Minister anerkender problemer for de flyvende

Ole Birk Olesen (LA), Danmarks transportminister, gør det klart, at han har sin opmærksomhed rettet mod, at flere og flere besætningsmedlemmer på danske fly reelt står uden sikring af deres arbejdsmiljø.

Det gør han i en kommentar til LUFTFART.nu, der har forelagt ministeren konsekvenserne af, at de europæiske arbejdsmiljødirektiver er implementeret forskelligt i medlemslandene på luftfartsområdet.

»Jeg er opmærksom på problemstillingen med, at EU-medlemsstaternes har en uens implementering af arbejdsmiljøreglerne ombord på fly. Det er en vigtig problemstilling, som, jeg ved, har været drøftet mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og branchen – herunder med FPU – de seneste år i regi af arbejdsgruppen om fair konkurrence,« siger Ole Birk Olesen.

600 besætningsmedlemmer endt i gråzone

Eksempelvis fører nogle lande alene tilsyn med egne luftfartsselskaber på destinationer i det pågældende land. Dette indebærer, at op mod 600 danskbaserede besætningsmedlemmer er endt i en situation, hvor der ikke føres tilsyn med arbejdsmiljøet ombord på de fly, de arbejder på. Af den ene årsag, at flyet er indregistreret i et andet land end Danmark, som ikke følger samme praksis som Danmark på området.

Ministeren mener dog, at der skal findes fælles løsninger på EU-plan, fordi luftfarten er et internationalt og grænseoverskridende erhverv.

»Det er Europa-Kommissionen, der har initiativretten og dermed kompetencen til at fremsætte forslag til nye regler på EU-området,« siger Ole Birk Olesen.

Tag telefonen og ring til Irland

Hos FPU glæder det formand Thilde Waast, at ministeren tager problemet alvorligt. Hun efterlyser dog handling fra dansk side, når det er danske besætningsmedlemmer, der kommer i klemme.

»Når man nu erkender, at der er et problem, så kunne man jo skride direkte til handling og tage telefonen og ringe til Irland, hvor mange fly på danske baser er indregistret og finde en foreløbig løsning på problemet,« siger Thilde Waast.

Ministeren fremhæver, at man fra dansk side har fremhævet gennemsigtighed og klare regler på EU-plan som en nødvendighed for sund og fair konkurrence.

Bør følge dansk forbillede

»Vi har bl.a. sendt EU-Kommissionen et forslag til at adressere arbejdsmiljøproblemstillingen . Konkret peger det danske forslag på behovet for en klarere definition af det såkaldte hjemmebase-begreb og mere ensartede retningslinjer inden for EU for tilsynet med arbejdsmiljø ombord på fly,« siger ministeren.

Helt konkret har Danmark i denne sammenhæng slået på tromme i EU for, at man følger dansk forbillede.

Dansk praksis på området er, at arbejdsmiljøreglerne for besætningsmedlemmers tjeneste ombord på luftfartøjer samt tilsynet med reglerne er knyttet til det land, hvor netop luftfartøjet har sin ”nationalitet”.

Dansk model ikke uden problemer

Dermed følger de danske myndigheder de tekniske og operative regler for og tilsyn med luftfartøjer – også i international sammenhæng.

Den fremgangsmåde er dog ikke uproblematisk, sådan som luftfarten har udviklet sig bare de seneste tre år, mener Thilde Waast fra FPU.

»Det forslag, vi rejste i 2015 er simpelthen forældet, og hvis det bliver en realitet, så vil det betyde, at vi om få år ikke har nogen form for dansk tilsyn med danske arbejdspladser. Flere og flere danske ansatte arbejder ombord på fly, der hverken er dansk indregistreret eller flyver på en dansk driftstilladelse, selvom de har base i Danmark,« siger hun.

Ansatte fortsat i klemme

Indtil der bliver fundet en løsning på problemerne, må de ansatte dog gå på arbejde udvidende om, hvordan de er sikret.

»Det har været vigtigt for opretholdelsen af et godt arbejdsmiljø ombord på flyene, at vi har hørt under dansk myndighed. Har vi været i tvivl, har vi bare kunnet ringe og spørge,« siger Sinikka Kiilerich, der er arbejdsmiljørepræsentant for de danske kabineansatte i CityJet.

»Jeg frygter, at vi uden myndighedstilsyn kommer til at stå alene med problemer vedrørende ergonomi, temperatur og støj ombord på flyene,« tilføjer hun.

 

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev