Resultatet af Europa-Parlamentsvalget betragtes som godt nyt for flyansattes arbejdsvilkår

Søndagens EP-valg gav vind i sejlene til Venstre, Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, som alle går frem. For hovedparten af dem i en sådan grad, at de får flere mandater i Europa Parlamentet end i forrige periode.

Dette sker på bekostning af tilbagegang i stemmetallet til især Dansk Folkeparti, men også Det Konservative Folkeparti og Folkebevægelsen mod EU.

Resultatet af Europa-Parlamentsvalget får ikke betydning for antallet af mandater hos de konservative, imens Dansk Folkeparti må vinke farvel til tre af fire pladser og Folkebevægelsen mod EU slet ikke kommer ind.

Fra Danmark er det således 13 mandater – og efter briternes EU-exit, 14 mandater – som får plads i Europa Parlamentet, hvor medlemslandene til sammen har 751 pladser fordelt proportionalt til det enkelte medlemslands størrelse.

Resultatet af Europa-Parlamentsvalget

Resultatet af Europa-Parlamentsvalget - luftfart.nu

I EU indgår de danske partier i politiske grupperinger, og her tegner der sig foreløbigt et billede, som på visse punkter er lig det danske resultat, men på andre områder er meget forskelligt.

De Liberale (ALDE), hvor Venstre og Radikale Venstre er medlemmer samt De Grønne, hvor SF er medlem, går begge markant frem. Fremgang er der også – i modsætning til de danske partier – til de EU-skeptiske grupper, ENF og EFDD. Folkebevægelsen mod EU og Dansk Folkeparti har dog hjemme i henholdsvis GUE, som går tilbage, og en ny gruppe med navnet ”Fornuftens Europa”, der står til at få 67 mandater.

Ligeledes i modsætning det danske resultat står S&D, socialdemokraterne, til en markant tilbagegang på EU-niveau, hvilket også er sket for den konservative gruppe, EPP. De to grupper besidder således ikke længere til sammen et flertal i parlamentet.

Men hvad betyder den nye konstellation, som resultatet af Europa-Parlamentsvalget tegner af det nye i EU-Parlament, for de flyansattes arbejdsvilkår i fremtiden? Piloter og kabineansatte er foruden de nationale fagforeninger dybt afhængige af, hvad EU-politikerne gør for at dæmme op for grænseoverskridende social dumping. Redaktionen har stillet spørgsmålet til tre EU-kyndige.

Konsensus om social dumping

Blandt de partier, som nu har fået opbakning til at repræsentere Danmark i EU-Parlamentet, er der en bred enighed om, at social dumping eksisterer, og der stadig er meget at gøre, siger redaktør på A4Nu.dk Nicolai Kampmann, der har fulgt EU-valget tæt:

»Social dumping er ikke længere en diskussion parlamentarikerne imellem. Fagbevægelsen har vundet holdningsmæssigt land, hvor man effektivt har fremvist horrible løn- og ansættelsesvilkår,« siger chefredaktøren.

FPU kunne blandt andet senest i efteråret fortælle, hvordan danske Primera Air ikke skød nogen midler for at spare penge på de ansattes vilkår.

Nicolai Kampmann fremhæver, at det hold, som er blevet valgt ind fra Danmark, ser »ganske positiv ud for arbejdstagerne«. Morten Lykkegaard (V), Jeppe Kofoed (S), Nikolaj Villumsen (EL) og Magrethe Auken (SF), der alle er blevet valgt ind, på tværs af partiskel har udtrykt sig positivt om et organiseret arbejdsmarked, og at den danske model bør markedsføres til andre lande.

»Arbejdsvilkår er ikke et emne, som skiller de danske kandidater,« siger Nicolai Kampmann.

Lykkedes med at sætte fokus på arbejdsvilkår

Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, havde i lørdags inden arrangeret valgdebat med spidskandidaterne. Fokus var social dumping, arbejdsmiljø og fair skatteregler, som alle er emner, der også vedrører luftfarten.

»Jeg synes, vi herhjemme lykkedes godt med at sætte social dumping på dagsordenen, og hvor vi har fået en god dialog med kandidaterne om, hvor vigtigt det er at fortsætte kampen, selvom vi har fået strammet op med blandt andet udstationeringsdirektivet,« siger Bente Sorgenfrey, næstformand i FH til Luftfart.nu og tilføjer:

»Der har ved dette valg i modsætning til tidligere valg været en god konsensus om, at grænseoverskridende arbejdstagere oplever store udfordringer. Det ser jeg som en trædesten til, at vi fra fagbevægelsen får flere muligheder for at fastholde fokus på skattesnyd, social dumping og arbejdsmiljø.«

Flyansattes vilkår står godt i nyt parlament

Ole Christensen, afgående EU-parlamentsmedlem for Socialdemokratiet, der særligt har arbejdet for de flyansatte vilkår, vurderer, at de flyvende »ikke har meget at frygte«, med den nye konstellation, som de nuværende prognoser tegner for Europa Parlamentet.

»Der sker nogle forskydninger i det de to største partier (EPP og S&D red.), som ikke har fået den opbakning, de fik ved sidste valg. Men der ændres ikke ret meget, idet både de liberalere, de grønne og også venstrefløjen går frem, og de har alle været med, når vi har lagt de store linjer for arbejdsmarkedet,« siger Ole Christensen til Luftfart.nu og tilføjer:

»De nationalistiske og meget højreorienterede har desværre fået stor magt i Frankrig, Italien og Ungarn, men de vil også gerne have en skrappere regulering af arbejdsmarkedsreglerne.«

Han vurder også, at Europa Parlamentets luftfartsstrategi, som han selv stod i spidsen for, og hvori der stilles en række konkrete forsalg til at gøre op med blandt andet Ryanairs beskidte ansættelsesmetoder, står godt i det nye parlament.

Konkrete forslag fra branchen mod social dumping

FPU havde samme med arbejdsgiverne i flyvebranchen bragt et samlet udspil til kandidaterne forud for valget.

Udspillet omhandlede blandt andet social dumping. Heraf fremgik det, at EU har her en vigtig opgave i at præcisere det såkaldte hjemmebasebegreb for at sikre, en ansat altid er sikret en hjemmebase, der kan skabe tryghed om social sikring og arbejdsvilkår, fremhæver parterne.

Derudover skal EU gøre gældende, at ansættelser via vikarbureauer eller såkaldte selvstændige skal sidestilles med direkte ansatte. Og slutteligt skal arbejdsmiljøreglerne harmoniseres, en problemstilling, som FPU’s fagmedie Luftfart.nu sidste år afdækkede konsekvenserne af.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev