Træthed plager flypersonale trods opdatering af EU-hviletidsregler

Piloter og kabineansatte i hele Europa oplever i usædvanlig stor grad at være udmattede, når de er på arbejde. Undersøgelser har draget denne konklusion igen og igen, og nu kommer opråbet fra selveste sikkerhedsagenturet for europæisk luftfart, EASA.

For tre år siden skulle nye hviletidsregler, de såkaldte Flight Time Limitation-regler, FTL-regler, gøre op med træthed blandt personalet ombord på fly. Siden har man undersøgt, om reglerne har haft til den ønskede effekt, og det bliver der nu sået tvivl ved.

»Vi ser desværre i stigende grad, at arbejdsgiverne udnytter de gældende hviletidsreglerne til det absolutte maksimum.«

Anders Mark Jensen, næstformand, FPU

Rapporten fra EASA afslører væsentlige mangler i de gældende regler for sene aften- og natflyvninger, skriver European Cockpit Association, ECA, i en artikel om rapporten, der også kan læses her.

Gældende regler utilstrækkelige

Undersøgelsen, der er iværksat af EU-Kommissionen og udført EASA, er foretaget blandt 24 luftfartsselskaber med fokus på natflyvninger og omskiftelige vagtplaner.

Netop natflyvninger og omskiftelige vagtplaner blev identificeret som særligt problematiske i tværnational undersøgelse i EU blandt 15.680 piloter og kabineansatte ved projektets opstart i foråret 2017.

På denne baggrund blev der indledt yderligere granskning – blandt andet gennem feltstudier – om de gældende hviletidsregler for natflyvninger og omskiftelige vagtplaner er tilstrækkelige til at forebygge træthed i cockpittet og kabinen. Det er denne undersøgelse, som EASA netop har fremlagt:

»Undersøgelsen viser en øget sandsynlighed for stor træthed i løbet af nattevagter og vagter med sen afslutning, blandt både piloter og kabinebesætningsmedlemmer,« lyder EASA’s konklusion, der påpeger, at alle natflyvninger uanset længde fører til øget træthed:

»Resultaterne understreger, at de gældende regler ikke er tilstrækkelige til at forebygge træthed på natflyvninger. Yderligere forskning er anbefalet sammen med andre tiltag, der skal støtte luftfartsoperatørernes ansvar med at tilrettelægge en mere effektiv strategi og håndtering af risikoen for træthed på natflyvninger. «

Det er langt fra det første videnskabelige studie, som identificere træthed blandt flyvepersonale: En undersøgelse blandt europæiske piloter fra London School og Economics viste, at kun to ud af ti piloter oplevede, at træthed blev taget alvorligt af deres arbejdsgiver.

Senest har også svensk studie peget på, at piloter går på arbejde selvom de føler sig trætte.

Spotlys på et velkendt problem

Konklusionen fra EASA’s rapport kommer således heller ikke som nogen overraskelse for ECA, der repræsenterer 38.000 piloter i 36 europæiske lande, der udtrykker behov for akut politisk handling:

»At erstatte de timer, hvor du normalt sover, med opgaven af styre et fly, bærer en stor risiko for udmattelse og træthed,« siger Jon Horne, luftkaptajn og formand for ECA.

»Dette er måske en overraskelse for nogle, men ikke for de tusinder piloter, som flyver sådanne vagtplaner dag ud og dag ind. Denne undersøgelse sætter spotlys på en velkendt, velundersøgt og nu operationelt bekræftet sikkerhedsrisiko. Denne risiko bør strakt tages alvorligt og føre til et eftersyn af de europæiske FTL-regler,« tilføjer han.

Træthed blandt flybesætninger har siden indstiftelsen af Chicago Konventionen, ICAO, været anerkendt som en sikkerhedstrussel for luftfartsselskaber. Ifølge ECA skønnes 15-20 procent af alle fatale flyulykker at skyldes træthed som førte til menneskelige fejl.

Arbejdsgiverne har haft chancen

Også i Danmark bliver rapportens konklusioner læst med stor alvor:

»Vi ser desværre i stigende grad, at arbejdsgiverne udnytter de gældende hviletidsreglerne til det absolutte maksimum. At piloter og kabineansatte er trætte, kommer derfor ikke som nogen overraskelse for os,« siger Anders Mark Jensen, næstformand i Flyvebranchens Personale Union og tilføjer:

»Det er især i selskaber med usikre ansættelser, at problemet kan blive særligt alvorligt, simpelthen fordi de ansatte ikke tør at sige fra. Vi mener, branchen har haft chancen til at forvalte reglerne fornuftigt, men nu bør der kigges alvorligt på muligheden for at stramme FTL-reglerne.«

Som EU-reglerne er i dag, må flybesætninger arbejde op til 11 timer over natten og op til 12 timer og 45 minutter på flyvninger med sen ankomst, uden pauser.

Arbejdsgivere tøver med opbakning til stramning

Hos de danske luftfartsarbejdsgivere, der er medlem af Dansk Industri, gør rapporten »indtryk«, siger Michael Svane, der er administrerende direktør.

Her ønsker man dog ikke at kommentere nærmere på nu og her, hvorvidt man fra dansk arbejdsgiverside mener, at hviletidsreglerne skal strammes i kølvandet på EASA’s konklusioner:

»Rapporten understreger nødvendigheden af en europæisk indsats for ordnede forhold og fair konkurrence. Vil nu dele den med vores medlemmer samt drøfte den på næste møde i Arbejdsgruppen for Fair konkurrence i Luftfart,« siger Michael Svane og tilføjer:

»Vi er ikke afvisende over for at kunne stå bag et fælles europæisk initiativ, men det ske på et oplyst grundlag med opbakning fra vores medlemmer.«

Flere problemstillinger mangler at blive undersøgt

DI repræsenterer 24 arbejdsgivere i den danske flyvebranche, heriblandt SAS, Danish Air Transport, Star Air, Atlantic Airways, Air Alsie, NHV (det tidligere Dancopter) og Sun Air.

EASA’s konklusioner om træthed på natflyvninger er særligt relevant for fragt- og langrutepiloter.

Træthed som følge af omskiftelige vagtplaner, gør sig derimod særligt gældende for personalet på kortdistanceflyvninger. Her starter vagterne ofte meget tidligt, eller slutter meget sent, og besætningerne skal jævnligt omstille sig fra et vagtmønster til et andet. Det europæiske sikkerhedsråd for transport har tidligere anbefalet strengere hviletidsregler på netop disse to områder.

De europæiske hviletidsregler omfatter imidlertid mange andre scenarier, end dem EASA har undersøgt, men som flybesætninger hver dag arbejder under.

Tilbage står således manglende undersøgelse af dagvagter over 13 timer, vagter over 11 timer for crew påvirket af jetlag, vagter som følge af vagtudkald på standby samt vagter med adskillige på hinanden følgende flyvninger. På dansk indenrigs er det ikke unormalt, at en besætning tilbagelægger mindst seks flyvninger på en vagt.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev