Danske piloter og kabineansatte knokler sig trætte på jobbet: Voldsom stigning i indrapporteringer

Udmattelse blandt flyansatte er trods adskillige opråb fra både branche, eksperter og myndigheder et problem i vækst. Trods nye regler for flyve- og hviletid i 2016 er fatigue – som udmattelse kaldes på fagsprog – blandt flyansatte stadig mere udbredt. Billedet går igen i Trafikstyrelsens seneste sikkerhedsrapport.

I 2018 har den øverste myndighed for sikkerhed og de flyansattes arbejdsmiljø modtaget »markant« flere indrapporteringer. En stigning fra 6.046 i 2017 til 7.783 sidste år, altså en stigning på næsten 29 procent.

Her tegner fatigue sig for den suverænt største stigning, fra knap 15 procent af det samlede antal rapporteringer i 2017 til over 37 procent i 2018, svarende til langt over en tredobling.

»Der er tale om et højt niveau af indberetninger sammenlignet med andre europæiske lande, og det stigende antal indberetninger i forhold til 2017 skal ses som et udtryk for en stadig bedre indberetningskultur i Danmark,« skriver Trafikstyrelsen om tallene.

Flyver helt til grænsen

Netop fatigue har været et fokusområde de seneste år i kontakten med virksomhederne, oplyser Trafikstyrelsen, »hvilket stemmer godt overens med, at der observeres en stigning i antallet af denne type indberetninger.«

Spørger man flyve- hviletidsekspert i FPU, Naduk Themotheussen, bør tallene læses med stor alvor:

»Virksomhederne flyver oftere og oftere til grænsen af de gældende FTL-regler (flyve- hviletidsregler red.). Reglerne, der gælder i dag, er fra 2016. De er slet ikke lavet til at du kan have et liv og familie ved siden af dit arbejdet som kabinemedarbejder eller pilot. Af den simple grund, at FTL er baseret på teori og ikke praksis. Det er det, vi ser, kommer til udtryk nu,« siger hun.

Trafikstyrelsens rapport kommer på et tidspunkt, hvor flyselskaber i andre dele af verden drømmer om at strække rammerne for flyve- hviletid yderligere. I Australien eksperimenterer luftfartsselskabet Qantas således med flyvninger på op til 20 timer på tværs af tidszoner.

Godt med fokus på problem

Ifølge Naduk Themotheussen er det godt, at antallet af rapporter stiger. Derved »kommer der fokus på problemet med udmattelse«. Men, som hun siger, er det også et »problem, at det er et omfattende arbejde at udfylde en FTL-rapport«. Antallet af hændelser med fatigue er derfor potentielt endnu større, vurderer hun.

I takt med de gældende regler fra 2016 er blevet implementeret til fulde rundt omkring i luftfartsselskaberne, har personale oplevet, hvordan reglerne påvirker både arbejdslivet og fritiden, forklarer FPU’s FTL-ekspert:

»Jeg tror, folk begynder at se konsekvenserne af FTL-reglerne og at man er nødt til at sige fra og derved husker at indrapportere.«

Kendt problem

Både i europæiske undersøgelser, men også danske undersøgelser har udmattelse flypersonale vist sig som et stort problem. I en dansk undersøgelse fra 2017 tilkendegav mere end 6 ud af 10 adspurgte, at de plages af træthed og udmattelse:

»Undersøgelsen viser, at besætningsmedlemmerne har relativt store udfordringer med hensyn til træthed. De er trætte eller udmattede efter arbejde, og at de ofte ikke er udhvilede,« stod der i rapporten.

Ifølge FPU, der organiserer både de piloter og kabineansatte, som arbejder ombord på de fly, der er underlagt Trafikstyrelsens myndighed, bekræfter den seneste sikkerhedsrapport en bekymrende tendens:

»Vi ser desværre i stigende grad, at arbejdsgiverne udnytter de gældende hviletidsreglerne til det absolutte maksimum. At piloter og kabineansatte er trætte, kommer derfor ikke som nogen overraskelse for os,« siger Anders Mark Jensen, næstformand i Flyvebranchens Personale Union.

Der skal ske ændringer

Han påpeger, at Trafikstyrelsen alene fører statistik med fly på dansk register, hvilket skaber et stort mørketal, fordi mange danske flyansatte arbejder på fly indregistreret i andre lande end Danmark.

»Det er især i selskaber med usikre ansættelser, at problemet kan blive særligt alvorligt, simpelthen fordi de ansatte ikke tør at sige fra. Vi mener, branchen for længst har haft chancen til at forvalte reglerne fornuftigt. Nu bør der kigges alvorligt på at stramme FTL-reglerne,« siger næstformanden i FPU.

Som EU-reglerne er i dag, må flybesætninger arbejde i op til 13 timer uden pauser. Den ugentlige arbejdstid kan, som reglerne er nu, være helt op til 60 timer i ugen.

Træthed koster liv

Hverken Naduk Themotheussen eller Anders Mark Jensen ønsker at kommentere konkret på de sikkerhedsmæssige risici ved at flyansatte i føler sig stadig mere udmattede ifølge indrapporteringerne til Trafikstyrelsen.

Udmattelse blandt de flyansatte er ved flere lejligheder fremhævet som en medvirkende årsag til ulykker. Et helt konkret eksempel finder man i USA i 2009:

12 februar styrtede et Colgan Air-fly på Continental Airlines rute 3407 ned i Buffalo, New York – 50 personer omkom. I efterspillet kom det frem, at piloternes arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og lave lønninger var en mulig årsag til, at piloterne var udmattede på dagen for den tragiske hændelse.

Myndigheder: Sikkerheden er i top

Trods de dystre erfaringer med udmattelse blandt flyansatte fastslår Trafikstyrelsen i sin konklusion for den seneste sikkerhedsrapport »at dansk luftfart har et højt sikkerhedsniveau.« Dette sker blandt andet med henvisning til et fortsat fald i haverier blandt dansk-indregistrerede fly.

Styrelsen vil fortsat i de kommende år have fokus på udviklingen i fatigue-indrapporteringer, og omfanget af indrapporteringer og baggrunden for disse vil fortsat blive drøftet med repræsentanter for både arbejdsgivere og arbejdstagere indenfor luftfartsområdet.

Desuden vil styrelsen også fremadrettet have fokus på håndtering af fatigue i forbindelse med de årlige audits af selskabernes ledelsessystemer.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev