Forkæmper for flyansattes vilkår i EU takker af: Samarbejdet med FPU har været godt og vigtigt

I 15 år har Ole Christensen arbejdet som socialdemokratisk parlamentsmedlem i EU – en stilling som med årene har givet ham øgenavnet ”Ole EU”.

Om 20 dage er der igen valg til Parlamentet – det sker hver femte år – men Ole Christensen har valgt at takke af. Luftfart.nu fik et par uger inden Ole Christensens sidste arbejdsdag i Bruxelles lov til at kigge forbi hans kontor.

Gennem alle sine år i EU-Parlamentet har Ole Christensen kæmpet for bedre arbejdsvilkår herunder for de ansatte i europæisk luftfart. Det var således Ole Christensen, der stod i spidsen for en stor rapport fra beskæftigelsesudvalget i EU Parlamentet, som stillede en række konkrete forslag, der skulle gøre op med blandt andre Ryanairs beskidte ansættelsesmetoder.

Flere af Parlamentets initiativer i netop denne rapport er siden blevet realiseret – herunder forbud mod nultime-konkreter og Pay2Fly-kontrakter – og 1. marts 2019 lod EU Kommissionen med Ole Christensens egne ord det ”endelig sive ind”, at de unfair metoder skal til livs.

Fagforeninger har været vigtige støtter

At luftfart overhovedet skulle blive den i dag 64-årige nordjydes metier trækker sine spor cirka 7-8 år tilbage. Ole Christensen meldte sig dengang ind i Serviceforbundet, som FPU dengang var en del af. Det var her, piloter og kabineansattes arbejdsvilkår fangede hans interesse.

Siden er FPU blevet et selvstændigt forbund under paraplyen Luftfart & Jernbane sammen med Dansk Jernbaneforbund, som også hører hjemme blandt det danske parlamentsmedlems allierede.

»Der er otte-ti forbund, som her i EU har været gode til at engagere sig – som vi på den ene side bare har kunnet ringe til for råd og input om emner, der har rørt sig i EU – men som vi på den anden side også har været med til at gøre noget for,« siger Ole Christensen, der understreger det afgørende i, at der er fagforeninger, som er villige til at trække i arbejdstøjet og drage til Bruxelles.

»Jeg havde ikke været i stand til at spille den her rolle alene uden input fra interesseorganisationer herunder specielt FPU, når det kommer til luftfart.«

Bunke af spørgsmål til transportkommissæren

At luftfart har fyldt meget i Ole Christensens arbejde i EU, afspejler sig helt konkret i bunken af spørgsmål til transportkommissæren – senest Violeta Bulc – omhandlende alt fra det uretfærdige i Ryanairs ansættelsesmetoder, til problemer med danske flyansattes arbejdsmiljø. Det var i øvrigt en sag, som Luftfart.nu gravede frem, og som Ole Christensen efterfølgende præsenterede for EU-Kommissionen.

Uden at have haft mulighed for at interviewe den slovenske transportkommissær er der meget, der tyder på, at hun har sat pris på indsatsen, som det nordjyske parlamentsmedlem har lagt for dagen:

»Bulc har været involveret i vores høringer – det betyder, at selvom jeg ikke sidder i transportudvalget, men altså beskæftigelsesudvalget – er hun kommet alligevel, fordi hun ved, at hun har fået noget med sig. Og har vi lavet en høring om arbejdsgiver og arbejdstager forhold – så er hun også mødt op,« fortæller Ole Christensen.

FPU: Har gjort meget for flyansatte

Men det er ikke kun i EU, at man har lagt positivt mærke til socialdemokratens indsats.

Ole Christensens engagement vil blive savnet, lyder det fra Anders Mark Jensen, næstformand i Flyvebranchens Personale Union:

»Der er ingen tvivl om Ole har gjort meget for de flyveansatte i både Danmark og EU. Vi vil opleve et tomrum, når han siger farvel og han vil blive savnet,« siger Anders Mark Jensen, næstformand i Flyvebranchens Personale Union.

Hovedpersonen selv er ikke meget for at blive sat på en piedestal og understreger væsentligheden i at have haft et godt samarbejdede med de faglige interesseorganisationer.

»Der vil komme en til at følge efter mig, som allerede nu er et godt skridt på vej ind i luftfartens arbejdsmarked. Men den viden, du opsamler hernede, det lærer, du ikke bare på et år eller to. Det kan jeg se i de sager, jeg har været engageret i. Så jo, jeg tror det er rigtigt, at der vil være et vakuum, når jeg siger farvel.«

Valget til Europa Parlamentet finder sted søndag den 26. maj 2019.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev