Dansk Industri om hjælp til 40 mia. – I luftfarten kvalificerer man sig voldsomt

Både finansministeren og erhvervsministeren præsenterede onsdag eftermiddag en gigantisk hjælpepakke på 40 mia. kr. til erhvervslivet. Her kan du se, hvad den indtil videre betyder for dansk luftfart

Regeringen fremlagde onsdag middag en meget stor hjælpepakke på 40. mia kroner til danske virksomheder. Herunder luftfart. Og det er en pakke, som kommer ud over den støtte som den danske og svenske regering allerede har givet til SAS på godt to mia. danske kroner.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad deres kompensationsmodeller betyder præcist for den øvrige danske luftfart, det sidder partierne og forhandler om onsdag eftermiddag.

Men branchedirektør i Dansk Industri, Michael Svane, giver luftfart.nu et bud på, hvad regeringens nye hjælpepakke på 40 mia. kr. til danske virksomheder kan betyde for luftfarten, og hvad de forhandler om lige nu.

Regeringen har lagt sig fast på, at kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 40 pct.) Og det gælder helt sikkert luftfart.

– Jeg fik at vide, at ordningen vil være interessant, for der er med sikkerhed ikke et eneste flyselskab eller operatør inden for luftfart, der ikke har oplevet en omsætningsnedgang. Der kvalificerer man sig voldsomt.

– Og så bliver det jo mere en diskussion af, hvad er det så for nogle faste omkostninger, man så at sige kan indregne i det her. Det er der, det primært står, siger Michael Svane til luftfart.nu.

Han forklarer, at der lige nu arbejdes med den præcise definition af, hvad der forstås af faste omkostninger.

– Så kan man sige, hvis det handler om strømregningen, så er det jo ikke ligefrem det, der vejer tungest i et flyselskabs omkostningskalkule, fortsætter han.

– Kan der for eksempel blive tale om kompensation af afbetalinger på fly?

– Ja, det har vi ikke en afklaring på nu her. Men det er jo det man prøver at arbejde med, lyder det fra branchedirektøren.

Regeringen har aftalt en lønkompensationsmodel med arbejdsmarkedets parter og spillet ud med en model for kompensation af selvstændigt erhvervsdrivende, ligesom der er taget en række initiativer med henblik på at styrke virksomhedernes likviditet.

Der er også brug for, at udsatte virksomheder kan få kompensation for nogle af de faste udgifter, fx udgifter til uopsigelige kontrakter.

Her er de to vigtigste punkter for luftfarten fra den nyeste hjælpepakke på 40 mia. kr. pt.:

1.: Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 40 pct.)

Her er det afgørende, hvor meget, man er faldet i omsætning. Der er altså kriterier for, at man har et fald på mindst 40 pct. af omsætningen. Luftfarten har ikke noget problem med at kvalificere sig her.

2.: Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.

Her er der en masse gråzoner. Her skal det for eksempel defineres om selskaberne skal have 25 pct. eller helt op til 80 pct. i kompensation for deres faste udgifter.

Her kan der være tale om kompensation for afbetaling af flyene for eksempel. Altså selskabernes flåde.

Det handler om alt, hvad man har indgået kontraktligt og er forpligtet af.

Det kan også handle om støtte til leasing-aftaler eller ting man har på sin bygningsmasse, varme på radiatoren og alle sådanne lavpraktiske ting.

Der er tale omkostninger som selskaberne ikke kan slippe af med ligegyldigt, hvor meget de tilpasser sig. Der er en masse definitionsspørgsmål her.

Men det handler om, at kompensere så selskaberne kan overleve, og de yderligere spørgsmål forhandles der om i partierne lige nu.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev