Mød EP-kandidaterne – Rina Ronja: Vi bør stille sociale krav til selskaber med fly til og fra Danmark

Ryanair er på få år gået hen at blive det tredje største luftfartsselskab i Københavns Lufthavn, imens selskabet i en årrække har taget førstepladsen i Billund Lufthavn målt på passagerer.

Som oftest er flyene betjent af personale, hvis løn- og arbejdsvilkår ikke er sikret i nogen overenskomst. Selskabet har nemlig ingen base i Danmark, og det forhindrer de danske fagforeninger i at stille krav til Ryanairs løn- og arbejdsvilkår.

Står det til Rina Ronja Kari, spidskandidaten for Folkebevægelsen mod EU, burde Ryanair slet ikke slippe afsted med at konkurrere på ulige vilkår ved at flytte baser til lavtlønslande som eksempelvis Litauen.

»Jeg mener, at vi kraftigt bør overveje at gøre det til krav for selskaber, som vil operere til og fra danske lufthavne, at de som minimum skal overholde en stribe krav for løn- og arbejdsvilkår,« siger Rina Ronja Kari, der har siddet i Europa Parlamentet siden 2014.

Nyt Europa Parlament står med enorm opgave

I den forgange valgperiode har hun særligt haft fokus på at stoppe social dumping på både byggepladser, vejene og i luften. Derudover er hun koordinator i beskæftigelsesudvalget, hvor hun har stået for en større konference i Europa Parlamentet om netop luftfarten og personalets vilkår i EU.

Problemerne med social dumping er således ingen lunde fremmed for Rina Ronja Kari. Hun fremhæver, at det nye Europa Parlament står med en enorm opgave i at få ”ryddet op” i den række af kreative ansættelseskonstruktioner, som har fundet vej ind i flyindustrien.

»Jeg mener, vi skal have ryddet gevaldigt op i de forskellige konstruktioner, og vi skal insistere på, vikarbureauer kun skal være til egentlig vikardækning og altså en undtagelse i hvert enkelt selskab. Derudover mener jeg, vi slet ikke skal acceptere konstruktionen med selvstændige, der reelt ikke er det,« siger hun til Luftfart.nu.

En stor rapport, udarbejdet for Europa Kommissionen viser, at 90 procent af alle selvstændige piloter i EU er bundet til et selskab. Ifølge fagforeningerne er dette et velbegrundet indicie på, at selvstændige piloter bruges som en konstruktion til at undgå arbejdsgiveransvar og beskatningsregler.

Det skal være nemmere at sikre danske vilkår

Ryanair er kendt som storforbruger af vikarbureauer og piloter, ansat som selvstændige. Med disse konstruktioner fralægger selskabet sig ansvaret som arbejdsgiver. Men også Norwegian, EasyJet og visse SAS-leverandører gør brug eksterne bemandingsbureauer, som lejer personalet ud til luftfartsselskabet.

»Europa-Parlamentet har en stor opgave i at se på personalet ansvar, når der arbejdes med luftpakker, herunder når der laves aftaler med tredjelande om tilladelser til at flyve i EU. Vi skal stille høje krav om, flyselskaberne bruger piloter, som de faktisk har ansat og har ansvaret for. Det gælder uanset, hvor selskabet er registreret,« understreger spidskandidaten, der personligt har en ”sortliste” over selskaber, hun ikke rejser med, fordi arbejdsvilkårene ikke er i orden.

I omtalte rapport til Europa Kommissionen fremgår det også, at så godt som samtlige kabineansatte, der bemander flyene hos de europæiske lavprisselskaber, ikke er ansat direkte hos det selskab, de arbejder for. For piloter er antallet syv ud af ti.

»Jeg vil helt klart arbejde for, at der bliver bedre muligheder for at sikre lokale danske løn- og arbejdsvilkår,« fastslår Rina Ronja Kari, som mener, »det er dybt uacceptabelt, at man kan omgå reglerne ved at have en base i Irland.«

Penge på klimaskat bør bruges på udvikling

Social dumping har i mange året været den altdominerende trussel mod piloter og kabineansattes jobsikkerhed. Det seneste år har øget opmærksomhed på flyindustriens klimabidrag i form af udledt CO2 imidlertid givet anledning til bekymringer.

I Sverige har en klimaafgift på flyrejser i kombination med øget miljøbevidsthed blandt de rejsende kostet arbejdspladser. Folkebevægelsen mod EU er sammen med en række politiske parter fortaler for, at flyindustrien skal pålægges afgifter.

»Jeg synes, at der er rigtig god grund til at se på at indføre en afgift på flybrændstof, fordi man på den måde kan belønne selskaber, der er klimavenlige og straffe dem, der forurener mest. Det ville være bedst at gøre på Europæisk eller globalt plan, men jeg mener godt, man kan starte mere nationalt,« siger Rina Ronja Kari og tilføjer:

»Pengene der kommer ind bør helt klart bruges på at udvikle grønne transportformer, men også på at afbalancere de sociale uligheder, der naturligt bliver større ved afgifter.«

En afgift på flybrændstof vil ifølge en lækket indbringe op mod 2,25 milliarder kroner i statskassen, men forudses også at koste mere end 400 arbejdspladser i luftfarten.

Luftfart.nu-redaktionen har inviteret spidskandidaterne til Europa Parlamentsvalget til at svarere på en række spørgsmål omhandlende emner af betydning for piloter og kabineansattes arbejdsliv. Svarene er samlet i artikler, som bringes her på sitet frem mod valget 26. maj 2019.

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev