Dansk minister i ny alliance for bedre vilkår til flyansatte

Arbejdsvilkårene i flyvebranchen har gennem de seneste 25 år gennemgået en voldsom forandring.

Forandringerne skyldes, EU har lempet reglerne i luftfartssektoren. Det har gjort det væsentligt nemmere at være luftfartsselskab, men det har samtidig gjort det svære at være arbejdstager.

Dette har med årene har ført til voldsom kritik af EU for at gøre alt for lidt for de ansattes vilkår.

Men nu bliver bolden måske taget op af seks transportministre. Det sker med et initiativ, der af EU-ekspert beskrives som både “usædvanligt” og “bemærkelsesværdigt”.

Luftfartsselskaber skal konkurrere på innovation, kvalitet og pris, men det skal ske inden for en ramme af klare og gennemskuelige reglerOle Birk Olesen, transportminister

Pres for seriøse forbedringer

Luftfart.nu har fået indblik i en såkaldt deklaration – altså et brev med en række holdninger og synspunkter – underskrevet af seks EU-landes transportminister, deriblandt den danske transportminister, Ole Birk Olesen (LA).

De seks europæiske transportministre presser i brevet på for, at der skal ske seriøse forbedringer for de ansatte i luftfartsindustrien.

»Deklarationen skal bidrage til at gøre Kommissionen opmærksom på nogle af de forhold i luftfarten, der kræver politisk fokus. Luftfartsselskaber skal konkurrere på innovation, kvalitet og pris, men det skal ske inden for en ramme af klare og gennemskuelige regler,« siger Ole Birk Olesen i en skriftlig kommentar til Luftfart.nu.

Opfordring til konkret lovgivning

Og det er ikke hvilket som helst stykke lovgivning, som de seks ministre taler om. Der opfordres til handling. Ministrene opfordrer Europa-Kommissionen til at fremlægge konkret lovgivning med det formål at sikre rimelige arbejdsvilkår og en fair konkurrence i luftfartssektoren.

»Ministrene har taget dette initiativ for at understrege betydningen af ​​rimelige arbejdsvilkår i luftfartssektoren og for at understrege behovet for bedre anvendelse af eksisterende nationale og europæiske sociale rettigheder og beskyttelse af de europæiske arbejdstagere,« står der i deklarationen, der blev underskrevet i sidste måned.

Foruden Danmark har transportministrene fra Frankrig, Tyskland, Holland, Luxembourg og Belgien underskrevet brevet. Ambitionen er at få flere lande med.

Dansk minister: Håber at få flere lande med

Fra dansk side har man tidligere sendt et indspil til mere gennemsigtige reguleringsvilkår i den europæiske luftfartsbranche til Europa-Kommissionen, der er stedet i EU, hvor spiren til nye EU-regler sættes i jorden.

»Det er derfor positivt, at emnet nu bliver taget op af flere lande i EU; blandt andet under det kommende rådsmøde i december, hvor jeg forventer, at emnet vil blive drøftet. Og så håber jeg, at andre EU-medlemsstater vil støtte deklarationen om den sociale dagsorden i luftfarten, som stadig er åben for tilslutning,« siger Ole Birk Olesen til Luftfart.nu.

EU’s 28 transportministre mødes til rådsmøde i 3. december 2019 Bruxelles.

Mødet kan med andre ord blive en spændende affære for luftfartsselskaberne, og ikke mindst de ansatte i luftfartsbranchen.

Nye toner fra Danmark

Det er ikke hverdagskost, at Danmark ligefrem opfordrer til flere og ambitiøse EU-initiativer fra Kommissionen på det sociale område, påpeger Catharina Sørensen er forskningschef ved Tænketanken Europa:

»Oftest er meldingen, at det løser vi selv, og EU skal blande sig uden om. Det afspejler selvfølgelig, at området er yderst internationaliseret, men er alligevel bemærkelsesværdigt,« siger hun og tilføjer:

»Deklarationer er ganske hyppige i EU-sammenhæng, og er ingen garanti for handling, men det er to af EU’s ubestridt stærkeste magter (Frankrig og Tyskland red.), der her er med i tiltaget.«

At så betydelige medlemsstater danner fælles fodslag med Danmark skal ifølge Catharina Sørensen nok skabe fokus på emnet i hele EU-apparatet, og dermed bidrage til et pres på større opmærksomhed omkring de sociale rettigheder.

Alvoren er gået op for politikerne

Siden september 2017 er arbejdsvilkårne i europæisk luftfart foralvor kommet i fokus, efter at ansatte i Ryanair begyndte at gå sammen for bedre arbejdsvilkår.

Netop Ryanair har ført en særlig streng linje overfor sine ansatte, hvilket især i de senere år har fået flere til at hoppe med på vognen.

»Alvoren er tydeligvis gået op for det politiske establishment i Europa. Vækst og konkurrence skal ikke drives på en måde, der tvinger mennesker under pres,« siger Thilde Waast, formand for Flyvebranchens Personale Union.

Hun sætter pris på, at det er lykkedes de luftfartsansatte at trænge igennem til politikerne på tværs af landene.

»Vi jubler dog først, når der vedtages konkret lovgivning,« påpeger Thilde Waast.

Skriv en kommentar

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev