Den nye ferielov træder i kraft denne måned

Fra den 1. september blev den måde, som danske lønmodtagere optjener ferie på, ændret. Vær særlig opmærksom på, om der er optjent dage nok til kommende ferier.

Af FH / Mette Løvgren

Den 1. september trådte den nye ferielov i kraft. Det afgørende nye er, at man kan holde sine feriedage inden for samme ferieår, som man har optjent sine feriedage.

I stedet for at få sin optjente ferie fra det forudgående kalenderår i en samlet klump den 1. maj, vil man fremover få sin ferie til rådighed månedsvis.

Det betyder, at man skal være ekstra opmærksom på, om man har optjent nok dage til kommende ferier.

Hvis man fx planlægger at holde efterårsferie i oktober eller forlænget juleferie, så skal man være opmærksom på, om man har nok feriedage tilbage efter sommerferien. Man skal også være opmærksom på, hvor mange dage man når at optjene de næste par måneder, og om man fx har en overenskomst med ekstra ferie- og fridage.

Endelig har man mulighed for eventuelt at aftale forskudsferie med sin arbejdsgiver.

Rejsevejledninger: ”Det skriger til himlen, at man ikke kan se, at der er brug for regionale modeller.”

Forlænget ferieår

Ferieåret vil gå fra september til september med mulighed for at lægge noget af ferien i de fire måneder efter ferieåret slutter, dvs. frem til årets udgang.

Hidtil har man optjent sin ferie i løbet af kalenderåret, dvs. fra nytår til nytår. Men man har først kunnet holde sin ferie året efter fra maj måned.

På den måde har nye på arbejdsmarkedet haft risiko for at måtte vente helt op til 16 måneder, før de kunne holde betalt ferie. Den nye lov blev indført blandt andet for at leve op til EU-regler.

FPU skal rådgive regeringen om luftfartens fremtid

Fakta om den nye ferielov

  • Man er som lønmodtager fortsat sikret 25 feriedage på et år. I praksis vil mange dog have flere feriedage som følge af overenskomst eller lokalaftale. Det ændres der ikke ved.
  • Fra 1. september, hvor den nye ferielov træder i kraft, optjener man 2,08 feriedage per måned.
  • I en overgangsperiode fra 1. maj til 1. september 2020 havde lønmodtagerne 16,64 feriedage til rådighed. Efter fx tre ugers sommerferie vil der så være 1,64 dag tilbage, som kan overføres til det nye ferieår.
  • Efterårsferie: Har man ikke nogle ekstra dage på kontoen efter sommerferien, kan det være nødvendigt at planlægge en kortere efterårsferie i oktober end en hel uge. Man har også mulighed for eventuelt at aftale forskudsferie med sin arbejdsgiver.
  • Hvis man springer efterårsferien over, men gerne vil holde juleferie, kan man nå at optjene 6,24 feriedage til december. Det er lige nok til at holde fri fra 19. december til og med 3. januar, hvor mange skolers juleferie også ligger.
  • Som følge af overgangen den nye ferielov har alle lønmodtagere fået indefrosset fem ugers feriepenge i en fond. Fra 1. oktober kan man få tre af ugerne udbetalt.
Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev