Mæglingsskitse færdig med særlig aftale for FPU’erne

Forligsmanden har fremlagt det overordnede ”mæglingsforslag” for overenskomstforhandlingerne for 600.000 ansatte på det private arbejdsmarked. Forslaget er den foreløbige kulmination og opsamling på overenskomstforhandlingerne, der i populær tale går under betegnelsen OK20, og dækker over alle de overenskomster, der samlet bliver forhandlet og fornyet den 1. marts. Forhandlingerne har i år trukket ekstra ud blandt andet på grund af coronakrisen.

Cirka 250 FPU-medlemmers overenskomster har været en del af forhandlingerne, som for fire uger siden endte i Forligsinstitutionen, hvor tillidsrepræsentanterne + FPU forhandlede med selskaberne + Dansk Industri på den anden side af bordet. Der blev dog ikke fundet frem til en aftale under forhandlingerne.

Også en løsning for manglende enighed

Mæglingsskitsen omfatter de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område er blevet enige om vilkårene for at forny overenskomsten. Det drejer sig om overenskomster, der i alt omfatter ca. 93 pct. af de involverede lønmodtagere. For det andet fastsætter mæglingsskitsen vilkårene for at forny de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område ikke har kunnet blive enige. Det gælder de resterende 7 pct., og dermed også for alle de FPU-overenskomster, der er blevet forhandlet som en del af OK20 (1. marts-systemet)

Det drejer sig om overenskomsterne i Cityjet, Sun-Air og West Air, hvor der som sagt endnu ikke er indgået forlig.

Særlig aftale for FPU’erne

FPU har aftalt med Dansk Industri, at forhandlingerne om disse overenskomster genoptages på den anden side af coronakrisen.

-Her vil vi så forhandle videre, og hvis der ikke kan findes enighed falder overenskomsterne tilbage på at blive fornyet med mæglingsskitsen fra Forligsinstitutionen, netop som det ville have været tilfældet under normale omstændigheder, udtaler næstformand, Anders Mark Jensen.

Skal stadig stemme

Derfor skal de godt 250 FPU’ere, akkurat som deres kolleger på det private arbejdsmarked, også stemme JA eller NEJ til det såkaldte mæglingsforslag, og de kan forvente et afstemningslink per mail indenfor de næste par dage.

– Det har været afgørende for FPU, at disse overenskomstforhandlingerne ikke blev gennemført midt i den største krise i luftfartens historie. I stedet har vi prioriteret vores ressourcer på at hjælpe vores medlemmer og tillidsvalgte, der hvor der var mest brug for det, afslutter Anders Mark Jensen.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev