Vigtigt valg for flyansatte: FPU-formand opfordrer EU-politikere til at rette op på 20 års social slagside

I efteråret 2017 måtte irske Ryanair pludselig masseaflyse et par tusind flyafgange. Snart stod det klart, at et internt medarbejderoprør kunne tvinge selskabet til yderligere masseaflysninger. Eksemplet er et af de tydeligste på, at social dumping i europæisk luftfart har nået kogepunktet.

De ansatte havde kort fortalt fået nok af selskabets skrabede løn, usikre arbejdsvilkår og ikke mindst de evindelige skift af baser – brugt til at obstruere faglig organisering.

Hos de flyansattes fagforening i Danmark, FPU, mener man, politikerne i Europa Parlamentet har en stor opgave med at sætte en stop for misbrugen af det såkaldte ”indre marked”.

»Piloter og kabineansatte er ikke nomader, der bor i skyerne. De har hjem og familier som alle andre. En ansat bør være tilknyttet en hjemmebase, der også er udgangspunkt for løn- og arbejdsvilkår. Der er brug for at hjemmebasebegrebet i EU bliver præciseret,« siger Thilde Waast, formand i FPU.

Det vigtigste valg for flyansatte

Opfordringen går direkte til de mange kandidater, som er på valg til Europa Parlamentet. Det er EU, der udstikker mange af de love, som regulerer luftfarten, og valget til EU er således på mange måder vigtigere for de flyvendes vilkår, end nationale valg. Men der venter EU-politikerne en stor opgave i at gøre op med den mørke bagside af EU’s indre marked, lyder det fra FPU.

Siden 1997 har luftfartsselskaber måttet flyve frit rundt i EU – kaldet ”det indre marked”. Det været godt for konkurrencen. Prisen på billetter er faldet med over 90 procent siden 1992, imens antallet af flyrejsende er eksploderet til 940 millioner fra 360 millioner i 1993.

Væksten har selvsagt været godt for jobskabelsen. Men for mange af de nye jobs har udviklingen været præget af en social slagside. En række selskaber har nemlig brugt det indre marked til at shoppe rundt mellem de forskellige EU-landes regler for ansættelse.

En rapport udarbejdet for EU Kommissionen viser, at blandt de europæiske lavprisselskaber er næsten samtlige kabineansatte hyret ind via et bemandingsbureau. For piloterne er antallet syv ud af ti. Og i en helt ny rapport fremgår det, at piloter ansat som selvstændige i ni ud af ti tilfælde oplever, at de kun må arbejde for et flyselskab.

Konstruktioner skal ikke udviske ansvar

Konstruktioner som disse bruges af luftfartsselskaberne til at smyge sig udenom ansvaret som arbejdsgiver.

»Ansættelse af personale via vikarbureauer eller datterselskaber bør ikke fritage arbejdsgiveren fra sine forpligtigelser. Det samme gælder for såkaldte selvstændige, der rent faktisk kun arbejder for et flyselskab. De skal betragtes som værende ansatte og have de rettigheder, som deraf medfølger,« påpeger Thilde Waast.

Problemet har senest været aktuelt herhjemme, hvor Primera Air var flittig bruger af piloter ansat som selvstændige, og kabinepersonale ansat via et bemandingsbureau på Malta, hvis eneste formål var at undgå overenskomsten.

Arbejdsmiljø i klemme – regler bør ensrettes

Liberaliseringen af luftfarten har med andre ord bragt meget godt. Mange flere har fået arbejde i en spændende branche, men alt for mange af dem oplever, at det sker på ulige vilkår, understreger FPU-formanden.

Det sker også, når det handler om arbejdsmiljøet. Det indre marked har banet en regulær vej for udflagning af fly. I Danmark har det medført, at hundredvis af piloter og kabineansatte arbejder ombord på et fly, som ikke er underlagt nogen form for regler om arbejdsmiljø.

»Der bør ske en harmonisering af regler og inspektion af arbejdsmiljø ombord på fly. De ansatte i luftfarten skal kunne vide sig sikre på, at der føres tilsyn med deres arbejdsmiljø,« siger Thilde Waast.

Problemstillingen blev kendt for offentligheden, da Luftfart.nu gravede sagen frem i 2018. Dengang viste en opgørelse, at 46 procent af de større passagerfly var forsvundet fra Danmark siden 2002.

Klima-tiltag bør handle om udvikling

Imens social dumping i flyvebranchen længe har været den største trussel mod piloterne og kabinepersonalets arbejdspladser, er den aktuelle klimadebat begyndt at stille spørgsmål ved en fremtid i luften.

Flere politiske partier taler for at smække afgifter på enten flybilletter eller brændstof, hvilket i sidstnævnte tilfælde vil kunne koste op mod hver tiende stilling i den danske flyvebranche.

Hos FPU er man helt på linje med den bekymring, der hersker for klodens klima, og formanden håber også, at der først og fremmest kan findes en løsning på EU-niveau.

»Vi ser mange luftfartsselskaber, som allerede af egen drift bruger store summer på at udvikle CO2-neutrale brændstoffer. Hvis der skal indføres afgifter, bør det ske på europæisk niveau, så selskaberne ikke shopper mellem de enkelte landes beskatningstiltag. Indtægterne bør ubeskåret bruges på forskning og udvikling, der gør europæiske luftfartsselskaber grønnere, hvilket vil være en fordel for de ambitiøse danske luftfartsselskaber« siger Thilde Waast.

En flypassager rejser i dag tre gange så langt på literen som for 50 år siden. Eksperter anslår, at det vil være muligt at gøre dansk indenrigsflyvning CO2-neutral, ved hjælp af CO2-neutralt brændstof på bare tre år – men det vil kræve den fornødne finansiering.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev