Klimaforandringer: Luftfartsansatte trues af noget langt mere alvorligt end ”flyskatter” og ”flyskam”

Sidste års varme sommer har fået klimaforandringer og CO2-udledning til at flyve højt på den politiske dagsorden. Især flyvebranchen står for skud grundet industriens høje energiforbrug. I Sverige har man af denne grund indført en flyskat, og statistikker vidner om, at flyet af den svenske befolkning bliver valgt fra til fordel for toget.

Trenden kaldes populært “flyskam“. Udviklingen er ubekvem læsning for de mange ansatte i flyvebranchen. Færre rejsende er en direkte trussel for jobs, og ikke nok med det tales der nu også i Danmark om flyskatter, der skal lægge en dæmper på rejselysen.

Men et er bekymringerne for konsekvenserne af de løsninger, som politikerne hiver frem. Noget andet og mere alvorligt for medarbejderne ombord på flyene er de direkte konsekvenser af forandringerne i klodens klima.

Klimaforandringer giver mere turbulens

I en artikel på det amerikanske onlinemedie Vox bliver det beskrevet, hvordan klimaforandringer som følge af udledt CO2 er medvirkende til mere hyppig og voldsom turbulens. Netop turbulens er den primære kilde til alvorlige skader blandt kabinemedarbejdere og en alvorlig risiko i personalets arbejdsliv.

Artiklen er skrevet af Sara Nelson, formand for de kabineansattes fagforening Association of Flight Attendants-CWA, som repræsenterer 50.000 medlemmer på tværs af 20 luftfartsselskaber. I sin artikel bruger hun en række forskningsresultater til at underbygge artiklens budskab.

Forskning peger således på, at forhøjede koncentrationer af CO2 i atmosfæren forårsager forstyrrelser af jetstrømmene og skaber farlige ”wind shear” – hurtig og kraftig ændring af vindretning eller styrke – som øger risikoen for turbulens. Det gælder særligt for de breddegrader, hvor størstedelen af klodens flytrafik foregår.

Turbulens kan i et vist omfang forudses – men ikke såkaldt ”klar luft turbulens”, der ifølge Paul D. Williams og kollegaer ved University of Reading i Storbritannien vil blive langt mere udbredt i takt med at mængden af CO2 i atmosfæren øges.

Både et sikkerheds- og fagligt problem

Sara Nelson påpeger først og fremmest de sikkerhedsmæssige aspekter ved vejrforhold, der ud af det blå kan få cateringvogne, besætningsmedlemmer i midtergangen og personer med uden sikkerhedsbælter til at ”flyve rundt”.

Men hun understreger også de økonomiske konsekvenser for medarbejderne. I USA honoreres mange kabineansatte kun, når flyet er i luften. Med voldsommere vejr, vil flere fly blive aflyst, og det rammer direkte de ansatte, som står tilbage uden løn.

»Klimaforandringerne sker lige nu. Vi er nødt til at tage det alvorligt. Bestræbelserne på at opnå en grøn økonomi med gode fagforeninger, der ikke efterlader nogen, er netop den løsning, vi har brug for til at bekæmpe klimaforandringer og skabe muligheder for alle amerikanere,« afslutter Sara Nelson artiklen, som kan læses i sin fulde længde her (på engelsk).

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev