Tårn-personel i danske lufthavne varsler konflikt

Ansatte i tre, danske, kommunale lufthavne har varslet konflikt med start 4. april 2018.

Det drejer sig om personalet i kontroltårnene i de tre kommunale lufthavne i Odense, Sønderborg og Esbjerg, oplyser de ansattes fagforening Flyvebranchens Personale Union, FPU.

Konflikten er varslet som et led i, at de ansatte har rejst krav om egen overenskomst.

Kræver overenskomst

I dag hører de ansatte under en såkaldt fællesoverenskomst, men denne er ikke forhandlet af personalets egen fagforening.

FPU har siden efteråret været i dialog med arbejdsgiver, Kommunernes Landsforening, KL, om en ny overenskomst, men parterne har ikke kunnet nå til enighed.

»Hverken FPU eller medlemmerne ønsker konflikt, men FPU bakker naturligvis op om de ansattes ønske om en overenskomst,« siger Thilde Waast, formand i FPU.

Konflikt sendt i Arbejdsretten

KL ønsker at fastholde tårn-personellet på fællesoverenskomsten, og har som svar på konflikten protesteret, med påstand om at de ansatte allerede har en overenskomst. FPU har derfor sendt sagen i Arbejdsretten.

Såfremt de ansatte får medhold af Arbejdsretten til at gå i konflikt, træder denne i kraft 4. april 2018, med mindre parterne er nået til enighed om en ny overenskomst inden da.

Personalet i tårnene omfatter blandt andet Aerodrome Flight Information Service-operatører, hvis arbejde er at orientere og guide de luftfartøjer, der flyver til og fra lufthavnene.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev