Trussel mod flysikkerhed: Vækst i antallet af uregerlige passagerer

Berusede, aggressive eller voldelige passagerer er i stigende omfang årsag til, at sikkerheden ombord på europæiske flyvninger udsættes for unødvendig risiko.

1000 gange om året eller svarende til en gang hver tredje time, bliver sikkerheden på europæiske fly
udfordret af passagerer, der opfører sig uregerligt. I mere end syv af ti tilfælde som følge af fysisk aggression.

Omfanget bygger på antallet af indberettede hændelser, og på bare et år af omfanget steget med 34 procent fra 2017 til 2018, skriver det europæiske sikkerhedsagentur, EASA, der sætter fokus på problemet i en ny kampagne i samarbejde med den internationale lufttransport organisation, IATA:

»Disse hændelser har direkte indflydelse på både besætningens og passagerernes sikkerhed. En hver form for uregerlig eller forstyrrende adfærd, hvad enten det skyldes beruselse, aggression eller andre årsager, er en unødvendig risiko for flyvningen,« lyder det fra EASA.

EASA

Personalet ombord er uddannet i at håndtære uregerlige passager. Selvom de gør alt, hvad der står i deres magt for at imødegå situationen, sker det alligevel i gennemsnit en gang i måneden, at en passager på grund af sin adfærd tvinger besætningen til at afbryde flyvningen og foretage en sikkerhedslanding.

Fokus på acceptabel adfærd

Unruly passengers – som de uregerlige passagerer kaldes på fagsprog, omfatter også passagerer, der ignorerer besætningens anvisninger, eller forhindrer dem i at gøre deres arbejde.

Det øgede antal af uregerlige passagerer er en stor bekymring for hele luftfartsindustrien – i særdeleshed luftfartsselskaberne, fortæller formand for IATA, Rafael Schvartzman:

»Selvom antallet af uregerlige passagerer er begrænset set i forhold til det samlede antal rejsende, kan konsekvenserne af deres handlinger have en uforholdsmæssig påvirkning på andre,« siger han og uddyber:

»Vi støtter EASA’s kampagne, som vi håber vil sætte fokus på, hvad der er acceptabel adfærd ombord og konsekvenserne for passagerer, hvis de ikke overholder sikkerhedsforskrifterne.«

Er luftfartsselskaberne medskyldige?

Det er langt fra første gang i luftfartens historie, at uregerlige passagerer trækker overskrifter, og industrien udtrykker sin foragt og bekymring for passagerer, der ikke bare kan opføre sig ordentligt.

Men spørgsmålet er, om luftfartsselskaberne selv er medvirkende til at antallet af uregerlig passagerer øges?

I en CNN-artikel fra 2014 fremhæver, Robert Bor, som er psykolog med speciale i flypassagerers adfærd, en række årsager til, at det slår klik for helt almindelige mennesker ombord på et fly.

Robert Bor nævner blandt andet, at man fra forskningen ved, at manglende plads, kan forårsage stres og endda vrede, hvilket kan gøre, at mennesker bliver meget territoriebeviste.

Danske ansatte oplever konflikter med passagerer

Netop luftfartsselskaberne går i dag meget langt for at kile flest muligt passagerer ombord i flyene. Samtidig er gebyr på ind-tjekket bagage medvirkende til, at meget mere bagage finder vej ind i flyene, hvor pladsen bliver stadig mere trang.

Et tilbagelænet sæde kombineret med lidt alkohol kan da være nok til at udløse en uhensigtsmæssig adfærd, forklarer Robert Bor.

At luftfartsselskaberne samtidig kan være blevet bedre til at indrapportere hændelser, kan også forklare ”væksten” i antallet af hændelser.

En undersøgelse af danske flyansattes arbejdsmiljø fra 2019, viser at hver femte har oplevet at skændes med en passager inden for det seneste år, imens hver tyvende har været truet med fysisk vold.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev