Spørgsmålene hagler ned over ministeren i flyvelæge-sagen: Skal piloterne virkelig selv betale?

Før påske vakte en spektakulær sag om flyvelægeklinikken Doctors.dk, ugyldige helbredstjek og en fyret styrelseslæge opsigt blandt danske piloter.

Sagen medførte, at 2000 piloter og flyveledere, hvilket siden viste sig at være 900 piloter og flyveledere, inden 7. juni 2019 skal have indhentet et nyt helbredsbevis. Et nyt helbredsbevis skal, som situationen er i dag, betales af den enkelte pilot eller flyveleder.

Luftfart.nu satte i de følgende dage fokus på de konsekvenser, som Trafikstyrelsens beslutning om at kræve fornyede helbredsbeviser har for de berørte piloter. Luftfartsordfører Jan-Erik Messmann (DF) – der har fulgt sagen tæt – sagde i den forbindelse, at det ikke er rimeligt, hvis piloterne selv, skal betale for de nye helbredsgodkendelser.

Transportminister Ole Birk Olesens (LA) udtrykte i et skriftligt svar til Luftfart.nu forståelse for det urimelige i, at det er piloterne og piloteleverne, der hænger på regningen for nye helbredsbeviser, men kunne ikke give konkrete løfter om de økonomiske konsekvenser.

– Mener ministeren, at arbejdstagerne i luftfartssektoren selv har det økonomiske ansvar for de fejlagtige helbredsgodkendelser, der har fulgt af styrelseslægens dobbeltrolle, som Trafikstyrelsens egen flyvelæge og som eneejer af flyvelægeklinikken Doctors.dk?

Rasmus Prehn, transportordfører, Socialdemokratiet

Foreløbigt har ministeren således sat sit ministerium til at se på muligheden for, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil hjælpe piloterne økonomisk.

Byge af spørgsmål til ministeren

Til trods for ministerens forståelse for piloternes frustrationer er det således endnu uklart, hvem der i sidste ende får lov til at betale regningen for de ekstraordinære helbredstjek. Det faktum sender nu en byge af spørgsmål i retningen af transportministeren:

»Hvad er ministerens holdning til de ønsker, som rejses af Flyvebranchens Personale Union (FPU) i den verserende sag om den nu afskedigede tilsynslæge og lukning af dennes klinik, Doctors.dk,« lød det således fra Henning Hyllested, transportordfører, Enhedslisten, der henviser Luftfart.nu’s omtale af konsekvenserne for de berørte piloter.

Hyllested bad tillige ministeren gøre det klart, om han vil holde de pågældende piloter skadesløse under henvisning til Trafikstyrelsens rolle i sagen om den nu afskedigede tilsynslæge, der var ansat i styrelsen.

Ministerens svar til Henning Hyllested lægger sig imidlertid direkte op ad det svar, som Luftfart.nu modtog tre dage forinden. Gode intentioner, men ingen konkrete løfter om at betale regningen for piloternes ekstra helbredstjek. Derfor kan Ole Birk Olesen nu se frem imod at skulle svare på yderligere spørgsmål.

»Mener ministeren, at arbejdstagerne i luftfartssektoren selv har det økonomiske ansvar for de fejlagtige helbredsgodkendelser, der har fulgt af styrelseslægens dobbeltrolle, som Trafikstyrelsens egen flyvelæge og som eneejer af flyvelægeklinikken Doctors.dk?« spørger socialdemokraternes transportordfører, Rasmus Prehn, som også tager fat i den prekære situation, som piloteleverne er endt i:

»Mener ministeren, at pilotelever, der mister deres certifikat ved et nyt helbredstjek, men som har fortsat deres uddannelse – og dermed betaling heraf – på baggrund af en tidligere godkendelse fra Doctors.dk, skal refunderes for den uddannelse, de allerede har betalt for?«

Pilotelever frygter at ende i økonomisk klemme

En række pilotelever har til Luftfart.nu fortalt, hvordan de frygter for, at de har startet deres uddannelse og foreløbigt brugt op mod 300.000 kroner uden at vide, om de reelt har helbredet til at være piloter.

Den socialdemokratiske transportordfører stiller i samme omgang spørgsmål til den pris på henholdsvis 2.000 (for et løbende helbredstjek) og 7.000 kroner (for første helbredstjek), som piloter og pilotelever skal betale for en ny helbredsgodkendelse, når de fejlagtige helbredsgodkendelser udløber.

Doctors.dk fik 5. april 2019 frataget sin godkendelse af Trafikstyrelsen. Klinikken ejes af Trafikstyrelsens nu forhenværende flyvelæge, som blev sat fra bestillingen samme dag og siden bortvist. I styrelsen har flyvelægen stået for at kontrollere andre flyvelæger.

8. april kunne Trafikstyrelsen så fortælle, at helbredsgodkendelser på Doctors.dk i et antal tilfælde er blevet udstedt af læger, der ikke er godkendt som flyvelæger.

Sagen startede som følge af to paragraf 20-spørgsmål til transportminister Ole Birk Olesen fra Jan-Erik Messmann, og siden har Berlingske udrullet sagen om flyvelægen, der blandt andet har brugt sin position til at sætte konkurrerende flyvelægeklinikker til Doctors.dk ud af spillet.

Opdateret 25. april 2019 kl. 14:30

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev