Flyvelæge-sagen truer pilotelever med stor ekstraregning og udsættelse af første job

Om bare 40 dage skal 900 piloter og flyveledere have indhentet nye helbredsbeviser, hvis de ønsker at kunne fortsætte deres hverv. Det har Trafikstyrelsen bestemt, efter at det kom frem, at flyvelægeklinikken Doctors.dk i et antal tilfælde har ladet læger, der ikke er godkendt som flyvelæger, udstede helbredsbeviser.

En stor gruppe af de piloter, som skal have nyt helbredsbevis er pilotelever. Den nu lukkede flyvelægeklinik, Docotors.dk var nemlig den ene af kun to flyvelægeklinikker i Danmark, som tilbød de særlige førstegangsundersøgelser for class 1-piloter, altså piloter som flyver kommercielt.

Michael Frederiksen er en af dem. Han har modtaget et brev fra Trafikstyrelsen, hvor der står, at han inden 7. juni 2019 skal have fornyet sin førstegangsundersøgelse også kaldet initial medical class 1. Men det kan blive overordentlig svært at nå med kun en flyvelægeklinik, som tilbyder denne undersøgelse, i landet, fortæller han.

Alt “udsolgt” frem til 7. juni 2019

»På grund af den ekstraordinære situation med underkendelse af Flyvemedicinsk Center i København har vi aktuelt øget ventetid på specielt førstegangsundersøgelser til Class 1,« meddeler den pågældende klinik, og det beskriver pilotelevernes oplevelse meget nøjagtigt, siger Michael Frederiksen til Luftfart.nu:

»Hvis jeg ser på hele vores hold af pilotelever, så er det svært at se det sandsynlige i, at alle når at få lavet et nyt helbredsbevis inden 7. juni 2019. Uden helbredsbeviset kan vi ikke flyve som planlagt hen over sommeren, hvor vejret er godt.«

Af det brev, som Michael Frederiksen har fået fra Trafikstyrelsen, fremgår det ikke, hvem der skal betale for de initial medical class 1, som piloteleverne allerede har betalt engang for til Doctors.dk.

Lægetjek i Sverige er meget dyrere end Danmark

Brevets manglende information frustrerer Michael Frederiksen:

»Jeg køber simpelthen ikke presmissen om, at spørgsmålet om økonomi skal være et civilt søgsmål mellem os og Doctors.dk, som transportministeren har antydet, det er Trafikstyrelsen, der har begået en fejl, som vi nu skal betale for,« siger han.

Og det kan blive overordentligt dyrt at skulle indhente en medical for piloteleverne. I Danmark koster en sådan i underkanten af 8.000 kroner, hvis man altså får en tid. Dertil kommer transport til og fra flyvelægeklinikken.

Trafikstyrelsen fortæller ikke noget om, hvad piloteleverne skal gøre, hvis det ikke er muligt at få tid hos den eneste tilbageværende flyvelæge i Danmark, som tilbyder de særlige førstegangsundersøgelser.

I andre medier har der været udtrykt forundring over, at piloterne ikke bare søger til Sverige for at få et nyt helbredstjek. Her er prisen dog for et tilsvarende helbredstjek 17.495 svenske kroner, svarende til 12.283 danske kroner, hvilket ifølge Michael Frederiksen udelukker den mulighed, så længe eleverne selv hænger på regningen.

Grundet pilotuddannelsens særlige opbygning betaler piloteleverne i forvejen omkring 700.000 kroner for deres uddannelse. Dertil kommer typerating, som er omskoling til en bestemt flytype, som koster mellem 200.000 og 300.000 kroner.

Risikerer at misse chancen for at træde direkte ud i job

Manglende praktik i cockpittet kan i sidste ende betyde, at piloteleverne, der stod til at blive færdiguddannet i foråret 2020, må udskyde deres uddannelse og dermed muligheden for at søge arbejde og tjene penge og dermed afdrage på den gæld, som de fleste opbygger på vejen til drømmejobbet i cockpittet, fortæller Michael Frederiksen:

»Det vil være meget ærgerligt, hvis det sker, for foråret er et godt tidspunkt at komme ud, da mange selskaber flyver mere om sommeren, og jobmulighederne er derfor bedre.«

Han er ligesom flere af sine holdkammerater begyndt at kigge mod andre EU-lande i håbet om at få fornyet sit helbredsbevis, inden den nuværende udløber.

Parsa Kuchak læser også til pilot. Han tøver lige nu med at søge til en læge i udlandet, fordi Trafikstyrelsen ikke melder noget klart ud om, hvem som hænger på ekstraregeringen for de nye helbredsbeviser samt udgifter til ekstra transport.

»Det eneste sted i Danmark, vi kan få en ny førstegangsundersøgelse, melder alt optaget. Efter eksamen her i foråret er det planen, vi skal ud at flyve, men det kommer ikke til at ske efter 7. juni uden et nyt helbredsbevis,« siger han og tilføjer:

»Vi ser derfor nu på muligheden for at få en ny medical i Polen, det skulle være billigere, nu hvor vi ikke ved, hvem der ender med at betale.«

Uden medical ingen praktiks flyveerfaring

En talsperson fra flyveskolen Center Air Pilot Academy i Roskilde bekræfter overfor LUFTFART.nu, at hvis Trafikstyrelsen holder fast i 7. juni 2019 som frist for fornyelse af helbredsbeviser, vil både pilotelever og skolen stå med en stor udfordring:

»Der er 900 piloter, som skal have fornyet deres helbredsattest, blandt dem er 10 procent alene vores elever. Der er kun en læge i Danmark, som giver det indledende helbredstjek til elever, og uden helbredsgodkendelse er det ikke muligt at flyve solo. Men instruktøren skal jo også have fornyet sit helbredsbevis for at måtte flyve,« lyder det fra Center Air Pilot Academy.

Hos Copenhagen Air Taxi, der også uddanner piloter, giver man en tilsvarende beskrivelse af situationens alvor.

»Alt er booket op. Det stopper vores elever fra at flyve, hvilket er en stor del af deres uddannelse, og det betyder, at vi må udsætte flyvninger. Vi håber dog at kunne indhente disse flyvetimer senere, så ingen risikerer at skulle udsætte,« siger Kenneth Larsen fra Copenhagen Air Taxi.

Greybird Aviation Academy, ligger ved Aarhus Lufthavn i Jylland. Her beskriver Thomas Eriksen sommeren som »alle flyveskolers højsæson.« Han understreger alvoren i, at skolens pilotelever uden et nyt medical inden 7. juni 2019 får svært ved at flyve.

Trafikstyrelsen er blevet forelagt situationen, men styrelsen henviser til, at man afventer svar fra ministeriet samt svar på spørgsmål stillet til Folketingets transportudvalg, før styrelsen kan svare yderligere.

FPU: Pilotelever skal holdes skadesfri

Langt hovedparten af de berørte piloter er medlemmer af Flyvebranchens Personale Union, FPU, som nu går ind i sagen.

I et brev til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og transportminister, Ole Birk Olesen (LA), stiller fagforeningen sig kritisk overfor styrelsens håndtering af sagen. Desuden kommer FPU med en helt konkret opfordring.

»Der bliver ved med at dukke nye ting op i denne meget kedelige sag. Men midt i alt støvet er det vigtigt at holde fokus på bolden. Bolden for os er medlemmerne. Og vi mener ikke, at danske piloter skal holdes ansvarlige for dette enorme svigt,« siger Thilde Waast, formand i FPU.

Det handler ifølge FPU-formanden om, at styrelsen og dermed staten tager et ansvar, ikke mindst økonomisk, for styrelseslægens ageren. Styrelseslægen var netop ansat i Trafikstyrelsen til at kontrollere andre flyvelægeklinikker og således håndhæve loven og styrelsens tilsynsmæssige ansvar. Samtidig er vedkommende ejer af Doctors.dk, hvor de mangelfulde helbredstjek har fundet sted.

En række pilotelever har tidligere til Luftfart.nu fortalt, hvordan de frygter for, at de har startet deres uddannelse og foreløbigt brugt op mod 300.000 kroner uden at vide, om de reelt har helbredet til at være piloter. Problemstillingen har fået flere folketingspolitikere til at stille spørgsmål til transportminister, Ole Birk Olesen (LA) og bedt ham forholde sig til pilotelevernes situation.

Ministeren har foreløbigt bedt sit ministerium undersøge muligheden for, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen går ind og yder piloterne økonomisk hjælp.


Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev