Det betyder regeringens hjælpepakke for de flyvende

Juristerne i Min A-kasse og FPU forklarer dig her, hvad regeringens initiativer betyder for det flyvende personale i forhold til at gå på dagpenge og deltid

Der er faktisk ikke de store ændringer i regeringens udspil i forhold til at gå på dagpenge og på deltid i forhold til tiden før corona-krisen, der med et slag har ændret situationen i dansk luftfart.

De ’nye’ regler fungerer nemlig præcist som de ville gøre i går og for en måned siden, og lang tid før Danmark blev ramt af corona.

Det forklarer Jakob Ploug Olsen, der er jurist i Min A-kasse.

– Der er ikke spor forskel i det. Er man ledig og har man accepteret en deltidsstilling. Jamen så kan man få supplerende dagpenge. Det eneste er, at vi er inde i, hvad man må betegne som noget, der ligner en nødretssituation, siger juristen.

Han forklarer, at de ansatte ikke har brug for frigørelsesattesten her og nu, så længe den her nødtilstand på grund af Covid 19 er der.

Men ellers er der ikke nogen udfordringer i det, siger han. Man melder sig ledig på Jobnet og sender en ledighedserklæring ind, hvis man er så uheldig at blive fyret.

– Har du et godt råd til, hvordan vores medlemmer skal agere, hvis de enten bliver fyret eller bedt om at gå på deltid?

– Hvis de bliver fyret, så skal de melde sig ledige med det samme på jobnet.dk. Og så skal de sende en ansøgning om dagpenge ind til den A-kasse de nu engang har. Så vil de blive behandlet, og de vil kunne få dagpenge. Og vi behandler stadigvæk ledighedserklæringer og sørger for, at den del af verden kører, siger Jakob Ploug Olsen.

Hvis de bliver bedt om, frivilligt, at gå på deltid, så skal de præcis, som I allerede har vejledt dem om, iagttage, at der er altså noget, der hedder opsigelsesvarsel. Fordi det er det, der er gældende ret lige nu. 

Han forklarer, at det blev meldt ud i går, at der er et rådighedskrav, der er suspenderet. Lige som der er et forslag til at ændre på, at arbejdsfordelingen ikke behøves at være anmeldt en uge før den går i gang til jobcentrene.

Så er der det her med, at ordningen med arbejdsfordelingen bliver mere fleksibel?

– Det kan man ikke sige noget om, før de har fremsat et lovforslag. De sagde i nyhederne i går, at de ville fjerne den her anmeldelsesfrist på en uge, førend den træder i kraft, siger Jakob Ploug.

Men han ved ikke, hvad det vil sige, før lovforslaget endeligt ligger der eller træder i kraft.

Arbejdsfordeling er, hvor man i en periode afviger den overenskomstmæssige arbejdstid, der er. Og fordeler det arbejde, der er på de medarbejdere, der er, sådan så man undgår at afskedige folk.

FPU opfordrer til løsninger

Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger FPU’s advokat Jan Gloggengieser Gam.

Han melder dog, at det er vigtigt at folk kontakter deres tillidsrepræsentant eller FPU, hvis deres arbejdsgiver foreslår arbejdsfordeling, eller vil sende ansatte på orlov eller ændre deres arbejdstid.

-Vi skal helst ikke ende i en situation, hvor der bliver tale om selvforskyldt ledighed. Derfor skal vi gerne have hånd i hanke med processen, siger FPU’s advokat

De nye initiativer fra regeringen er:

Frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer. Erhvervsministeren har besluttet at frigive den kontracykliske kapitalbuffer, så den er nul med øjeblikkelig virkning. Derved får bankerne og institutterne med deres nuværende kapitalbeholdning alt andet lige mere spillerum til at modstå tab uden at skulle indskrænke deres udlån.

To nye garantiordninger. Den ene er målrettet store virksomheder og kommer til at fungere på markedsvilkår. Den anden er målrettet små og mellemstore virksomheder og indebærer en lavere garantiprovision for virksomhederne, hvorfor der afsættes en statslig tabsramme på 1 mia. kr.

Refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID19 eller i karantæne. Der lægges således op til, at sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes.

Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel. Ordningen betyder, at virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne så kan få supplerende dagpenge. Beskæftigelsesministeren har valgt at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig situationen, og man kan undgå afskedigelser af medarbejdere.


Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev