Fejl i ansøgning risikerer at koste piloter godtgørelse for ny medical

I starten af oktober blev der åbnet for, at piloter og flyveledere vil få dækket nogle af deres udgifter til nye helbredsgodkendelser. Dette kræver, at den enkelte pilot eller flyveleder indsender en ansøgning om refusion til Trafikstyrelsen.

Op mod 900 piloter og flyveledere ventes at søge om refusion som følge af, at deres helbredsgodkendelse tilbage i april måned 2019 blev kendt ugyldig.

Fristen for at søge refusion løber frem til 15. november 2019.

Sender den forkerte dokumentation

Trafikstyrelsen, som står for at lave udbetalingerne, oplever dog, at flere sender den forkerte dokumentation. Det betyder i værste fald, at ansøgerne ikke får ene eneste krone udbetalt.

»Vi har imidlertid konstateret, at der er flere, som har sendt fakturaer som kvittering for betaling, og ikke selve kvitteringen. For at vi kan udbetale kompensation, skal vi have den kvittering, du har modtaget for at du har betalt,« oplyser Trafikstyrelsen til LUFTFART.nu.

Den samme information er sendt i et brev til de berørte piloter og flyveledere.

Redaktionen har været i kontakt med flere piloter, som har oplevet udfordringer med at få deres penge refunderet, netop fordi flyvelægeklinikkerne, de har været, på udsteder en faktura.

En faktura er ikke nok

Selvom der på fakturaen står, at piloten har »betalt«, så kræver Trafikstyrelsen yderligere dokumentation, for at yde refusion. Man kan derfor også fremsende kopi af kontoudskrift, der dokumenterer, at man har betalt:

»Det vil i den forbindelse skulle fremgå af kontoudtoget, at din betaling vedrører helbredsbevis, eventuelt med angivelse af navnet på den flyvelæge eller det flyvemedicinske center, der har udstedt helbredsbeviset,« oplyser Trafikstyrelsen.

Ansøgning om kompensation skal sendes via en selvbetjeningsløsning på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside. Læs mere om kompensation på styrelsens hjemmeside.

Alle, der har modtaget en afgørelse om, at de vil få udbetalt kompensation, vil modtaget beløbet på deres NemKonto eller den konto, der er oplyst, senest den 31. december 2019, oplyser Trafikstyrelsen.

Ingen godtgørelse for rejser og fridage

Selvom mange piloter har været nødt til at tage både ekstra fridage og rejse langt – nogle endda til udlandet – for med kort varsel at få lavet en ny helbredsgodkendelse, dækker Trafikstyrelsen alene udgifterne til den nye helbredsundersøgelse.

Dette sker til trods for at Trafikstyrelsen tidligere på året gav følgende opfordring til de berørte piloter:

»Vi er bekendt med, at der kan opstå kapacitetsmæssige udfordringer blandt de danske flyvelæger. I den situation kan det blive nødvendigt at opsøge en flyvelæge i et andet EU-land.«

Tal fra Transportministeriet viser, at piloter og flyveledere i gennemsnit har betalt 1.200 kroner alene for en ny helbredsgodkendelse.

FPU satte fokus på piloters klemme

Sagen om ugyldige helbredsgodkendelser startede under nu forhenværende transportminister, Ole Birk Olesen (LA) i forbindelse med at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen erklærede helbredsbeviser fra flyvelæge klinikken Doctors.dk ugyldige.

Ministeren lovede inden valget i juni at yde refusion på piloternes merudgifter til disse nye helbredstjek.

Løftet blev givet efter, at LUFTFART.nu i en række artikler satte fokus på de økonomiske konsekvenser, som kravet om nye helbredstjek havde for især piloteleverne, men også freelancere og nyuddannede.

Flyvebranchens Personale Union, FPU, gjorde det efterfølgende klart, at ministeren måtte tage affære med budskabet om, at det var urimeligt at lade piloterne betale. En række politikere rejste på denne baggrund spørgsmål til ministeren om rimeligheden i den ekstraregning, piloterne stod med.

Efter flere måneders ventetid gav Folketinget 5. september 2019 den nye transportminister bemyndigelse til at udbetale kompensation til piloter, flyveledere og pilotelever, som har fået deres helbredsbevis fra flyvelægeklinikken Doctors.dk kendt ugyldigt. 

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev