SPU sikrer aftale med SAS om at forny opsagte piloters certifikat

Opsagte SAS-piloter kan nu forny deres certifikat gennem SAS’ træningsorganisation. Det sker, efter at SAS Pilot Union (SPU) henvendte sig til selskabet. ”Vi vil gerne sikre, at opsagte SAS-piloter bevarer så tæt en tilknytning til SAS som muligt,” siger SPU-formand, Michael Olesen.

Tidligere skulle fratrådte SAS-piloter som i mange andre flyselskaber selv stå for at finde en træningsorganisation og forny deres certifikat. Men efter oprettelsen af FPU-puljen til certifikatfornyelse og en henvendelse fra SPU kan opsagte SAS-piloter nu få fornyet certifikatet i SAS’ træningsorganisation.

”SPU gik til ledelsen i SAS og sagde, at vi gerne ville være med til at tage hånd om de opsagte piloter. Vi havde undret os over, at der ikke var en aftale med SAS, hvor man internt i selskabet kunne få sine fornyelser, når man nu har en træningsorganisation, der er i stand til det,” siger Michael Olesen, formand i SPU.

”I værste fald kan folk falde fra, når vedligeholdelse af certifikat er op til en selv, og vi havde hørt fra vores netværk i FPU, at Sunclass’ opsagte piloter kunne få fornyet certifikatet hos Sunclass. Vi ville gerne opnå noget lignende for opsagte SAS-piloter, og vi ville sikre, at opsagte SAS-piloter bevarer så tæt en tilknytning til selskabet som muligt.”

FPU åbner for ansøgninger til pilot- og flyvelederpulje

Skræddersyet træningsprogram

Resultatet blev, at SAS nu tilbyder de opsagte piloter et skræddersyet træningsprogram, og piloterne får udgifterne til certifikatfornyelsen dækket af den nyoprettede pilotpulje, som FPU administrerer.

”SAS var gode til at sige, at det vil vi gerne løse. De viste en stor og umiddelbar vilje til at sætte et program sammen så hurtigt som muligt. Det skolemæssige skulle SAS nok tage sig af, hvis SPU kunne hjælpe med at finde en ordning med FPU, når det kom til betaling fra pilotpuljen,” siger Michael Olesen.

SPU henvendte sig derfor til FPU, som spurgte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, om den accepterer aftaler med udbydere, der tilbyder stordriftsfordele og et kvalitetssikret program under fair forhold. Styrelsen bekræftede, og det betyder, at hvis de tidligere SAS-piloter opfylder de objektive krav, der stilles til alle ansøgere, og indsender korrekt dokumentation, afregner FPU med SAS, så den enkelte pilot ikke skal lægge ud.

FPU sikrer finansiel støtte til vedligeholdelse af pilotcertifikater

Ifølge Michael Olesen gør det en stor psykisk fordel, at man som opsagt SAS-pilot kommer gennem SAS’ træningsorganisation med de procedurer, som piloterne er vant til.

”SAS har lavet generøst program, og man har behov for en tilknytning og kontakt til arbejdsgiver, så man føler sig up-to-speed. Fordelen for den enkelte pilot går hånd i hånd med fordelen for arbejdsgiveren, som får et element af kvalitetssikring, fordi de ved, hvilken træning piloterne har fået, når de får behov for at ansætte dem igen.”  

Bredt FPU-arbejde

Michael Olesen peger på, at en af grundene til, at aftalen er lykkedes, er, fordi hele FPU har kæmpet for at få midler til pilotpuljen.

”Krisen er så dyb, at vi har behov for løsninger, som vi kun kan opnå sammen. SPU kan ikke gå til Beskæftigelsesministeriet alene og rejse en certifikatpulje på 20 millioner. Det kan vi kun i fællesskab med FPU og de andre lokalforeninger, og det er det, vores forening handler om: at bidrage så meget til fællesskabet som muligt,” siger Michael Olesen.

”Vi kan se behovet for, at vi finder politiske løsninger i fællesskab. Vi har ikke tænkt os at køre på fribillet. Vi har funderet SPU i værdierne solidaritet, ansvar og integritet. Man laver løsninger solidarisk og bruger energi på, at det skal lykkes. Ikke bare for SAS, men for Sunclass, Jettime og de andre. Nu har vi set, hvad vi kan sammen.”

Puljen på 20 millioner kr. er målrettet 1.000 danske eller danskbaserede piloter, der har mistet jobbet under coronakrisen. De 130 SAS-piloter, som kan gøre brug af SPU-aftalen, er en del af den oprindelige målgruppe. Alle pulje-ansøgere kan få dækket maksimalt 15.000 kroner til certifikat, medical og eventuelle rejseudgifter. Udbyder-aftaler med træningsorganisationer gør prisen per fornyelse billigere, og de laves for at sikre stordriftsfordele, så puljemidlerne kommer flest mulige piloter i Danmark til gode.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev