Flyvelægesagen: Nu får piloter dækket udgifter til nyt helbredstjek

Folketinget har netop bemyndiget transportministeren til at udbetale kompensation til piloter, flyveledere og pilotelever, som har fået deres helbredsbevis fra flyvelægeklinikken Doctors.dk kendt ugyldigt. 

Op imod 900 piloter og flyveledere har siden starten af april afholdt udgifter på 2.000 – 8.000 kr. for at få foretaget nye helbredsundersøgelser, efter at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen måtte tilbagekalde deres helbredsbevis.

Tilbagekaldelsen skete på baggrund af mistanke om, at undersøgelser ved klinikken Doctors.dk var foretaget af læger uden tilstrækkelig uddannelse.

I første omgang måtte berørte piloter og flyveledere grave i egne lommer for at finde pengene til nye undersøgelser, ligesom det for nogle pilotelever potentielt kan have haft så omfangsrige konsekvenser, at de måtte stoppe på pilotuddannelsen. Det kan være tilfældet, hvis de er startet på uddannelsen på baggrund af manglende opfyldelse af helbredskravene.

Minister glad for opbakning

Nu skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen dog være med til at dække for dele af udgifterne.

»Piloterne, flyvelederne og særligt piloteleverne er desværre kommet i klemme i denne særlige sag. Det er derfor rigtig positivt, at vi i dag har fået opbakning fra Folketinget til at hjælpe de berørte piloter, flyveledere og pilotelever med at dække nogle af deres udgifter,« siger transportminister Benny Engelbrecht.

Der vil være tale om en proportional model, hvor piloterne og flyvelederne er berettiget til kompensation for dele af deres udgifter til en ny helbredsundersøgelse, afhængig af hvornår deres nu ugyldige helbredsbevis blev udstedt. 

FPU satte fokus på piloters klemme

Sagen startede under nu forhenværende transportminister, Ole Birk Olesen (LA). Han lovede inden valget i juni at yde refusion på piloternes merudgifter til nye helbredstjek.

Løftet blev givet efter, at LUFTFART.nu i en række artikler satte fokus på de økonomiske konsekvenser, som kravet om nye helbredstjek havde for især piloteleverne, men også freelancere og nyuddannede.

Flyvebranchens Personale Union, FPU, gjorde det efterfølgende klart, at ministeren måtte tage affære med budskabet om, at det var urimeligt at lade piloterne betale.

“Vi sætter selvfølgelig stor pris på, at staten tager ansvar i den her sag. Vi kunne med det samme se, at vores medlemmer kunne risikere at komme alvorligt i klemme. Vi er glade for at politikerne og embedsværket har været lydhøre i den her sag,” udtaler formanden for FPU, Thilde Waast.

En række politikere rejste på denne baggrund spørgsmål til ministeren om rimeligheden i den ekstraregning, piloterne stod med.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil stå for administrationen af refunderingen. Når administrationsgrundlaget er på plads, kontakter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen de berørte piloter og flyveledere.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev