Ministeren vil kompensere piloter for udgifter til nye helbredsundersøgelser

Hundredvis af piloter kan ånde en smule lettet op. Torsdag formiddag har transportminister Ole Birk Olesen (LA) udsendt en meddelelse, hvori han stiller piloterne i udsigt, at de vil kunne få godtgjort dele af udgifterne til nye helbredsundersøgelser.

I de seneste uger har op mod 900 piloter, flyveledere og pilotelever fået brev fra Trafikstyrelsen om, at de inden 7. juni 2019 skal forny deres helbredsgodkendelse før tid. Dette skete efter, at styrelsen fik mistanke om, at helbredsundersøgelser fra flyvelægeklinikken Doctors.dk i en række tilfælde var foretaget af læger uden tilstrækkelig uddannelse.

En helbredsgodkendelse koster op til 8.000 kroner og 2.000 kroner for en fornyelse. Ind til nu har regningen for de ekstraordinære lægebesøg hængt på den enkelte pilot, flyveleder eller pilotelev. Men det er urimeligt, påpeger ministren nu.

Stemmer i med politisk flertal

»En række piloter og flyveledere er kommet i klemme i denne helt særlige situation. Og jeg synes ikke, det er rimeligt, at de skal betale for endnu en helbredsundersøgelse,« siger transportminister Ole Birk Olesen, som nu vil anmode finansudvalget om hjemmel til, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan være med til at dække piloternes og flyveledernes udgifter.

»Jeg har i pressen noteret mig, at flere politikere er lige så forargede som mig og mener, at det er urimeligt, at piloterne og flyvelederne selv skal afholde udgifterne. Jeg forventer derfor, at jeg kan få opbakning i finansudvalget,« tilføjer ministeren.

Ole Birk Olesen vil indføre en refusionsordning og opfordrer piloterne og flyvelederne til at gemme dokumentationen for deres udgifter.

Behovet for økonomisk hjælp gælder i særlig høj grad, hvis der er pilotelever, som på baggrund af fejlagtige undersøgelser fra Doctors.dk er påbegyndt en uddannelse, som de ikke kan blive godkendt til på andre klinikker, påpeger transportministeren.

Pilotelever i klemme

Luftfart.nu har i de seneste uger udrullet konsekvenserne af Trafikstyrelsens beslutninger i kølvandet på sagen om flyvelægeklinikken Doctors.dk. For kravet om nye helbredsgodkendelser har sat en stor gruppe af pilotelever i en særlig vanskelig situation. De har nemlig startet hele deres uddannelse og stiftet gæld til at betale uddannelsen på en helbredsgodkendelse, som Trafikstyrelsen nu kræver lavet om.

Redaktionen har talt med flere, som frygter, at de ved en ny helbredsundersøgelse vil blive fundet helbredsmæssigt uegnet til at blive pilot, og dermed står med en halv uddannelse og stor gæld.

Trængsel hos den eneste tilbageværende flyvelægeklink i Danmark for de særlige førstegangsundersøgelser, som pilotelever skal igennem, har nu medført, at flere pilotelever søger mod andre EU-lande for ikke at risikere at skulle udsætte deres vej mod drømmejobbet. Uden en gyldig helbredsgodkendelse efter 7. juni 2019 må de ikke flyve, og netop sommeren er højsæson for praktisk erfaring i cockpittet.

Foruden piloteleverne har også nyuddannede og freelancere stået i en vanskelig situation, da de ikke på samme måde har haft en arbejdsgiver i ryggen. Piloterne og pilotelevernes fagforening, Flyvebranchens Personale Union, har i et brev til både transportministeren og Trafikstyrelsen påpeget det urimelige i, at det i første omgang ikke blev meldt klart ud, hvem der skulle betale for de nye helbredsundersøgelser.

Senest har en række folketingspolitikere herunder transportordførerne Rasmus Prehn (S), Henning Hyllested (EL), Hans Christian Schmidt, samt luftfartsordfører Jan-Erik Messmann (DF) bakket op om piloterne og kritiseret det faktum, at ekstraregningen for nye helbredsundersøgelser i første omgang stod til at ende hos de berørte piloter, pilotelever og flyveledere.

Piloter må selv betale for transport til nye undersøgelser

Der vil være tale om en proportional model, hvor piloterne og flyvelederne er berettiget til kompensation for dele af deres udgifter til en ny helbredsundersøgelse alt efter, hvor længe siden det er, at de fik deres nu ugyldige helbredsbevis, skriver Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om den planlagte ordning.

Piloter eller flyveledere, der for ganske nylig har fået foretaget en helbredsundersøgelse, vil kunne få refunderet den største del af udgifterne, mens piloter eller flyveledere, der fik deres helbredsbevis for så lang tid siden, at det er tæt på udløb, vil få refunderet mindst. Piloter der får foretaget deres helbredsundersøgelse ved en EU-certificeret flyvelæge uden for Danmark, vil ligeledes kunne anmode om refusion af deres udgifter til helbredsundersøgelsen, fremgår det af meddelelsen fra Transportministeriet.

I den udsendte meddelelse fremgår det ikke, hvorvidt ministeren også agter at dække de ekstraudgifter, der vil være ved at søge til en flyvelæge i et andet EU-land.

Luftfart.nu har rettet henvendelse til transportministeriet, som har sendt følgende svar:

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet dækker som udgangspunkt ikke piloterne og flyveledernes eventuelle rejseudgifter. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fået oplyst, at der særligt i Jylland er ledig kapacitet ved flyvelægerne, og det samme gælder en flyvemedicinsk klinik i Helsingborg. En flyvemedicinsk klinik i Malmø har desuden oplyst, at de har mulighed for at lave flyvemedicinske undersøgelser. Det ser derfor ud til, at der har været og er ledig kapacitet i Danmark og Sydsverige, og piloterne opfordres derfor til hurtigst muligt at kontakte de flyvemedicinske klinikker for at booke en tid. Såfremt vi står i den situation, at en pilot eller flyveleder kan påvise, at det ikke har været muligt i denne periode på to måneder at få foretaget en helbredsundersøgelse i Danmark eller nær ved Danmark, vil ministeriet se på sagen igen.

Disse tilbud er især relevante for fornyelser af helbredsundersøgelser, hvor flyvelægen som udgangspunkt selv foretager hele undersøgelsen på stedet. For så vidt angår førstegangsundersøgelserne er styrelsen p.t. ved at undersøge muligheden for, at de kan foretages af for eksempel svenske eller tyske flyvelæger enten på en godkendt klinik i Danmark eller på klinikker i de pågældende lande.

CityOrtopeden i Helsingborg, Sverige, har blandt andet rettet henvendelse til Luftfart.nu om at man har mange ledige tider.

Piloter, flyveledere og pilotlever skal fortsat have fornyet deres helbredsgodkendelse inden 7. juni 2019.

Opdateret kl. 13:04 – 2. maj 2019

Fagbladet Luftfart
Få nyheder om flyvebranchen på mail.
Nyhedsbrev