Sagerne hober sig op: FPU hiver CityJet i Arbejdsretten

Forholdet mellem det danske personale og ledelsen i irske CityJet er i krise.

CityJet flyver i Danmark på vegne af SAS, efter at virksomheden overtog det SAS-ejede luftfartsselskab Cimber A/S i februar 2017. Det irske selskab har dansk overenskomst, men efter halvandet år som arbejdsgiver for personalet i Danmark er bunken af sager om ledelsens brud på overenskomsten begyndt af hobe sig op.

Foreløbigt har de ansattes fagforening, Flyvebranchens Personale Union, FPU, indgivet otte sager mod CityJet til Arbejdsretten om brud på overenskomsten, og flere er sandsynligvis på vej, oplyser FPU.

Sagerne har forinden været forsøgt løst lokalt af medarbejdernes tillidsrepræsentanter. Men end ikke på møder med tilstedeværelsen af arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri eller dennes hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, er der fundet en forligsmæssig løsning.

En helt ny ledelsesstil

Situationen vækker frustration blandt de ansatte, der med CityJet som arbejdsgiver er blevet præsenteret for en helt ny ledelsesstil, forklarer næstformand i FPU, Anders Mark Jensen:

»Da CityJet overtog Cimber A/S fra SAS i februar 2017, blev ledelsen spurgt, om deres intentioner med de ansattes overenskomst. Svaret lød, at man ville fortsætte med overenskomsten og samtidig respektere den danske model. Det er bare ikke, hvad de ansatte oplever,« siger Anders Mark Jensen og tilføjer:

»Mange ringer til os og fortæller, at de aldrig har været udsat for noget lignende før i dansk luftfart. De ansatte føler, at de bliver truet, hvis ikke de gør, som ledelsen kræver.«

Efter et vedholdene pres fra tillidsrepræsentanterne i lokalafdelingerne i selskabet er CityJet-ledelsen ifølge Anders Mark Jensen kommet med enkelte indrømmelser – men det har ikke tilnærmelsesvis løst alle problemer.

CityJet trækker flest sager

Sagerne mod CityJet handler om en bred vifte af overenskomstbrud – lige fra manglende leverance af de ansattes egenbetalte mad til organisationsfjendtlig handling og misbrug af ledelsesretten, oplyser FPU:

»Vi mener, der er tale om brud på vores overenskomst med selskabet. Det fastholder vi og afventer nu Arbejdsrettens behandling og domme i de enkelte sager,« siger Jan Gloggengieser Gam, advokat for FPU i Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane.

Ifølge Jan Gloggengieser Gam har ingen af de øvrige arbejdsgivere, som FPU har overenskomst med, tilnærmelsesvis så mange verserende sager.

CityJet og FPU mødes til første forberedende retsmøde i Arbejdsretten 6. september.

Vidner om systematisk overenskomstbrud

Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, betegner antallet af verserende sager mod CityJet for »besynderligt og unormalt«:

»Otte sager på samme tid er ganske mange. Man anlægger ikke bare sag ved Arbejdsretten. Normalt tager Arbejdsretten stilling til principielle brud på overenskomsten, hvorfor otte sager på samme tid vidner om systematisk brud på overenskomsten.«

Det er ikke første gang, at mødet mellem en dansk arbejdsplads og en ny udenlandsk ejer kaster gnister af sig, forklarer Laust Høgedahl:

»Vi ser tit, når en dansk virksomhed bliver overtaget af en udenlandsk virksomhed, opstår der gnidninger mellem den eksisterende kultur på arbejdspladsen, og den kultur, de nye ejere bringer med sig. Mange gange går sådanne virksomheder langt for at undgå overenskomsten,« siger Laust Høgedahl.

CityJet har ikke ønsket at kommentere på sagerne i Danmark, men en talsperson fra selskabet skriver i en mail til redaktionen:

»Vi stræber efter at samarbejde os med vores ansatte på alle vores baser på en konstruktiv måde. Nogle sager bliver løst internt, og andre går til eksterne instanser for at blive løst. Dette er normal procedure for vores medarbejderrelationer. Mens vi altid foretrækker at opnå enighed direkte med vores ansatte, respekterer vi de instanser, som står til rådighed, hvis ikke dette er muligt.«

Skriv en kommentar

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev