Advarsel: Pas på med at sige ja til orlov i coronakrisen

Flere tusinde ansatte er blevet afskediget i luftfart, og mange frygter for deres job. Både kabineansatte og piloter vil gå langt for at beholde job og tilknytning til deres selskab, men mange risikerer at komme i klemme, hvis de siger ja til orlov.

Står man til at miste sit job, kan tanken om orlov virke lokkende, fordi en orlovsaftale gør, at den ansatte stadig er tilknyttet til selskabet. Mange ansatte risikerer dog problemer med dagpengesystemet, hvis de tager ubetalt orlov. Derfor advarer en juridisk ekspert og Flyvebranchens Personale Union (FPU) nu mod at sige ja til orlov.

”De luftfartsansatte vil gøre rigtig meget for at beholde deres tilknytning til selskaberne, ikke mindst på grund af den håbløse jobsituation. Derfor har flere medlemmer i FPU udtrykt ønske om orlov under masseafskedigelsesrunder, men FPU har været meget opsat på at finde andre løsninger end orlov på grund af orlovsaftalernes negative konsekvenser,” siger Anders Mark Jensen.

Mere end 2.000 piloter og kabineansatte er blevet afskediget siden corona-krisens begyndelse. 650 jobs forsvandt med den danske Norwegian-konkurs, og cirka 300 piloter og kabineansatte blev ramt for tre uger siden, da Jet Time fyrede alle flyvende i selskabet. Samtidig har Air Greenland og Atlantic Airways fyret over 100 flyvende.

Aftale om orlov i SAS

I juni fik cirka 900 flyvende hos SAS en fyringsseddel, og den lokale kabineforening i SAS, Cabin Attendent Union (CAU), forhandlede en aftale på plads med selskabets ledelse, der gav de 600 opsagte kabineansatte mulighed for at konvertere opsigelsen til orlov på 24 måneder. 

”Men det ændrer ikke på, at man ikke får løn i de måneder, så det er en alvorlig sag. Men det er en mulighed for at bevare tilknytningen til virksomheden,” sagde Christa Ceré, formand for CAU, til TV 2 den 29. juni.

FPU peger dog på, at orlovsaftaler kan stille den ansatte uheldigt, fordi orlovsaftaler kan skabe problemer for den ansatte i forhold til dagpenge.

Ingen løn og problemer med dagpenge

Hvis man bliver fyret, har man ret til løn i opsigelsesperioden. Det kan være alt fra én måned til seks måneder og for nogen et helt år. Når den ansatte takker ja til orlov, fortsætter den ansatte sin tilknytning til selskabet, og derfor vil der som udgangspunkt ikke være mulighed for løn, hvis andet ikke er aftalt.

Orlovsaftalen kan for de bosiddende i Sverige med dansk SAS-base få endnu større konsekvenser, da de, der siger ja til orlov, ikke vil kunne få dagpenge i hverken Danmark eller Sverige. Orlovsansatte, der bor i Sverige, hører nemlig ikke under det danske arbejdsløshedssystem, og det svenske a-kasse-system tilbyder ikke dagpenge til folk, der har valgt at være på orlov. Det beskriver det svenske medie Aftonbladet.

A-kassens vurdering

Luftfart.nu har præsenteret problematikken for Johnny Overby, den juridiske chef i Min A-kasse, som er den A-kasse, som FPU samarbejder med.

Kan orlov få konsekvenser for de ansattes adgang til dagpenge fra første ledighedsdag?

”Det kan det, idet vi som a-kasse, skal tage stilling til karantæne. Når man søger orlov fra en arbejdsplads, er man som udgangspunkt selvforskyldt ledig og skal dermed have 3 ugers karantæne.”

Selvforskyldt ledighed dækker normalt over det forhold, at den ansatte siger sit job op. Men det gør sig også gældende i forbindelse med en orlovsaftale, når den ansatte ønsker at være på dagpenge, mens han/hun frasiger sig retten til løn.

Karantænen varer tre uger, uanset hvilken a-kasse den ansatte er medlem af (se også FTF A’s info specifikt til SAS-ansatte).

Vil karantænereglerne kunne blive ændret?

”Mit svar vil være nej. Hvis man søger om orlov, er man selvforskyldt ledig, idet man kunne vælge at lade være med at søge orlov og dermed blive opsagt af sin arbejdsgiver og få løn i hele opsigelsesperioden.”

Men kunne en orlov betyde, at den ansatte ikke skal igennem hele arbejdsløshedsmøllen med et utal af jobsøgninger?

”For at kunne få dagpenge, er det en betingelse, at man er aktivt jobsøgende, så personer, der søger dagpenge, skal være aktivt jobsøgende.”

FPU: Vi arbejder for andre løsninger

Næstformand i FPU, Anders Mark Jensen, er ked af det på vegne af de kolleger, der enten helt eller delvist mister adgang til dagpenge.

”Coronakrisen har skabt udfordringer, der kræver hurtige løsninger for at sikre medlemmernes livsgrundlag. Men det er afgørende, at alle aspekter bliver taget med, når løsninger skal laves med selskaberne,” siger

Han peger på den aftale, FPU har indgået med Air Greenland, som et eksempel på, hvordan FPU har forsøgt at forhandle sig frem til en løsning, der gør, at medlemmer får mulighed for at blive genansat i det selskab, de tidligere har arbejdet for, når der igen kommer mere gang i luftfartsbranchen.  

FPU har sammen med Air Greenland Cabin Union (ACU) forhandlet en genansættelsesaftale på plads, der betyder, at genansættelse tilbydes til opsagte medlemmer først og efter anciennitet på akkurat samme vilkår som ved afskedigelse.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev