Pilotelever risikerer at betale dyrt for ugyldige helbredstjek

Mandagens udmelding fra Trafikstyrelsen om, at medicals udstedt fra Doctors.dk måske ikke er gyldige, har gjort piloteleverne på landets flyveskoler dybt bekymrede.

Ikke alene risikerer eleverne nu af egen lomme at skulle betale for en ny medical – altså en helbredsattest. I værste fald risikerer de også, at en ny medical sætter en kæp i hjulet på pilotdrømmen.

»Det kan have vidtrækkende konsekvenser, hvis det viser sig, at man til et nyt helbredstjek hos en rigtig flyvelæge ikke er egnet til at flyve. Kun hvis man har en forsikring, er man måske dækket,« siger Kim Frederiksen, der har læst til pilot siden sommeren 2018.

Han fik ikke tegnet en forsikring fra starten og har således personligt 100.000 kroner ude at svømme. Men andre kan have mange flere penge i klemme. En pilotuddannelse varer 20 måneder, og uddannelsen beløber sig samlet til omkring 700.000 kroner. Langt de fleste elever må låne sig til finansieringen.

Mange pilot-elever i klemme

En gyldig helbredsgodkendelse – en såkaldt medical – er obligatorisk for piloter, der skal have fornyet deres medical én gang om året, oplyser Trafikstyrelsen. Medicals kan kun udstedes af en læge, der har gennemgået en særlig uddannelse inden for flyvemedicin og dermed er godkendt som flyvelæge.

Trafikstyrelsen har konstateret, at helbredsgodkendelser på Doctors.dk i et antal tilfælde er blevet udstedt af læger, der ikke er godkendt som flyvelæger. Trafikstyrelsen har derfor besluttet at indkalde alle klasse 1- og klasse 2-piloter samt flyveledere med en medical fra denne klinik til en fornyet helbredsundersøgelse.

Doctors.dk var den ene af to klinikker i Danmark og den eneste øst for Storebælt, som udfører de særlige førstegangscheck af pilotelever. Sagen om de ugyldige helbredsattester vedrører derfor op mod et hundrede elever – muligvis mange flere.

En klasse 1-helbredsaattest for en pilot gælder til kommerciel luftfart og burde være en grundig gennemgang af pilotens helbred.

Kim Frederiksen oplevede dog sit besøg hos Doctors.dk som værende ”ekstremt” overfladisk:

»Jeg og mange andre på mit hold har den holdning, at var du kommet ind uden arme og ben, havde du stadig fået en godkendelse. Jeg sad og lavede høre-test for åbent vindue med håndværkere larmende i gården og blev stadig godkendt. Men det blev jo gennemført af en flyvelæge, troede vi, så vi stolede på dem,« siger han.

Det, som gjorde allermest indtryk, var dog, at det stempel, som stod på den endelige medical, kom fra en anden læge, end den som havde forestået undersøgelsen.

Anden læge satte stempel på helbredsattest

Kim Frederiksens holdkammerater Parsa Kuchak og Patrick Christensen sidder tilbage med lignende oplevelser:

»Den måde, helbredsundersøgelsen foregik på, gav mig en følelse af, at der ikke var styr på, hvad der skulle ske. Urinprøverne blev afleveret side om side på en lille hylde, uden navn eller nummer. De kunne nemt have forbyttet dem,« siger Parsa Kuchak og tilføjer:

»Da vi var færdige, ringede lægen til en anden læge, som efterfølgende sendte den endelige medical med sit stempel.«

Parsa Kuchak bakkes op af sin holdkammerat Patrick Christensen:

»Jeg kiggede på det stempel, jeg fik, og det tilhørte tilsyneladende ikke den læge, som havde undersøgt mig.«

De er alle tre bekymrede for, hvad der nu kommer til at ske:

»Hvis man antager, at man får en ny medical, og den siger, man ikke er fit til at flyve, som lægen på vores første tjek ikke opdagede, hvad sker der så med alle de penge, man har betalt for sin uddannelse? Så er 7.000 kroner for en ny medical ingenting sammenlignet med de 200.000 kroner, man allerede har brugt på første del af uddannelsen,« siger Patrick Christensen, der har været i gang siden sommeren 2018.

Stemplets ejer vil ikke udtale sig

Den pågældende flyvelæge, som har sat sit stempel på pilotelevernes medical uden at have stået for undersøgelsen, ønsker ikke at kommentere på, hvordan vedkommendes stempel er endt på de medicals, som Doctors.dk har udstedt.

Flyvelægen sender i stedet spørgsmålet til Trafikstyrelsen, da spørgsmål om stempel i medicals »er procedure og ikke et lægefagligt spørgsmål«.

På netop dette spørgsmål er styrelsen lige så fåmælt:

»Vi er i fortsat i gang med at undersøge den del af sagen,« udtaler vicedirektør Kåre Clemmesen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, i et skriftligt svar til LUFTFART.nu.

FPU: Piloter bør ikke betale for nyt tjek

Piloteleverne står organiseret i Flyvebranchens Personale Union. Formand Thilde Waast kalder afsløringerne og konsekvenserne for piloteleverne “foruroligende”.

Hun håber, at Trafikstyrelsen nu er villig til at indgå i en dialog, så det ikke er piloterne, der må bøde for de fejl, der er begået.

»Vi opfordrer Trafikstyrelsen til at kigge på det økonomiske perspektiv. Det er styrelsen, der har valgt, at det er 2.000 piloter, der skal igennem møllen igen. Særligt for pilotelever, der i forvejen er forgældede, kan et nyt inititial check koste 7.000-8.000,« siger Thilde Waast og tilføjer:

»Det er jo ikke deres skyld, at styrelseslægen har ageret i en dobbeltrolle, og at der har været kreative godkendelser. Det må Trafikstyrelsen tage på sin kappe.«

Det er Trafikstyrelsens egen forhenværende flyvelæge med ansvar for at godkende andre klinikker, der ejer den pågældende klinik, Doctors.dk. Styrelsens flyvelæge blev fyret fredag, samtidig med at godkendelsen af lægens egen klinik blev tilbagekaldt.

Hvorvidt piloterne risikerer at skulle betale et nyt helbredstjek af egen lomme, står endnu hen i det uvisse:

»De økonomiske spørgsmål vil vi vende tilbage omkring,« lyder det fra styrelsen.

Trafikstyrelsens aktioner sker efter, at Berlingske i sidste uge kunne fortælle, hvordan styrelsens egen læge har optrådt i en dobbeltrolle. Læs mere om sagen her.

Redaktionen har forsøgt at rette henvendelse til Doctors.dk, men har ikke fået svar.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev