Atlantic Airways-ansattes lønvilkår halter efter kollegaerne i andre flyselskaber

Kabinepersonalet i det færøske luftfartsselskab Atlantic Airways har længe oplevet, at deres lønvilkår halter efter kollegaerne hos andre flyselskaber.

En gennemgang foretaget af redaktionen viser, at lønniveauet for de Atlantic Airways-ansatte eksempelvis ligger 12-13 procent under kollegaerne i Air Greenland, som på mange måder er et sammenligneligt luftfartsselskab.

Begge selskaber flyver i Nordatlanten, leverer charterflyvninger for andre virksomheder og er ejet af de respektive stater (Færøerne og Grønland). Derforuden nyder begge selskaber overvejende godt af monopol på majoriteten af rutenettet, imens fremtiden byder på øget konkurrence.

Tjener mindre, men arbejder mere

Hos Atlantic Airways har man også selv opsøgt konkurrencen ved at gå ind på markedet for charterflyvning og wet-lease i Danmark. Det vil sige udleje af fly med besætning til blandt andre SAS.

Her er det relevant at sammenligne med SAS-leverandøren CityJet, der flyver tilsvarende produktion. I dette tilfælde er løngabet 18 procent for en nyansat i de CityJet-ansattes favør.

Selvom lønnen er lavere i Atlantic Airways, så er den maksimale ugentlige arbejdstid i det færøske luftfartsselskab alligevel op til 16 procent længere end hos sammenlignelige konkurrenter.

I modsætning til gængse danske overenskomster er de kabineansatte i Atlantic Airways ikke berettiget til løn under barns første sygedag. Dette gode omfatter ellers alle andre personalegrupper i selskabet.

Ønsker at kunne forhandle ligeværdigt

Blandt de ansatte er der stor glæde ved jobbet i Atlantic Airways, fortæller flere medarbejdere, som dog ikke ønsker at stå frem. Men et fuldtidsarbejde bærer som bekendt ikke lønnen i sig selv. Derfor har der været et stort ønske fra personalet om at stå stærkere i en forhandlingssituation, da ingen af de seneste overenskomstresultater har været hverken guldrandede eller tidssvarende.

Ønsket blev indfriet ved at melde sig ind i FPU i efteråret 2018.

»Det er klart, ledelsen skal spare, hvad spares kan. Men i den situation er det vigtigt, at vi er en ligevægtig forhandlingspartner, og det opnår vi ved at være en del af FPU,« lød det, da både piloterne og de kabineansatte trådte ind i FPU.

Det var med andre ord et ønske om at opnå vilkår på niveau med det, som man finder i andre selskaber, der fik medarbejderne til at søge ind i FPU.

Håbet var, at man fremover kunne møde ledelsen på lige vilkår i en forhandlingssituation, hvor man før har oplevet at blive løbet over ende.

Selskabet fyrer medarbejderrepræsentanter

Sådan skulle det imidlertid ikke gå for kabinepersonalet. De har i flere måneder oplevet, at selskabets ledelse har lagt hindringer i vejen for en dialog om en ny overenskomst. Onsdag i sidste uge smed ledelsen den absolutte trumf på bordet og gav uden varsel sparket til både formanden og næstformanden i kabinemedarbejdernes personaleforening.

Atlantic Airways’ øverste direktør, Jóhanna á Bergi, har efterfølgende hævdet, at fyringerne intet har at gøre med formanden og næstformandens arbejde for bedre vilkår til de ansatte. Derimod ligger der ”tungtvejende grunde” til grund for fyringerne. Hvad disse grunde skulle være, har selskabet dog hverken ønsket at kommentere eller dokumentere – ikke engang overfor de ansattes fagforening, FPU.

Selskabet melder sig samtidig klar til at forhandle overenskomst, hvilket i sagens natur er en smule vanskeligt, efter netop at have fyret medarbejderrepræsentanterne, som skulle stå for forhandlingerne.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev