Personale fløj regionale SAS-ruter på ulovlige kontrakter

Piloter og kabineansatte hos den estiske SAS-leverandør, Regional Jet OÜ, har i mere end et halvt år fløjet rundt på ansættelseskontrakter med væsentlige mangler.

Det har haft den direkte konsekvens, at de ansatte har haft truslen om et meget kort opsigelsesvarsel hængende over hovedet, fordi kontrakterne indholdte forkerte opsigelsesvarsler. Det er i strid med både de ansattes overenskomst og lovgivningen.

Sagen har ført til, at de ansattes fagforening, FPU, har konfronteret arbejdsgiver med de mangelfulde vilkår, hvilket betyder, at personalet kan nu se frem til en økonomisk kompensation.

Krav om godtgørelse til ansatte

»I Danmark er meget få ting bestemt ved lov, når det drejer sig om et ansættelsesforhold. Derfor skal vilkårene for ansættelse være skrevet ned i en kontrakt og ofte også – som tilfældet er for piloterne, der flyver for Regional Jet – i en overenskomst. Reglerne for opsigelsesvarsel skal i dette tilfælde overholde funktionærloven. Og det gjorde de ikke,« forklarer advokat Jan Gam i FPU.

Han har repræsenteret de ansatte ved et såkaldt fællesmøde, hvor arbejdsgiver er blevet konfronteret med de mangelfulde vilkår og mødt med krav om økonomisk kompensation til de ansatte.

»FPU fremlagde ved mødet et krav om, at selskabets straks fik rettet op på de mangelfulde kontrakter samt en godtgørelse til hver enkelt ansat, der har haft en mangelfulde kontrakt,« forklarer Jan Gam.

Arbejdsgiver imødekommer krav

Ved mødet anerkendte arbejdsgiver, at man ikke havde overholdt overenskomsten og indvilligede i at betale en skattefri godtgørelse til de ansatte for mangelfulde kontrakter. Derudover skal arbejdsgiver også betale en bod til FPU.

På fællesmødet blev der også rejst krav om at arbejdsgiver skal overholde tidsfristen for nye vagtplaner til de ansatte, hvilket gennem længere tid har været et problem.

Parterne kunne imidlertid ikke blive enige om, hvorvidt selskabet har udsendt vagtplaner for sent.

»For denne del af sagen har vi forbeholdt os retten til at videreføre sagen ved Arbejdsretten,« siger Jan Gam.

Arbejdsgiver: Det var en uheldig forglemmelse

Regional Jet har ikke eget personale. I stedet er de ansatte rekrutteret gennem bemandingsbureauet PAS Aviation, der som den egentlige arbejdsgiver skal betale godtgørelse til de ansatte og bod til FPU.

Administrerende direktør i PAS Aviation, Phillip Ashley-Smith, bekræfter, at virksomheden har indgået et forlig med FPU. Ifølge direktøren har man ikke været klar over, at de ansattes kontrakter skulle opdateres i henhold til overenskomstens bestemmer inden en bestemt dato, efter selskabet indgik overenskomst med FPU.

»Det var naturligvis ikke vores hensigt at forårsage nogen form for bekymring blandt vores ansatte, og vi stoler på, at denne uheldige forglemmelse nu ligger bag os, og vi kan komme videre i gensidigt samarbejde,« siger Phillip Ashley-Smith.

Regional Jet OÜ flyver på regionale SAS-ruter primært ud af København.

 

Fakta: Hvad er et fællesmøde?

  • Hvis en arbejdsgiver bryder overenskomsten, vil tillidsrepræsentanten først og fremmest minde virksomheden om at overholde overenskomsten.
  • Sker dette ikke, indkalder tillidsrepræsentanten sammen med fagforeningen et fællesmøde. Formålet er fortsat at få virksomheden til at overholde overenskomsten, men typisk vil fagforeningen kræve en bod for de overenskomstbrud, som selskabet har lavet.
  • Når parterne ikke til enighed sendes sagen i Arbejdsretten. Det er kun fagforeninger – som FPU og repræsentant for de ansatte – og arbejdsgiverforeninger – som DI, der repræsenterer virksomheden, der kan føre sager ved Arbejdsretten.

 

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev