EU-parlamentariker: Danmark har ansvaret for arbejdsmiljøet på dansk-baserede fly

Danmarks transportminister, Ole Birk Olesen (LA), har spillet bolden til EU, når det drejer sig om at finde en løsning på den manglende lovgivning af arbejdsmiljøet for hundredvis af flyvende.

Luftfart.nu skitserede for nylig, hvordan op mod 600 dansk-baserede flyvende reelt står uden nogen form for lovgivning, der sikrer deres arbejdsmiljø. Det gør de, fordi Danmark og andre EU-medlemslande fortolker EU’s direktiver for arbejdsmiljø vidt forskelligt.

Dette har medført, at dansk-baserede piloter og kabineansatte, der arbejder ombord på fly, der ikke er indregistreret i Danmark, falder mellem Danmark og andre EU-landes arbejdsmiljølovgivning.

Transportministeren anerkender problemet, men siger i samme åndedrag, at løsningen på det problem nødvendigvis må findes på EU-niveau.

Komplekse sager sendes til EU

Den udmelding giver EU-parlamentariker Ole Christensen (S) ikke meget for.

»Det er næsten altid sådan med komplekse ting, at EU bruges som henvisning, uden man tager fat om den lovgivning, der allerede gælder,« siger han.

Ole Christensen, som længe har arbejdet for, at EU skal stoppe luftfartssektorens ræs mod bunden, mener, at der i det konkrete tilfælde allerede findes klare regler på EU-niveau, som gør det muligt for Danmark at tage hånd om arbejdsmiljøet for de mange dansk-baserede piloter og kabineansatte.

»Der er ingen tvivl om, at når du har en hjemmebase i et land i dette tilfælde Danmark, er det Danmarks regler, der gælder. Det giver ingen mening, at du er omfattet af et andet lands lovgivning. Det gælder, uanset om det er arbejdsforhold, lønninger eller arbejdsmiljø,« tilføjer han.

Ryanair-dom bekræfter regler

EU-parlamentarikeren henviser til, at EU-Domstolen i september 2017 i den såkaldte Nogueira-sag gjorde det tindrende klart, at Ryanair-ansatte er omfattet af det lands love, hvorfra de sædvanligvis går på arbejde.

Det betyder ifølge Ole Christensen, at dansk arbejdsmiljølovgivning gør uret i at begrænse sig til fly på dansk register eller fly drevet i henhold til en dansk driftstilladelse.

Han vil nu undersøge en ekstra gang, at hans udlægning af reglerne er korrekt forstået i et spørgsmål til kommissionen.

»For det kan vel ikke være rigtigt, at en minister ikke har sat sig ind i sagen,« siger han.

Regler uden fortolkningsmulighed

Parlamentskollegaen Jens Rohde (RV) ser dog også et behov for, at EU hjælper yderligere til at sikre, at luftfartsselskaberne bremses i at shoppe rundt efter de ringeste vilkår.

»Det her er et generelt problem. De europæiske medlemslande er nødt til at nå til en erkendelse af, at det her kan man ikke overlade til medlemslandene. Vi skal have klare gennemsigtige regler, som ikke efterlader plads til fortolkning,« siger han og tilføjer:

»Lige nu er det for let for flyselskaberne at indregistrere sig i lande med lempelige arbejdsmiljøregler. Det skal vi have et opgør med. Jeg mener, man skal kunne håndhæve danske love og regler på dansk territorium – det er ikke enkelt at hævde, men det mener jeg, man skal kunne gøre.«

Europa Parlamentet arbejder frem mod at kunne lancere en ny luftfartspakke, der blandt andet skal sikre den enkelte arbejdstager i transportbranchen langt bedre end i dag.

Jens Rohde forudser, at EU vil have denne luftfartspakke klar i 2019.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev