er ikke første gang, at Atlantic Airways har afskediget ansatte, der repræsenterer dets medarbejdere. I 2019 blev både formanden og næstformanden for den lokale kabineforening i Atlantic Airways afskediget uden begrundelse. 

”Det er ikke unormalt, at der ryger nogen fra bestyrelsen i en stor fyringsrunde, men fire ud af fem er så mange, at det ser ud, som om selskabet vil af med bestyrelsen, fordi det ikke ønsker at respektere overenskomsten og have en dialog med de ansatte,” siger Rúni Højgaard, der håber, at Atlantic Airways vil bevæge sig væk fra idéen om at ansætte folk på 0-timerskontrakter og i stedet genansætte folk ud fra anciennitetslisten og på faste kontrakter, i takt med at produktionen stiger.

”Vi håber selvfølgelig, at Atlantic Airways vil overveje, om der ikke er en mere værdig, medarbejdervenlig og gennemskuelig måde at komme igennem corona-krisen på,” siger Rúni Højgaard.

Atlantic Airways-ansattes lønvilkår halter efter kollegaerne i andre flyselskaber

FPU er kritiske

Sagen har fået stor mediebevågenhed på Færøerne og er blevet beskrevet på færøsk national-TV. Thilde Waast, formanden for de fyrede piloters fagforening, FPU, er også bekymret over selskabets metoder og har udtalt sig om sagen til færøske medier.   

”Vi anerkender, at det har været en rigtig svær periode for flyselskaberne. I det seneste halve år har vi forhandlet med 20-30 selskaber i forbindelse med afskedigelser og konkurser, men Atlantic Airways er det eneste selskab, der end ikke har ønsket en dialog med os eller deres egne ansatte. Alle andre selskaber har været villige til at tale om løsninger,” siger Thilde Waast.

”Vi er rigtig bekymrede over, at det statsejede Atlantic Airways tilsyneladende ikke overholder lokalaftalerne i den overenskomst, de har indgået, og vi finder det stærkt kritisabelt, at de fyrer fastansatte for at genansætte dem på freelancekontrakter,” siger Thilde Waast.

Atlantic Airways-ledelsen sværter kabineansatte til med udokumenterede påstande

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev