Lovhul truer arbejdsmiljøet for hundredvis af piloter og kabineansatte

Hundredvis af kabineansatte og piloter går hver dag på arbejde i Danmark uden at være sikret af love og regler for arbejdsmiljø.

Det er den direkte konsekvens af, at flyselskaber med baser i Danmark i vid udstrækning vælger at indregistrere deres fly udenfor Danmark.

Når flyselskaberne sænker det danske flag til fordel for eksempelvis et irsk, bortfalder dansk lovgivning om arbejdsmiljø. Det betyder også, der ikke bliver ført tilsyn med arbejdsmiljøet. De ansatte henvises til Irland, men også her afviser myndighederne at have et ansvar.

Det forekommer mig at være uheldigt, at der er grupper af medarbejdere, der ikke er dækket af tilsyn med arbejdsmiljøet.

Erstatter danske fly med irske

I CityJet, som for blot 12 måneder siden købte danske Cimber af SAS, mærker man til forandringerne.

»På bare 12 måneder har de nye ejere så godt som erstattet alle danske fly med irsk indregistrerede fly,« forklarer luftkaptajn og tillidsrepræsentant Peter Hjort og tilføjer:

»Vi har stadig vores arbejdsplads i Danmark, men fordi flyene ikke længere er dansk indregistrerede, fører de danske myndigheder ikke længere tilsyn med vores arbejdsmiljø ombord.«

Ifølge Flyvebranchens Personale Union vurderes op mod 600 piloter og kabineansatte at være beskæftiget ombord på udenlandske fly med base i Danmark.

Jeg frygter, at vi uden myndighedstilsyn kommer til at stå alene med problemer vedrørende ergonomi, temperatur og støj ombord på flyene.

Dansk lov kun for danske fly

I Danmark er reglerne skruet sådan sammen, at lovgivningen for arbejdsmiljø ombord på fly alene gælder fly på dansk register samt fly, der såkaldt »opereres i henhold til en dansk driftstilladelse«.

Fly, der falder udenfor disse kriterier, er henvist til »gældende regler i det land, hvor det pågældende fly er registreret, eller driftstilladelsen er udstedt,« hedder det i en kort kommentar fra Trafikstyrelsen, som er ansvarlig myndighed for arbejdsmiljø ombord på fly.

Men i Irland, hvor størsteparten af dansk-baserede fly på udenlandsk register har hjemme, er der ingen hjælp at hente.

Ingen hjælp i udlandet

Arbejdsmiljø hører i Irland under Helbred- og Sikkerhedsstyrelsen (The Health and Safety Authority). Her gør pressechef Mark Ryan det klart, at irsk lovgivning for arbejdsmiljø og tilsyn med arbejdsmiljø begrænser sig til irsk territorium.

Det udelukker fly med base i Danmark, uanset om flyet er irsk eller ej, bekræfter han:

»Den irske Helbred- og Sikkerhedsstyrelses mandat dækker alene arbejdsaktiviteter, der finder sted i Irland. Vi kan ikke efterforske hverken klager eller uheld, der finder sted udenfor vores jurisdiktion,« siger han og tilføjer:

»Det er vores forståelse, at hver medlemsstat deler denne tilgang og burde have ansvar for arbejdsaktivitet, der finder sted indenfor sin egen jurisdiktion.«

Norge sender ansvar til Danmark

Meget tyder på, at Irland ikke er alene med den opfattelse. I Norge oplyser Luftfartstilsynet således i en mail:

»Arbejdsmiljølovgivningen gælder kun på norsk territorium. Derfor kan disse regler ikke håndhæves på baser udenfor Norges grænser, og Luftfartstilsynet kan derfor ikke føre tilsyn efter norsk arbejdsmiljølov i udlandet. I sådanne tilfælde vil det enkelte lands arbejdsmiljølov være gældende.«

Og fra Letland får de danske ansatte samme besked.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Estland, hvor man også finder dansk-baserede fly indregistreret.

Arbejdstagere har ret til beskyttelse af landets arbejdsret, hvor de sædvanligvis arbejder.

Frygter at stå alene med problemer

Situationen bekymrer Sinikka Kiilerich, der er arbejdsmiljørepræsentant for de danske kabineansatte i CityJet.

»Det har været vigtigt for opretholdelsen af et godt arbejdsmiljø ombord på flyene, at vi har hørt under dansk myndighed. Har vi været i tvivl, har vi  bare kunnet ringe og spørge,« siger hun og tilføjer:

»Jeg frygter, at vi uden myndighedstilsyn kommer til at stå alene med problemer vedrørende ergonomi, temperatur og støj ombord på flyene.«

Tilsyn væsentlig for forebyggelse

Generelle undersøgelser om effekten af tilsyn med arbejdsmiljø viser, at arbejdsulykker falder med op til 10 procent, når der regelmæssigt føres tilsyn.

Seniorforsker Johnny Dyreborg ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø betegner effekten af tilsyn som en »lille, men tydelig« effekt.

Selvom der generelt er færre ulykker blandt de flyvende sammenlignet med andre faggrupper, anser Johnny Dyreborg tilsyn med arbejdsmiljø som en væsentlig mulighed for forebyggelse.

Han har undersøgt arbejdsmiljøet blandt kabineansatte ombord på fly i forbindelse med rapporten Arbejdsulykker blandt piloter og kabinepersonale ombord på dansk indregistrerede fly, fra 2012.

Vigtigt der stilles spørgsmål

»Det forekommer mig at være uheldigt, at der er grupper medarbejdere der ikke er dækket af tilsyn med arbejdsmiljøet,« siger han og tilføjer:

»Ved tilsyn sker der ofte en vidensdeling og videregivelse af erfaringer om, hvad det er, der skal til for at gøre tingene sikkerhedsmæssigt korrekt og forbedre arbejdsmiljøet.«

Det er ifølge Dyreborg vigtigt, at der kommer nogen udefra og sætter spørgsmål til måden, man gør tingene på.

»Ellers har man tendens til, at uhensigtsmæssige arbejdsgange bliver det, som man vænner sig til,« påpeger han.

Minister opmærksom på problem

Den ansvarlige minister for piloter og kabineansattes arbejdsmiljø er transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA). Han anerkender, der er et problem.

»Jeg er opmærksom på problemstillingen med, at EU-medlemsstaterne har en uens implementering af arbejdsmiljøreglerne ombord på fly. Det er en vigtig problemstilling, som, jeg ved, har været drøftet mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og branchen – herunder med FPU – de seneste år i regi af arbejdsgruppen om fair konkurrence,« siger Ole Birk Olesen.

Ministeren henviser dog til, at det er Europa-Kommissionen, som skal tage initiativ til at finde en fælleseuropæisk løsning. Her har man fra dansk side fremført forslag om mere ensartede retningslinjer for EU for tilsynet med arbejdsmiljø ombord på fly.

Problemet vokser hurtigere end løsningerne

I FPU er man enig med ministeren i, problemstillingen har været drøftet. Men formand Thilde Waast efterlyser, at mange års process bliver til politisk handling.

»Problemet vokser hurtigere, end der bliver fundet løsninger. Flere og flere danske flyvende får deres arbejdsplads skiftet ud med et fly indregistreret i udlandet, « siger hun og tilføjer:

»Men når man nu erkender, at der er et problem, så kunne man jo skride direkte til handling og tage telefonen og ringe til Irland, hvor mange fly på danske baser er indregistret, og finde en foreløbig løsning på problemet.«

Ekspert: Danmark har et ansvar

Spørgsmålet er dog, om de danske myndigheder overhovedet agerer i henhold til EU-lovgivningen?

Ignacio Plaza, juridisk rådgiver ved den europæiske pilotforening ECA, peger på, at Den Europæiske Unions Domstol i september 2017 i den såkaldte Nogueira-sag gjorde det tindrende klart, at ansatte er omfattet af det lands love, hvorfra de sædvanligvis går på arbejde.

»Arbejdstagere har ret til beskyttelse af landets arbejdsret, hvor de sædvanligvis arbejder. Ifølge domstolens kendelse i Nogueira-sagen i 2017 er hjemmebasen det sædvanlige arbejdssted for besætningsmedlemmer, medmindre andet kan bevises,« siger han.

Foruden CityJet benytter også Norwegian sig af irsk indregistrerede fly på selskabets base i København, mens Regional Jet, der flyver for SAS med fire fly på de danske indenrigsruter, er indregistreret i Estland.

Desuden har Norsk Luftambulanse sine tre danskbaserede helikoptere indregistreret i Norge.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev