Nyuddannede, pilotelever og freelancere i klemme på krav om nyt helbredstjek

En medical – altså en helbredsgodkendelse – er fundamentet for enhver pilot. For uden den må man ikke sætte sig i cockpittet og styre et fly.

En opsigtsvækkende sag i Trafikstyrelsen sender nu 2000 piloter til et fornyet helbredstjek. Mange vil få undersøgelsen betalt af deres arbejdsgiver og nogle tilmed en betalt fridag. Sådanne aftaler er sikret gennem deres overenskomster.

Men så heldig er langt fra alle piloter.

Pilotelever, nyuddannede og selvstændige samt alle privatpiloter hænger alle selv på den udgift, som der er forbundet med et nyt helbredstjek. Udgiften for en ny medical beløber sig op til 7.000 kroner.

Stiftet gæld på falske forudsætninger

Trafikstyrelsens beslutning om at sende cirka 2000 piloter til et fornyet helbredstjek bunder i, at en klinik i København i et »antal tilfælde« har ladet læger, der ikke er godkendt som flyvelæger, udstede helbredsgodkendelser.

Særligt blandt pilotelever og nyuddannede har denne nyhed skabt en bekymring for, hvad et forestående helbredstjek hos en flyvelæge med rette kompetencer fører med sig.

Piloteleverne har således udtrykt bekymring over, at de har startet uddannelse og stiftet gæld på grundlag af en helbredsundersøgelse, som nu muligvis er ugyldig.

Svært at søge job på udløbet helbredsattest

Nyuddannede står i den prekære situation, at de er ved at søge arbejde. I den proces er helbredsgodkendelsen en forudsætning for overhovedet at komme i betragtning, og med mere end to måneders ventetid hos mange af landets flyvelæger begynder situationen af spidse til.

Det er langt fra alle piloter, som arbejder under overenskomst eller bare en kontrakt, der sikrer dem rettighederne, som gælder for arbejdstagere med en overenskomst.

Flyvebranchens Personale Union, som organiserer hovedparten af de danske piloter, oplyser, at man har fået mange henvendelser fra piloter på freelance-kontrakter i blandt andet Ryanair, som selv hænger på udgiften til en ny helbredsattest.

FPU: Myndighederne må tage ansvar

Andre piloter fortæller, hvordan deres kontrakt er betinget af en godkendt medical. Er dette ikke på plads inden 7. juni 2019, som er den dato, Trafikstyrelsen har sat som frist for fornyelsen af medicals, risikerer de en fyreseddel.

FPU-formand Thilde Waast håber, at Trafikstyrelsens beslutning ikke skal lægge de mest udsatte piloter til last.

»Der skal skabes tryghed og sikkerhed om piloternes situation, både så der er styr på deres medicals, så de kan flyve. Men også den økonomiske del, som styrelsen selvfølgelig ikke kan smide over på piloterne selv.«

Trafikstyrelsen har i et svar til Luftfart.nu oplyst, at »de økonomiske spørgsmål vil vi vende tilbage omkring.«

Styrelsen oplyser også, at man er opmærksom på, at kravet om en ny helbredserklæring “kan” give kapacitetsmæssige udfordringer blandt de danske flyvelæger. I den situation henviser styrelsen til flyvelæger i andre EU-lande.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev