Det skal du vide om at være sommeransat i flyvebranchen

Vanen tro har luftfartsselskaberne brugt vinteren til at rekruttere kabineansatte i flokkevis til sommerens tætpakkede trafikprogrammer. Dette er en unik mulighed for at prøve jobbet i de høje luftlag, og det kan for nogle blive starten til en lang karriere i en spændende branche.

Der er dog en række ting, som det er værd at gøre sig klart, inden man efter en forhåbentlig vellykket jobsamtale takker ja til jobbet og skriver under på en kontrakt.

Alexander Rud er senior cabin crew member og tillidsrepræsentant i Danish Air Transport. Han har fløjet i sammenlagt 11 år. Igen i år er han med til at hilse velkommen til den kommende sæsons “sommerfugle”, som sommerferie-vikarerne kaldes i branchen.

Redaktionen har spurgt ham, hvad man generelt skal vide, hvis man drømmer at blive steward eller stewardesse.

Livet i luften er en livsstil

»Som kabinemedarbejder får du et oplevelsesrigt og anderledes arbejde, som du deler med kollegaer, der går op i deres fag. Luftfart er en livsstil, som man ikke nødvendigvis bliver rig af. Så det er ikke derfor man skal vælge faget. Men når man først har snuset til faget, har mange alligevel svært ved at lægge det bag sig,« fortæller Alexander Rud.

Men det er også et krævende arbejde. Man har først og fremmest et stort sikkerhedsansvar ombord på flyet, og der er mange regler og kommandoveje, man skal overholde.

»Man bliver selvfølgelig uddannet til at håndtere både sikkerhed og arbejdet ombord generelt. Men der er høje krav til hver enkel ansat om at indordne sig de regler og kutymer, der gælder for faget,« tilføjer tillidsrepræsentanten.

Ikke et syv til fire-job

Han peger også på, at det er vigtigt, man går ind til jobbet, fordi man ønsker at give passagererne en god oplevelse. Og så skal man være indstillet på, at luftfart ikke er et syv til fire-job.

»Faget er specielt og man lever lidt i en osteklokke sammenlignet med andre fag. Man er hjemmefra flere dage i træk, og arbejdstiderne er skiftende. Man vil også typisk opleve at skulle arbejde sammen med mange forskellige mennesker,« forklarer Alexander Rud og tilføjer:

»Og så skal man huske på, at branchen har undergået en stor effektivisering. Det betyder blandt andet, at lange stop på et badehotel ikke er nogen garanti. Man kan være heldig, men det skal ikke være grunden til, man vælger faget.«

Din arbejdsgiver bestemmer

Som ansat i en virksomhed er der også en række juridiske ting, man skal være opmærksom på.

Når man skriver under på en ansættelseskontrakt indtræder man i et professionelt forhold med en arbejdsgiver. Dette indebærer for den ansatte en række grundlæggende pligter og rettigheder, forklarer Jan Gloggengieser Gam, advokat i Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane.

»Helt overordnet har man som ansat pligt til at respektere de regler, der er på arbejdspladsen. Og man skal være loyal overfor sin arbejdsgiver. Det er eksempelvis ikke i orden at bagtale sin arbejdsplads,« forklarer han og tilføjer:

»Det er din arbejdsgiver, der har ledelsesretten. Det vil sige, du skal gøre, som du bliver bedt om. Men selvfølgelig må en arbejdsgiver ikke misbruge sin ledelsesret.«

Du har en række rettigheder

Men som medarbejder har man også en række rettigheder.

Disse rettigheder er skrevet ned i ansættelseskontrakten og den overenskomst, virksomheden har indgået med sine ansattes fagforening.

»Rettigheder er eksempelvis løn under sygdom, pension, fridage, arbejdstid samt, hvordan man bliver scheduleret – altså, hvornår du har vagt. Det er også her, der står, hvor længe din ansættelse gælder uanset,« siger Jan Gam og tilføjer:

»Men hvis den virksomhed, du arbejder for, ikke har en overenskomst, gælder alene de rettigheder, der står i din ansættelseskontrakt og lovgivningen.«

Fagforeningen kan hjælpe dig

Ifølge Jan Gam er det vigtigt at vide, hvor man kan søge hjælp, hvis man skulle ende i en situation, hvor man ikke er enig med sin arbejdsgiver.

»Overtræder du reglerne på arbejdspladsen, eller oplever du, at din arbejdsgiver misbruger sin ledelsesret, kan man som medlem af en fagforening få juridisk bistand og vejledning,« pointerer advokaten.

Flyvebranchens Personale Union er fagforening for ansatte i flyvebranchen. Her har man eksempelvis mulighed for at få læst sin kontrakt igennem.

Fagforeningen fører desuden sager ved alle landets domstole, hvis et medlems rettigheder er blevet brudt.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev