Derfor har FPU lavet overenskomst for regional flyvning i SAS

– Det her er en god aftale som vi er stolte af. Den vil sikre mange stillinger for kabineansatte og piloter i Danmark og Skandinavien, siger FPU’s formand

Flyvebranchens Personale Union har indgået en ny overenskomst, der skal dække regionale flyvninger for et nyt dansk selskab under SAS i fremtiden.

Det er en aftale som FPU er rigtig stolte af, fordi den vil sikre arbejdspladser for piloter og kabineansatte på skandinaviske arbejdsvilkår.

Begyndte i december

I slutningen af november 2019 gik SAS ud med et budskab om, at selskabet ønskede at investere i mindre fly med 110-140 sæder. I forbindelse med kvartalsregnskabet (Q4 2019) stod det klart, at der indenfor SAS-koncernen var træffet beslutning om, at flyene skulle placeres hos en underleverandør eller i et helt nyt SAS-setup – og altså ikke i SK-regi.

Budskabet fik straks FPU til at henvende sig med et overenskomstkrav.

Falder i naturlig forlængelse af FPU’s aftaler

I henvendelsen gjorde FPU det klart over for SAS, at overenskomstdækningen af det regionale marked og underleverandører i SAS-regi ligger inden for FPU’s område.

FPU overenskomstdækkede Cimber, der i 2014 blev opkøbt af SAS, og som sidenhen i 2017 blev solgt til irske Cityjet.

Cityjet er den dag i dag underleverandør til SAS, og det samme gælder Regional Jet og Air Nostrum. Sammenlagt står de for langt hovedparten af SAS regionale produktion ud af Danmark. Fælles for dem alle er, at de har overenskomst med FPU. 

Med disse aftaler i bagagen, og med den erfaring, som FPU har på det regionale område, faldt det FPU helt naturligt at påbegynde forhandlingerne.

Nyt selskab betyder flere stillinger for flyvende

Efter flere måneders intensive forhandlinger godkendte FPU’s hovedbestyrelse den 20. februar en spritny aftale, der kan komme til at sikre mange hundrede flyvende stillinger.

– Det her er en god aftale som vi er stolte af. Den vil sikre mange stillinger for kabineansatte og piloter i Danmark og Skandinavien, siger Thilde Waast, formand i Flyvebranchens Personale Union.

Det nye regionale setup bliver placeret uden for selve SAS Airlines, hvor aftalerne med de gamle SAS-foreninger har hjemme.

I stedet er der tale om et helt nyt dansk selskab med egne fly og egne ansatte. Et selskab, der er skræddersyet til den regionale produktion, der har som hovedformål at flyve inter-skandinavisk og bringe passagerer ind til flyvningerne i SAS-airlines.

– Det her er et rigtig godt match. Og aftalen er med til at styrke arbejdsvilkårene på det regionale marked. Og dermed er vi også med til at holde hånden under – og styrke – vilkårene for vores egne medlemmer hos blandt andet SAS-underleverandører, siger Thilde Waast.

SAS kunne desuden garantere, at det nye set-up og de nye aftaler, ikke fik konsekvenser for de ansatte på de gamle aftaler.

Tværtimod ville en ny aftale være forudsætningen for, at SAS ikke skrumper, eller skal til at flytte produktion ud af Skandinavien.

Fornuftige skandinaviske vilkår

Den nye aftale er skræddersyet til den regionale produktion, og aftalen sikrer danske jobs på en overenskomst med gode, fornuftige løn- og arbejdsvilkår.

Det regionale marked er generelt kendetegnet ved højfrekvent produktion og travle rostere.

Men FPU har i aftalen sikret et godt arbejdssystem, der giver den ansatte mulighed for forudsigelighed og planlægning af hverdagen.

Den ansatte vil være sikret weekendfri mindst en gang om måneden samt have en del flere fridage om måneden, end hvad der gør sig gældende for det generelle arbejdsmarked.

Samtidig sikrer aftalen en række såkaldte superfridage og gode muligheder for at komme i fast gruppe.  

Da FPU er en forening for både kabineansatte og piloter gælder systemets fordele på samme måde for begge grupper af flyvende.

– Vi er med til at udvikle det regionale marked og samtidig bevare danske og skandinaviske arbejdspladser på skandinaviske arbejdsvilkår. Derfor er det en god aftale, som vi er stolte af, siger Thilde Waast.

Sikrer dansk og nordisk luftfart

I en tid, hvor luftfart, og ikke mindst det regionale marked, er præget af hård konkurrence er vi glade for at have sikret en aftale for et dansk selskab med skandinaviske løn- og arbejdsvilkår

De seneste år har kutymen været, at arbejdspladserne inden for denne produktion udflages eller flyttes til andre lande.

Men med den nye aftale sikres det, at det nye selskab kan flyve den regionale produktion med base i Danmark, og at det foregår på skandinaviske løn- og arbejdsvilkår.

Der er stadig en række forudsætninger og investeringer, der skal på plads før selve produktionen kan begynde. Men alt i alt er vi stolte af aftalen, og ser frem til at den går i luften.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev