Jet Time-piloter får ny overenskomst og aflyser konflikt

Efter seks måneders forhandlinger har piloterne i Jet Time givet håndslag med deres arbejdsgiver på en ny overenskomst.

»Vi har fået en fair aftale, som bevarer vores fritidssystem, og som giver lidt på lønnen,« siger Kristian Plambeck Lassen, tillidsrepræsentant og formand for Pilot Association Jet Time.

»Det har i vores optik været vigtige elementer, for at opretholde en attraktiv arbejdsplads i et marked, hvor der mangler piloter,« tilføjer han.

Forhandlinger presset af svag økonomi

Med overenskomsten på plads aflyses også den konflikt, som piloterne havde varslet, da forhandlingerne efter flere måneders forhandlinger stod i stampe.

»Der har været en god forhandlingsatmosfære gennem hele forløbet. Men forhandlingerne har været præget af, at Jet Time har været gennem en periode med kontrakter, man ikke kunne tjene penge på,« siger Lassen.

I sit senest afsluttede årsregnskab vendte Jet Time tre år med dundrende underskud på næsten en halv milliard til et beskedent overskud på 12,4 millioner kroner, efter skat.

»Det har været en kæmpeopgave at håndtere omstillingen. Men det er lykkedes at gennemføre en kontrolleret afvikling af to store forretningsområder med stor velvilje fra vores personale, samarbejdspartnere og leverandører,« sagde direktør Jørgen Holme om årsregnskabet i september måned.

Egenkapitalen er fortsat negativ på 450 millioner kroner.

Pilotmangel kræver løft af vilkår

Men markedet har forandret sig, og der er mangel på piloter – en situation, som hidtil har været uvant for selskabet – og det har man kæmpet for at imødegå fra pilotsiden, forklarer Kristian Plambeck Lassen:

»Det var særligt vigtigt for os at få videreført det fritidssystem, som vi fik indført for to år siden midt i en overenskomstperiode, da flere og flere piloter søgte væk. For vi kunne se, at det er et vilkår, som gør jobbet attraktivt.«

Formanden for pilotforeningen havde gerne set, at Jet Time var gået med til at afskaffe det nuværende lønsystem, der fastsætter en minimumsløn med mulighed for individuel lønforhandling, til fordel for en lønskala.

»Firmaet holder fast i at give løn efter præstation. Det er i princippet forståeligt, men man skal omvendt også huske på, at som kaptajn, kommer du fra tid til anden ud for at skulle træffe sikkerhedsmæssige beslutninger, som er dyre for selskabet,« siger Lassen.

Mulig genforhandling om to år

Derimod er man nået til enighed om en generel lønstigning på 2,5 procent årligt over de næste tre år, foruden et særligt lønløft til loyale medarbejdere på seks og 11 procent til kaptajner, der har været i selskabet i mere end tre og fem år.

Blandt de stemmeberettigede, medlemmerne af Pilot Association Jet Time, var der en skyhøj stemmedeltagelse på 97 procent, hvoraf 70 procent stemte for den nye overenskomst.

Overenskomsten løber de næste tre år, men med mulighed for at opsige aftalen om to år. Det giver mulighed for at drøfte piloternes vilkår på ny, når Jet Time forhåbentlig de kommende år kan høste frugterne af det opsving, som selskabet er kørt i stilling til efter restruktureringen.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev