Trafikstyrelsen giver svar på spørgsmål i flyvelæge-sagen

Efter flere dages tavshed fra den øverste myndighed for piloter i Danmark har Trafikstyrelsen torsdag givet en række svar på de mange spørgsmål, som sagen om ugyldige helbredsbeviser fra Doctors.dk har medført.

»Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt et brev til alle piloter og flyveledere, der som et led i deres arbejde skal være i besiddelse af en gyldig helbredsgodkendelse. Desuden har styrelsen udarbejdet en Q&A (spørgsmål og svar red.) vedrørende de helbredsbeviser, som luftfartspersonale har fået udstedt hos Doctors.dk,« skriver trafikstyrelsen, og linker til siden med Q&A.

Det er dog ikke alle svar, der gør piloterne klogere. På spørgsmålet om betaling for en ny helbredsattest svarer styrelsen: »Vedrørende dette vender styrelsen tilbage senere.«

Særligt pilotelever, nyuddannede og freelance-piloter står i en situation, hvor de selv hænger på udgiften for en ny medical – der beløber sig op til 7.000 kroner.

Ny helbredsattest skal være på plads inden 7. juni

Piloter med et helbredsbevis fra Doctors.dk skal ifølge Trafikstyrelsens svar senest 7. juni 2019 havde fornyet deres helbredsbevis. Efter denne dato ophører helbredsbeviser fra Doctors.dk uden videre.

»Helbredsbeviset mister sin gyldighed den 7. juni. Har du ikke fået udstedt et nyt helbredsbevis inden denne dato, skal du sende helbredsbeviset ind til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,« skriver Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen oplyser, at fornyelse af helbredsbevis kan foregå både hos danske flyvelæger og hos EU-certificerede flyvelæger i EU.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev