Ole Birk med opsang til EU: Luftfartsselskaber skal ikke konkurrere på ansattes vilkår

Luftfartsselskaber over hele Europa kæmper indædt om at trække nye rejsende til. I kampen om kunderne spiller prisen på flybilletterne en vigtig rolle.

For at holde priserne nede har selskaberne måtte effektivisere og forny sig til gavn for forbrugerne. Men en række aktører i branchen har taget skridtet videre og gjort sig umage med at slå sig ned i EU-medlemslande, hvor reglerne for skattebetaling, løn- og arbejdsvilkår er lempelige.

Det er blandt andet gået hårdt udover de ansatte, men også givet disse selskaber en urimelig konkurrencefordel.

Fremgangsmåden kaldes regelshopping.

Udviklingen er velkendt i luftfartsbranchen, og har også været gransket af en arbejdsgruppe i regi af Trafikstyrelsen bestående af repræsentanter fra branchen. Imidlertid har det endnu ikke givet anledning til, at EU-politikerne har ryddet bordene i Bruxelles for at finde en løsning.

Dansk minister til kamp for bedre vilkår

Dette ser dog ud til at ændre sig nu.

Flere års pres fra de europæiske fagforeninger og anstændige arbejdsgivere fik i sidste uge de europæiske transportministre at rykke på sig. Og bevægelsen er såmænd foranlediget af Danmarks egen transportminister, Ole Birk Olesen (LA).

Unfair konkurrence var således på agendaen i ministerrådet i form af et forslag til regulering, som skal sikre fair konkurrence mellem luftfartsselskaber i EU og tredjelande. Af denne grund handlede debatten primært om konkurrence fra tredjelande, men her tog Ole Birk Olesen ordet og gjorde det klart, at der også bør sættes fokus på unfair konkurrence indenfor det europæiske fællesskab:

»Det er vores holdning, at europæiske luftfartsselskaber skal konkurrere på innovation, kvalitet og pris og ikke på basis af regelshopping og søgning efter huller i lovgivningen,« sagde ministeren og tilføjede:

»Dette kræver et højere niveau af juridisk klarhed. Juridisk klarhed for ansatte og hvor de baseret og har ret til social sikring. Juridisk klarhed i form af enslydende og standardiserede regler og overvågning af arbejdsmiljø.«

Netop arbejdsmiljø er det seneste skud på stammen i det problemtræ, som EU endnu ikke har fundet metoden til at beskære.

I vinter kunne Luftfart.nu beskrive, hvordan arbejdsmiljøreglerne ikke har fulgt med unionens deregulering af branchen. Det har resulteret i, at de ansatte står uden beskyttelse, når et flyselskab hjemmehørende i et andet EU-land opererer ud af Danmark.

Ekspert: Vigtig sag for ministeren

Effekten af en ministertale i det europæiske Ministerråd kan være vanskelig at vurdere på den korte bane.

»Ministerrådet er der, hvor hvert enkelt medlemslands kan sætte fokus på emner, de finder vigtige. I dette tilfælde et forslag til en regulering, som skal sikre fair konkurrence mellem luftfartsselskaber i EU og tredjelande,« forklarer Catharina Sørensen, forskningschef i Tænketanken Europa.

Men det er bestemt ikke uden betydning, når en dansk minister hopper på flyet til Bruxelles for at tage ordet i ministerrådet.

»Det er langt fra ved alle møder, at en dansk minister tager ordet – eller for den sags skyld rejser til Bruxelles, når ministerrådet mødes. Derfor indikerer det, at det er en vigtig sag for både Danmark og ministeren, at Ole Birk Olesen er rejst til Bruxelles og tager ordet i denne debat om konkurrence i luftfarten,« forklarer Catharina Sørensen.

At det netop er den danske minister, som vælger at italesætte, hvad Danmark mener, der skal forstås med fair konkurrence i luftfarten, har også betydning:

»Forskningsstudier har vist, at Danmark har ganske stor indflydelse, når der bliver talt i rådet. Der bliver ofte lyttet, når Danmark fremfører et synspunkt,« siger forskningschefen.

Støttet af kolleger

Og Danmark er ikke ene om at mene, der bør ske landvindinger på fair konkurrence-fronten i Europa. Den franske transportminister, Élisabeth Borne, støtter Ole Birk Olesens tale. Den franske regering ser ligesom Danmark et behov for fokus på de sociale konsekvenser ved liberaliseringen af luftfartsbranchen.

Frankrig er en af de helt afgørende spillere i EU-samarbejdet, og deres udmelding kan dermed være en katalysator for, at sidste uges møde bliver startskuddet til ny lovgivning på området.

Udmeldingerne er nemlig med til at påvirke Europa-Kommissionen, som formulerer nye love i EU og siden administrer at lovene bliver overholdt. Europa-Kommissionen er netop nu i gang med at undersøge vilkårene i branchen, et arbejde som siden skal danne grundlag for den lovgivning, som skal skabe fair konkurrence i europæisk luftfart.

 

Se Ole Birk Olesen slå et slag for fair konkurrence i europæisk luftfart:

 

 

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev