Dorthe kæmper for flyansattes vilkår i EU: Det er et langt sejt træk

Set fra de ansattes perspektiv i cockpittet eller kabinen på et fly, er det fristende at mene, at EU primært er en kilde til en masse ondt.

For ”dernede i EU” er der spyttet megen lovgivning ud, som har gjort konkurrencen mellem luftfartsselskaberne mere brutal. Uden EU havde Ryanair aldrig kunnet vokse sig stor. Konkurrencen har i en række tilfælde ført til tabet af danske arbejdspladser. Og for de jobs, der endnu består, har de ansatte oplevet et aldrig før set pres på løn- og arbejdsvilkår.

Det er netop problemer som disse, der for en lille håndfuld år siden var medvirkende til, at den danske fagbevægelse oprettede en fremskudt bastion i Bruxelles: Fagbevægelsens EU-sekretariat, hedder det, og i spidsen for det står sekretariatsleder, Dorthe Andersen.

Hjælp til selvhjælp

Danmark er et af de lande, hvor beskyttelsen af arbejdstagerne er høje. Det betyder, at man i Danmark ikke ønsker, at EU blander sig i emner, der i Danmark aftales i overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter.

»Men sådan er det ikke i alle EU-lande. Især højmobile jobs som piloter og kabineansatte, men også andre jobs bliver påvirket af den frie bevægelighed,« forklarer Dorthe Andersen og tilføjer:

»Vi har brug for EU til at skabe en ordentlig og fair spillebane, så vi undgår spekulation i forskellene på de nationale lovgivninger og forhold.«

Når EU lovgiver, så forpligter det medlemslandene til at handle.

De seneste stykker lovgivning på arbejdsmarkedsområdet har betydet forbedrede vilkår for ansatte i udsatte stillinger og for ansatte, der arbejder midlertidigt i et andet land, hvilket selvsagt ofte sker i luftfart.

Vilkårene skal løftes i hele EU

Efter flere års pres fra fagforeninger i hele EU er det såkaldte arbejdsvilkårsdirektiv blevet vedtaget i februar 2019. Det gør at lande såsom Irland, Rumænien og Baltikum-landene skal sikre sig, at deres arbejdsmarkedslovgivning stiller arbejdstagere i en position, hvor der klarhed, om deres rettigheder.

»Vi har en interesse i at få bragt vilkårene op i det lande, som presser skandinaviske vilkår,« opsummerer Dorthe Andersen.

Et klassisk eksempel på netop udfordringen med forskellige i forskellige landes lovgivning kendes fra luftfarten med Ryanair. Selskabet har shoppet rundt efter de mest lempelige regler. Men også i dansk sammenhæng har Primera Air og senest Danish Air Transport, DAT, ladet sig inspirere: DAT sender medarbejdere fra Litauen på litauiske vilkår til Danmark for at flyve her.

Intet flyttes over natten

I luftfarten har udfordringerne fra spekulation i løn- og arbejdsvilkår stået på siden 1990’erne, hvor EU lempede de regler, der gælder for, hvor flyselskaberne må flyve, og deraf hvad billetter skal koste.

Det er derfor fristende at mene, at EU-medlemslandene for længst bude være kommet op med en løsning på de sådanne problemer:

»Men man flytter ikke noget på par år. At skabe forandringer i EU er et benarbejde og et langt sejt træk, hvor det er vigtigt at sætte mål,« siger Dorthe Andersen og tilføjer:

»Ser vi på den seneste valgperiode, har EU styrket de sociale rettigheder for EU-borgere og en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, der skal hjælpe medlemslande i at håndhæve regler på arbejdsmarkedet.«

Arbejdsvilkår, sundhedspleje og uddannelse

EU’s såkaldte »sociale søjle«, som ambitionerne om bedre sociale rettigheder kaldes på EU-sprog, handler om rimelige arbejdsvilkår, retten til sundhedspleje, livslang læring, en bedre balance mellem arbejds- og privatliv og ligestilling mellem kønnene og minimumsindkomster.

Spændingen ligger nu i, at alle EU-parlamentarikerne er på valg til maj, og viljen til at skabe sociale forbedringer dermed ligger hen i det uvisse.

»Vi har fået nogle principper, som alle medlemslande og EU kommissionens formand har skrevet under på, som vi kan tage med til de nye EU-parlamentsmedlemmer,« siger hun og tilføjer:

»Her er det vores opgave at holde fast og vise, der er en vej og arbejde for at danne flertal. I Danmark er vi kun fem millioner mennesker. Derfor er det vigtigt at holde fast i EU, for at kunne præge de andre lande.«

Stor respekt om dansk EU-bidrag

Et andet eksempel på, hvor EU’s direktiver er kommet helt konkret FPU’erne til gode, er ansættelsesbevisloven, som hviler på et underliggende direktiv fra EU. På grundlag af dette opnåede medlemmerne i både PAS Aviation og West Air økonomisk godtgørelse for mangelfulde ansættelsesbeviser.

Netop ansættelsesdirektivet (der i dag hedder arbejdsvilkårdirektivet) er ad flere omgange blevet styrket til de ansattes fordel. Ved seneste opdatering er der eksempelvis blevet stukket en kæp i hjulet på nul-timekontrakter – en ansættelsesform som flere luftfartsselskaber har vendt sig imod, for at spare på lønudgifterne.

Desuden er det også blevet tydeliggjort, at en arbejdsgiver ikke kan tvinge en ansat på selvbetalt uddannelse. Det er et helt konkret redskab i forhold til den skadelige praksis i pilotverdenen, der går under navnet pay2fly, hvor piloten betaler for få erfaring på en bestemt flytype.

Det er fremskridt som disse, der vidner om, at det nytter noget at også danske fagforeninger bruger tid og kræfter på EU, forklarer Dorthe Andersen.

»Der er stor respekt omkring danske organisationer, som er aktive i EU og som varetager de danske arbejdstageres interesser på internationalt niveau. Vi ved hvad vi vil, vi er godt forberedte og realistiske. Du kan ikke forsvare danske vilkår uden at være i Bruxelles.«

Billedtekst: Vi møder Dorthe Andersen på en café i Bruxelles. For selvom Fagbevægelsens EU-sekretariat har et kontor, så er mellem møder med politikere og andre, der har interesse i at påvirke EU-dagsordenen, og derfor forgår mange arbejdsdage væk fra kontoret.

Skriv en kommentar

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev