Et år efter fusionen: »Vi er godt på vej til at få, det vi gik efter«

Gennem 12 måneder har den danske flyvebranche under FPU stået sammen med tog- og lokomotivfører under Dansk Jernbaneforbund i det nye LO-forbund Brancheorganisationen for Luftfart og Jernbane (BLJ).

Ægteskabet mellem de to forbund blev indgået i fornuft, men lykken er gjort fortæller formand for BLJ, Henrik Horup, der gør status på et-årsdagen.

»Vi har brugt året til at organisere os – det vi forestillede os, var muligt, har vist sig at være muligt – vi arbejder i fællesskab, men fastholdt vores selvstændige profiler, hvilket er vigtigt over for vores medlemmer,« siger Henrik Horup, der udover at stå i spidsen for BLJ også er formand for Dansk Jernbaneforbund.

Han peger på, at et succeskriterium har været, at medlemmerne fortsat skulle kunne identificere sig med deres fagforeninger, men drage fordelen af de synergier, det giver at stå sammen.

Fusion handler også om stordrift

Med andre ord har det første år handlet om at få banket en hverdag op, som fungerer.

»Vi har fået sekretariatet op at stå. Vi har fået tilknyttet de medarbejdere, som skal arbejde under BLJ, ligesom vi også er begyndt at opnå de økonomiske synergier, der er ved at dele en række administrative funktioner. Det er ingen hemmelighed, at en fusion også handler om at få det bedste udbytte af stordrift,« siger Horup og tilføjer:

»Det her er en konstruktion som ikke udelukker plads til, at flere forbund indenfor samme branche kunne slutte sig til BLJ.«

Har kunnet stå sammen i forhandlinger

Ifølge BLJ-formanden har konstruktionen allerede vist, det er muligt at arbejde i fællesskab, men beholde selvstændighed, under de netop afsluttede overenskomstforhandlinger med KL. Her har FPU været repræsenteret med de kommunale AFIS-operatører, en gruppe hvis overenskomst tidligere blev forhandlet af Serviceforbundet.

»FPU har draget nytte af at Dansk Jernbaneforbund har stor erfaring med offentlige forhandlinger og varsling af konflikter. Omvendt vil Dansk Jernbaneforbund kunne hente erfaringer hos FPU, der hovedsageligt forhandler med private arbejdsgivere,« siger Henrik Horup.

Fælles ministerium fælles sag

For udenforstående kan et ægteskab mellem flyvepersonel og jernbanepersonel synes ganske umage.

Men allerede inden fusionen har FPU og Dansk Jernbaneforbunds interesser ofte krydset hinanden i både ind- og udland, fortæller formand i FPU og næstformand i BLJ, Thilde Waast:

»Vi arbejder sammen med de samme internationale forbund som fx ETF og ITF, og nationalt sorterer vi under samme styrelse og ministerium, ligesom vi også omgås med de samme ordførere,« siger hun.

Deler politisk slagmark

På den måde deler de to forbund på mange fronter politisk slagmark.

»Det giver det alt andet lige bedre mening at stå sammen end kæmpe hver for sig,« påpeger FPU-formanden og tilføjer:

»Derfor skal vi også bruge det næste år på at lære hinanden endnu bedre at kende, blandt andet ved at møde medlemmerne fra hinandens forbund ude i virkeligheden og forstå deres hverdag.«

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev