Flyansatte og deres arbejdsgivere i fælles udspil til EU-politikere om fair konkurrence og grøn luftfart

Arbejdsgivere og arbejdstagere i dansk luftfart går nu ud med et fælles budskab til de 13 (måske 14) danske EU-politikere, som på søndag får folkets opbakning til at repræsentere Danmark i Europa Parlamentet.

Over 90 procent af de regler, som vedrører luftfarten er internationalt bestemt – herunder en stor del i EU. Derfor placerer valget søndag sig som det vigtigste valg i år for luftfarten, lyder det i en fælles udmelding fra FPU, Flyvebranchens Personale Union, og brancheforeningen Dansk Luftfart. De repræsenterer henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiversiden i den danske flyvebranche.

EU banede op gennem 1990’erne med en række lempninger af regler for rute- og billetstrukturer vejen for, at europæiske luftfartsselskaber frem til i dag har kunnet nyde godt af en enorm vækst. Liberaliseringen af det europæiske luftrum har imidlertid ikke blot tjent at styrke konkurrencen.

En række luftfartsselskaber har brugt det indre marked til at udhule løn- og arbejdstager-vilkår ved at shoppe rundt efter de billigste vilkår for personalet. Det går først og fremmest ud over de ansatte, men rammer også de danske luftfartsselskaber, som har ry for at være ordentlige arbejdsgivere.

Dansk model mod social dumping i EU

»Når vi sammen med arbejdsgiverne fremlægger løsninger på unfair konkurrence og social dumping, så vækker det genklang i hele EU. Selvom vi ikke er enige om alt, så er en fælles sag, som både arbejdsgivere og arbejdstagere bakker op om, noget der for alvor flytter noget,« siger Thilde Waast, formand i FPU.

Selvom det ofte er FPU og DI – som Dansk Luftfart er en del af – der sidder overfor hinanden med uens synspunkter, når den danske model udfolder sig i sin fulde styrke, så er det imidlertid netop den gensidige erkendelse af, hvordan arbejdsvilkår aftales og overholdes, som sikrer en fair konkurrence:

»Den fælles indsats er en nødvendig indsats, som også viser styrken i den danske model samtidig med, at vi løfter i flok på den europæiske scene,« siger Michael Svane, branchedirektør i Dansk Luftfart og tilføjer:

»Vi er nået langt, men vi er ikke kommet helt i mål, og det her er et tema, som det nye parlament og kommission skal køre videre med.«

Det gjorde sig eksempelvis gældende, da FPU i 2015 rejste krav mod Ryanair om en overenskomst, så selskabet ikke fik held med at konkurrenceudsætte danske virksomheder med baser i Danmark på ulige vilkår.

EU har her en vigtig opgave i at præcisere det såkaldte hjemmebasebegreb for at sikre, en ansat altid er sikret en hjemmebase, der kan skabe tryghed om social sikring og arbejdsvilkår, fremhæver parterne.

Derudover skal EU gøre gældende, at ansættelser via vikarbureauer eller såkaldte selvstændige skal sidestilles med direkte ansatte. Og slutteligt skal arbejdsmiljøreglerne harmoniseres, en problemstilling, som FPU’s fagmedie Luftfart.nu sidste år afdækkede konsekvenserne af.

CO2-kapløb truer fair konkurrence

Hvor kampen for fair konkurrence længe har været et fælles fodslag for de to parter på det danske arbejdsmarked, har diskussionen om klima imidlertid skabt endnu et fælles ståsted.

En dansk klimaskat med de forkerte egenskaber risikerer at jage rejsende ud af flyene til skade for både virksomheder og deraf arbejdspladserne. Derimod kan gennemtænkte tiltag på EU-niveau være med til at sikre et kollektivt ansvar for klodens fremtid.

Ryanair, der i dag er Europas absolut største, udleder af CO2 blandt flyselskaberne, har bekendtgjort, at enhver investering i eksempelvis CO2-neutral biofuel er et PR-stunt, og benægtet industriens ansvar for de globale klimaforandringer.

Alt imens har Danish Air Transport her hjemme taget et markant skridt mod at udligne sine kunders CO2-udslip gennem investeringer i mangroveskove. Og SAS kunne senest i denne uge præsentere et samarbejde om hybrid og elfly. Nyheden er den seneste af blot en række tiltag mod CO2 fra det skandinaviske luftfartsselskab, som på ti år har reduceret CO2-udslippet per passager med 25 procent.

Klima skal gribes alvorligt men rigtigt an

»Klimasagen skal tages alvorligt. Derfor har vi i branchen sammen med vores medlemmer meldt en klimastrategi med forpligtende mål ud. Det gør vi, fordi vi som branche skal levere et afgørende klimabidrag,« siger Michael Svane på vegne af medlemmerne.

Dansk Luftfart, der repræsenterer lufthavne og flyselskaber, har således fremlagt en plan for 100 procent CO2-neutral luftfart i 2050.

Dette skal blandt andet opnås gennem CO2-kompensation, øget udvikling af bæredygtigt brændstof og langsigtede teknologiske løsninger. Øget forskning er derfor nødvendigt, påpeger branchen, samt etableringen af en dansk produktion af bæredygtigt brændstof.

»I Danmark arbejder branchen med tårnhøje ambitioner for at mindske CO2-udledningen. Den bedste hjælp, vi kan give dem, er EU-regulering, der stiller alle, også de mindre ambitiøse, i en position, hvor de også må bidrage til den grønne omstilling,« siger Thilde Waast fra FPU.

EU-støtte til energibesparende tiltag

Parterne fremhæver, at de danske europaparlamentarikere skal arbejde for løsninger og mekanismer, der kan styrke arbejdet med at løse luftfartens CO2-udfordringer.

Det bør blandt andet ske ved at arbejde for, der på EU-plan ydes støtte til grønne løsninger såsom bio-brændstof, electro-fuel, mere effektive flyvninger, samt se på støtte til energibesparende tiltag i og omkring lufthavnene, som fx at fremme brugen af grønne anflyvninger.

Danmark stemmer til Europa Parlamentet søndag den 26. maj 2019. Luftfart.nu har forinden tilbudt alle partiernes spidskandidater til EU, at give deres bud på flyvebranchens udfordringer med social dumping og klima – læs mere her:

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev