Myndigheder og luftfartsbranchen enige om retningslinjer for sikker flyrejse i covid-tider

En ekspertgruppe har de seneste uger diskuteret retningslinjer med myndighederne for sikker og sund luftfart i Danmark.

Nu er myndigheder og luftfartsbranchen enige om retningslinjer for sikker flyrejse i covid-tider.

Retningslinjerne er klar til at blive implementeret.

Det skriver Brancheforeningen Dansk Luftfart.

Siden midten af marts har de fleste fly stået på jorden. Men de skal i luften igen – til gavn for eksporten, det hårdt trængte turisme erhverv og i sidste ende for de mange arbejdspladser, der er på spil.

Et internationalt sæt spillerregler for reduktion af smitterisikoen under flyrejsen er helt afgørende.

Nu har det europæiske agentur for luftfartssikkerhed, EASA, udsendt et sæt retningslinjer.

Myndigheder og luftfartsbranchen enige om retningslinjer for sikker flyrejse

En ekspertgruppe nedsat i regi af Dansk Luftfart har gennem de seneste uger drøftet EASAs retningslinjer med de danske myndigheder (Transportministeriet, Erhvervsministeriet, Trafikstyrelsen og Sundhedsmyndighederne).

Der er enighed om, at retningslinjerne giver et godt grundlag for den sikre flyrejse.

”Luftfarten er international, så det er helt nødvendigt med internationalt gældende retningslinjer.

Vi er meget tilfredse med, at der nu er enighed om enkle og pragmatiske regler, som kan skabe en tryg rejse for passagererne”, siger Michael Svane, direktør, Brancheforeningen Dansk Luftfart.

Retningslinjerne skal senest være implementeret den 15. juni, og betyder blandt andet, at der skal bæres mundbind under hele rejseforløbet samt, at det i en periode kun er passagerer og personale, der har adgang til lufthavnsterminalerne.

Enkelte ting i EASA’s retningslinjer vil blive tilpasset danske forhold.

Det gælder f.eks. afstandskrav, hvor den generelle danske anbefaling om 1 meter i normale situationer vil blive fulgt.

EASA anbefaler selv, at man tilpasser efter lokale forhold, der hvor det giver mening.

Retningslinjerne er selvfølgelig midlertidige under coronakrisen.

”Det er vigtigt, at de rejsende kan føle sig trygge under rejsen, selv om der ikke indtil nu har været rapporter om overførsel med smitte af covid-19 på fly.

I flyene er der et relativt sikkert miljø, fordi der er et effektivt luftskifte og luftfiltrering, og stolerækkerne fungerer som skærme mellem passagererne”, siger Michael Svane.

EASA’s retningslinjer kan findes her.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev