Efter et års krise i Ryanair: Investorer stemmer i med ansattes opgør mod ledelsen

I disse dage, for et år siden, måtte luftfartsselskabet Ryanair meddele i tusindvis af kunder, at deres rejse enten var aflyst eller ændret.

Over 2.100 flyvninger blev med kort varsel aflyst. Årsagen var ifølge selskabet intern rod i ferieplanlægningen. Situationen bragte Ryanair i ”midlertidig” mangel på piloter.

Snart skulle det dog vise sig, at der stak noget mere under den forklaring.

De mange aflysninger skulle blive starten på en forandring i Ryanair, som få havde turde tro var mulig. For manglen på piloter vendte magtbalancen i selskabet, hvor fagforeninger gennem 30 år havde været fyord, og de ansatte have ringe indflydelse på egne vilkår.

Et år senere, i september 2018, er Ryanair-ledelsen gået fra purre at foragte fagforeninger og kollektiv organisering blandt sine ansatte til mere eller mindre konstruktivt at sætte sig til forhandlingsbordene over for repræsentanter for de ansattes fagforeninger rundt omkring i Europa.

Foreløbigt har selskabet indgået en enkel aftale med piloterne i Italien om en overenskomst – imens piloterne i Irland har fået en aftale med konkrete vilkårsforbedringer. Men derudover er Ryanair omringet af udfordringer.

Kabineansatte i fem lande har varslet strejker hver måned, indtil deres krav om ansættelser på lokale vilkår bliver mødt. Alt imens er også selskabets investorer begyndt, at stille spørgsmål til ledelsesstilen i selskabet.

Få overblikket over situationen i Ryanair på kortet nedenfor (artiklen fortsætter nedenfor).

Klik på de enkelte lande ovenfor med status på forhandlingerne mellem Ryanair og de europæiske fagforeninger.

»Man kan sige, at et tilfældig fejltrin i ferieplanlægningen hos Ryanair-ledelsen førte til et skift i magtbalancen. Det gik simpelthen op for piloterne, hvad de reelt var værd. Ved at nægte at flyve og insistere på at holde ferie, kunne piloterne se, hvor meget Ryanair havde brug for dem,« siger Steen Erik Navrbjerg, lektor ved FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier) ved Københavns Universitet.

Situationen blev om muligt forværret af – hvis ikke netop drevet af –Irlands længe ventede implementering EU’s gældende regler om flyvetidsbegrænsning. Kort fortalt betød de nye regler, at Ryanair også var i akut mangel på piloter med flyvetimer i overskud, og langsomt begyndte Ryanairs jerngreb om de ansatte at svækkes.

Piloter greb chance for at skabe forandring

Få dage senere, 21. september 2017, sendte piloter fra 17 baser et brev til ledelsen, hvori de krævede permanente kontrakter med vilkår matchende dem, man finder hos konkurrenterne.

Piloterne gav Ryanair en kort frist til at komme med svar. Skulle Ryanair-ledelsen klappe hælene i og samtykke, meldte piloter med timer i overskud sig rede til at hjælpe med at minimere antallet af aflysninger.

Brevet kom frem samtidig med, at avisen Irish Times rapporterede, at 700 piloter i det forgangne år havde vendt ryggen til det irske lavprisselskab.

I de følgende uger og måneder voksede presset på Ryanair-ledelsen. Tilbud om lønbonusser for aflysning af ferie blev afvist af de ansatte. Hvis de skulle hjælpe Ryanair nu, ville det kræve fundamentale ændringer i deres ansættelsesvilkår, og 6. december 2017 varslede italienske og portugisiske Ryanair-piloter strejke.

Kort før jul – hvor også de tyske piloter stod på spring til at gå i strejke – valgte Michael O’Leary, medejer og topchef i Ryanair, at sluge den formentligt største kamel i sin karriere.

»Juleflyvningerne er meget vigtige for vores kunder, og vi ønsker at fjerne enhver bekymring om, at de vil blive forstyrret af en pilotkonflikt i næste uge. Hvis den bedste måde at undgå dette (arbejdsnedlæggelser red.) er ved at tale med vores piloter gennem anerkendte fagforeningsprocesser, så er vi klar til at gøre dette,« sagde han.

Kabineansatte råber Ryanair-ledelsen op

Indtil dette tidspunkt havde oprørt i Ryanair koncentreret sig om selskabets piloter. Men efter måneders medieomtale af pilot-mangel, begyndte også de kabineansatte – hjulpet på vej af fagforeninger på tværs af Europa – at alliere sig for bedre vilkår.

I modsætning til piloter har Ryanair nemmere adgang til kabineansatte – som både har en kortere uddannelse og får mindre i løn. Dette gælder især i Sydeuropa, hvor arbejdsløsheden er høj.

»Hvis de kabineansatte skal opnå noget, skal de virkelig tænke kollektivt. Eller koble sig på piloterne – altså samme strategi som FPU har lagt i Danmark, hvor det hedder overenskomst for alle personalegrupper eller ingen aftale,« siger Steen Erik Navrbjerg og tilføjer:

»Man kan sige, dette er den ultimative test af fagforeningernes evne til at stå sammen på tværs af grænser – for kabinepersonalet skal kunne se både den egen og kollektive gevinst i at gå i strejke, hvis de skal være villige til at nedlægge arbejdet.«

Foreløbigt har fagforeningerne bevist, at Ryanair ikke slipper udenom også at forholde sig til de ansatte i kabinen. I juli måned nedlagde kabineansatte arbejdet på tværs af fire lande med 600 aflyste fly til følge.

Investorer: Ryanair trænger til ledelsesskifte

I denne uge har de ansatte så meddelt, at kollektive arbejdsnedlæggelser vil fortsætte hver måned, indtil selskabet imødekommer de ansattes krav om kontrakter på lokale vilkår og lovgivning. Nyheden tikker ind, efter at kollektive arbejdsnedlæggelser både blandt piloter og kabine over sommeren har kostet Ryanair omkring 1100 aflyste fly.

Samtidig har det internationale transportarbejderforbund, ITF, appelleret til investorerne om ikke at genvælge den siddende bestyrelse, da den »er ude af stand til at have meningsfulde drøftelser med fagforeningerne«, skriver Financial Times.

Budskabet er kun blevet forstærket af, at tre indflydelsesråge investeringsrådgivere, herunder Glass Lewis og Pirc i sidste uge opfordrede investorerne til at stemme imod et genvalg af både medlemmer af bestyrelsen og bestyrelsesformand, David Bonderman, på den kommende generealforsamling, ligesom der også er utrykt modstand mod topchef Michael O’Leary.

Særligt ledelsens ansvar for et stort løn-gab mellem mænd og kvinder – underforstået piloter og kabineansatte – i Ryanair er blevet italesat som et problem – imens ”utilstrækkelig” respons på sommerens konflikter også er blevet kritiseret.

Generalforsamlingen finder sted på torsdag den 20. september 2018.

Foreløbigt har Michael O’Leary meddelt, at dørene til den forestående generalforsamling modsat traditionen bliver lukket for pressen: »Aktionærerne skal frit kunne stille spørgsmål til bestyrelsen, uden diskussionen bliver ”forvrænget”.«

På tærsklen til ugen, hvor generalforsamlingen skal finde sted, er der med andre ord indikationer på, at de ansatte i Ryanair er lykkedes med at slå tonen an til nye tider i selskabet.

Ryanairs møde med den europæiske fagbevægelse i korte træk:

  • Ryanair har i tre årtier purre nægtet at indgå aftaler med fagforeninger. Selskabet har siden 1985 bygget en forretning op på at sælge flybilletter til lave priser ved blandt andet at holde personaleomkostningerne nede. Men rod i ferieplanerne og ny lovgivning i hjemlandet Irland svækkede Ryanairs jerngreb om de ansatte i september 2017:
  • Irlands længe ventede implementering EU’s gældende regler om flyvetidsbegrænsning, bragte Ryanair i ”akut” mangel på piloter. Samtidig forlød det, at mange havde fået nok og søgt arbejde hos andre selskaber.
  • 2100 fly blev som følge deraf aflyst. Siden er antallet vokset til 20.000. Især piloterne greb situationen som en chance til at stille krav til deres arbejdsgiver om bedre arbejdsvilkår.
  • I løbet af efteråret 2017 udviklede kravene fra de ansatte sig til deciderede overenskomstkrav. Kravene blev fulgt op af varsel om strejke hen over julen.
  • Ryanairs øverste chef og medejer, Michael O’Leary, så ingen anden udvej end at anerkende eksistensen af de ansattes fagforeninger for at undgå strandede passagerer.
  • Selskabet anerkender i de følgende måneder en række fagforeninger, uden der dog i første omgang er tale om andet end formel anerkendelse og altså ikke overenskomst.
  • Efter seks måneders forhandlinger hen over foråret 2018 uden resultater rakte de ansattes tålmodighed dog ikke længere. Denne gang blev Ryanair mødt af omfattende strejkevarsler.
  • 50.000 passagerer måtte se deres sommerferierejser aflyst, da en koordineret strejke blandt italienske, spanske og portugisiske kabineansatte fandt sted i slutningen af juli.
  • Sidst i august fik Ryanair en aftale på plads med først de irske piloter om konkrete forbedringer af deres vilkår og siden også en overenskomst med piloterne i Italien.
  • Fremskridtene til trods, vokser presset på Ryanair. Kabinepersonalet i Tyskland strejkede i sidste uge med 150 aflyste fly til følge, og siden har kabineansatte i fem lande varslet, at de vil strejke hver måned, ind til deres krav om lokale fastansættelser på lokale vilkår bliver mødt.

Skriv en kommentar

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev